14 آذر 1401
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی- شیلات ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1389 - 1393)
  • فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی- شیلات ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1386 - 1388)
  • لیسانس مهندسی منابع طبیعی- شیلات ، دانشگاه گیلان ، ایران (1382 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Freshteh Kianrad, Amin Oujifard, Ebrahim Sotoudeh, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, mansour tarfi (2022) Effects of dietary protein, lipid and carbohydrate levels on hematological parameters, intestinal histoarchitecture and digestive enzymes activities in orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) juvenile Iranian Journal of Fisheries Sciences: 5; 1223-1240
2
3
Vahid Morshedi, Kumara Perumal Pradhoshini, , ُAhmad qasemei, Ebrahim Sotoudeh, reza gamoori, Mohamed Saiyad Musthafa (2022) Effects of rearing tank colour on growth indices, blood chemistry, digestive enzymes, expression of stress and growth-related genes of Asian sea bass juvenile (Lates calcarifer) AQUACULTURE RESEARCH: 53; 1-10
4
ali akbar ghafari zadeh, Ebrahim Sotoudeh, mansour tarfi, Ali Mohammad Sanati, ُAhmad qasemei (2022) Supplementing dietary selenium nano-particles increased growth, antioxidant capacity and immune-related genes transcription in Pacific whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) juveniles Aquaculture Reports: 25; 101215
5
6
7
ایمان ناصری فرد ، ابراهیم ستوده، امین اوجی فرد، وحید مرشدی، شیرین حامدی (1400) اثرات متقابل درجه حرارت و نرخهای مختلف غذادهی بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: 9; 61-70
8
وحید مرشدی، افسانه اسماعیلی، شیرین حامدی، ابراهیم ستوده، غلامرضا بادزهره، رضوان تمدنی، اسما احمدی (1400) مقایسه استفاده از لاکتوفرین بهصورت مخلوط با غذا و اسپری بر پاسخهای فیزیولوژیک ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) محیط زیست جانوری: 13; 239-246
9
10
منصور زینلی، ابراهیم ستوده، محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، احمد قاسمی، منصور طرفی موزان زاده (1400) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) با آرد ماهی بر ساختار بافت روده بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 8; 1-10
11
12
غلامرضا بادزهره، شیرین زارعی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، وحید مرشدی، ابراهیم ستوده (1399) تأثیر سطوح مختلف اسید بوتیریک در جیره غذای ی بر برخ ی عملکرد رشد، ایمن ی و فعالی ت آنزیمهای گوار شی ماهی شانک زرد باله ( Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782 ) تغذیه آبزیان: 5; 55-67
13
ابراهیم ستوده، زینب اسحاق نژاد ، رعنا بهادری، سید حسین مرادیان (1399) عملکرد رشد و شاخص های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) تغذیه شده با عصاره اتانولی ماکروجلبک های سارگوسوم (Sargassum cristaefolium) و گراسیلاریا (Gracilaria pygmaea) پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: 8; http://jair.gonbad.a
14
15
16
, , , Ebrahim Sotoudeh, , , (2020) Salinity modulates biochemical and histopathological changes caused by silver nanoparticles in juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 27; 10658–10671
17
18
19
طیبه عنایت غلامپور ، مجتبی پولادی، ابراهیم ستوده، سید علی اکبر هدایتی (1398) تاثیر استفاده از آنتن منشعب دافنی پولکس (Daphnia pulex) غنی شده با جیره های مختلف غذایی بر رشد و بقای لارو ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri) و گوپی (Poecilia reticulata) مجله علمی شیلات ایران: ; ،
20
منصور ولی پور حسنلویی ، امین اوجی فرد، عالی حسینی، ابراهیم ستوده، دارا باقری (1398) اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان مجله علمی شیلات ایران: ; 1،15
21
22
23
Ebrahim Sotoudeh, , , Vahid Morshedi, Aali Hosseini (2019) Oxidative Status and Digestive Histology of Barramundi Perch in Response to Different Tank Colors JOURNAL OF AQUATIC ANIMAL HEALTH: 31; 139-146
24
ابراهیم ستوده، ایمان ناصری فرد ، امین اوجی فرد، وحید مرشدی (1397) اثرات درجه حرارت های مختلف آب بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و شاخص های خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) علوم و فنون شیلات: ; ،
25
26
عالی حسینی، ابراهیم ستوده، مهدی محمدی، اکبر عباس زاده (1397) جوامع ماکروبنتوزی و برخی از پارامترهای زیستی جنگل حرای سواحل شمالی خلیج فارس (ناحیه بردخون) بوم شناسی آبزیان: 8; 74-84
27
نرجس تنگستانی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، آناهیتا فرهودی، ابراهیم ستوده (1396) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک دریایی(Gracilaria pygmaea) با پودر ماهی بر برخی فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer). فیزیولوژی و تکوین جانوری: ; ،
28
نرجس تنگستانی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، آناهیتا فرهودی، ابراهیم ستوده (1396) بررسی اثر مکمل غذایی جلبک گراسیلاریا Grasilaria pygmaea)) بر روی فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی فیزیولوژی و تکوین جانوری: 10; 37،51
29
عالی حسینی، ابراهیم ستوده، زهره موسوی، مهدی محمدی، اکبر عباس زاده (1396) زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور (استان بوشهر) پژوهشهای جانوری: ; ،
30
عالی حسینی، ابراهیم ستوده، فریده زنده بودی ، عباسعلی زنده بودی (1396) عملکرد رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia پرورش یافته بر روی بسترهای ماسه ای مختلف علوم و فنون شیلات: ; ،
31
32
33
34
Vahid Morshedi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Ebrahim Sotoudeh, , (2017) Nutritional evaluation of Gracilaria pulvinata as partial substitute with fish meal in practical diets of barramundi (Lates calcarifer) JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY: 30; 619–628
35
36
عالی حسینی، زهره موسوی، ابراهیم ستوده، مهدی محمدی، اکبر عباس زاده (1395) بررسی ماکروسکوپی و میکروسکپی مراحل رسیدگی جنسی سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور، استان بوشهر محیط زیست جانوری: ; 127،136
37
38
عالی حسینی، محمود نفیسی بهابادی، ابراهیم ستوده، یاسر همت، رضا قربانی واقعی (1395) شاخص های تغذیه ای، رشد و ترکیب شیمیایی بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با جیره های حاوی همبندهای مختلف علوم و فنون شیلات: ; 57،70
39
عالی حسینی، فاطمه چهار لنگ ، ابراهیم ستوده، مجتبی علیشاهی، محمد مدرسی (1395) اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مجله علمی شیلات ایران: ; 13،25
40
41
42
43
, , , Ebrahim Sotoudeh (2016) Reliable collection of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) sperm using a catheter REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS: ; ،
44
امین اوجی فرد، اسماعیل ظریف فرد ، ابراهیم ستوده (1394) تاثیر نوکلئوتید جیره بر رشد و ترکیب اسیدهای چرب هامور پرورشی (Epinephelus coioides) علوم و فنون شیلات: ; 11،25
45
46
ابراهیم ستوده، جمشید امیری مقدم ، غلامرضا شاه حسینی ، دارا باقری (1394) تغییرات وزن نهایی، بازماندگی و اسیدهای چرب بچه ماهی آزاد دریای خزر (ُSalmo trutta caspius) تغذیه شده با کنجاله سویای پرتودهی شده و تخمیر شده تغذیه و بیوشیمی آبزیان: ; 25،38
47
48
ابراهیم ستوده، عبدالمحمد عابدیان کناری ، صابر خدابنده، خسرو خواجه (1393) اثر متقابل اسیدهای چرب امگا 3 HUFA و ویتامین E جیره بر رشد و پارامترهای خونی بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius). علوم و فنون شیلات: ; ،
49
50
51
52
53
54
مقالات در همایش ها
1
ابراهیم ستوده (1398) فرصت ها و چالش های توسعه پرورش ماکروجلبک های دریایی اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
2
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، نرجس تنگستانی، ابراهیم ستوده، محمود حافظیه (1397) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک دریائی با پودر ماهی بر عملکرد رشد و پاسخ های فیزیولوزیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) همایش ملی منطقه ای آبزی پروری-مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب
3
امین اوجی فرد، ابراهیم ستوده، رقیه امیری (1395) اشعه گاما ناهنجاری های گلبول قرمز را در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحریک می کند دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
4
ابراهیم ستوده، مرضیه جعفری، فاطمه مردانی، حسن حبیبی، نجمه قحطان (1395) اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه (Foeniculum vulgare) بر شاخص های رشد، کارایی، تغذیه و بازماندگی بچه ماهیان ماهی قزل آلای رنگین کمان چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگارهای آبی
5
ابراهیم ستوده، رضوان تمدنی، پریسا باباحیانی (1395) کاربردهای پروتئین ها، پپتیدها و اسیدهای آمینه ماکروجلبک های دریایی چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان های آبی
6
ابراهیم ستوده، مرضیه جعفری، فاطمه مردانی، حسن حبیبی، نجمه قحطان (1395) اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه بر شاخصه های رشد، کارایی تغذیه، و بازماندگی بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگاری های آبی
7
سکینه غلامی، امین اوجی فرد، ابراهیم ستوده (1394) اثرات ماکروجلبک های دریایی در تغذیه و شاخص های ایمنی میگو فناوری محور پیش رو در حوزه جلبک های دریایی
8
ابراهیم ستوده (1394) اثرات میکروجلبک ها به عنوان مکمل غذایی در جیره آبزیان پرورشی فرصت های فناوری محور پیش رو در حوزه جلبک های دریایی
9
ابراهیم ستوده، سیده فاطمه هاشمی (1394) کاربردهای گیاهان دارویی و ترکیبات آنها در ماهیان پرورشی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
10
ابراهیم ستوده، غلامرضا شاه حسینی ، جمشید امیری مقدم ، علیرضا نیسی (1394) اثر دوزهای مختلف پرتوی گاما و تخمیر بر ارزش غذایی کنجاله سویا جهت استفاده در جیره ماهیان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
وحید مرشدی، احمد قاسمی، ابراهیم ستوده (1399) اثرات رنگ تانک پرورشی بر شاخص های رشد و تغذیه بچه ماهی سی باس آسیایی دانشگاه خلیج فارس
2
محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمود حافظیه، ابراهیم ستوده، وحید مرشدی (1396) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک دریائی با پودر ماهی بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
منصور ولی پور حسنلویی ، عالی حسینی، امین اوجی فرد، ابراهیم ستوده، دارا باقری (1396) تاثیر جایگزینی پودر لارو سوسک تنبریو مولیتور با پودر ماهی بر عملکرد رشد و ایمنی قزل آلای رنگین کمان
14
15
16
17
تمیمی حسین، سیدحیدر فرع شیرازی، ابراهیم ستوده، حسین مهتدی (1393) الشخصیات الغائبة فی القصص القرآنیة
18
ناهید مراد نژاد ، سیدحیدر فرع شیرازی، ابراهیم ستوده، محمدجواد پورعابد (1393) الطباق البلاغی فی آیات الانفاق
کتاب
1
2
3
عبدالمحمد عابدیان کناری ، ابراهیم ستوده (1391) مکمل های غذایی برای سلامتی و کیفیت ماهیان پرورشی شابک:7-46-5394-600-978
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!