07 آذر 1400

غلامرضا عبدی

مرتبه علمی:
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
تحصیلات: بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
تلفن:
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Leila Karami, Mohammad Hedayat, gholamreza Abdi (2021) Effect of salinity and drought stress on morphological and biochemical properties of two Iranian fenugreek (Trigonella foenum– graecum) populations Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca: 49; 1-12
2
hussain shareef, Ibtihaj H. Al-Tememi, gholamreza Abdi (2021) Foliar nutrition of date palm: advances and applications. A review Folia Oecologica: 48; 00
3
4
hussain shareef, gholamreza Abdi, shah fahad (2020) Change in photosynthetic pigments of Date palm offshoots under abiotic stress factors Folia Oecologica: 47; 45-51
5
6
7
8
gholamreza Abdi, , (2019) Embryogenesis in Valerian (Valeriana officinalis L.) using leaf segments Advances in Horticultural Science: ; 179،185
9
غلامرضا عبدی، مجید شکر پور ، سید علیرضا سلامی ، سینزیا مارگاریتا (1397) تأثیر تنش کم آبی بر خصوصیات عملکردی، ظرفیت آنتی اکسیدانی و متابولیت های نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) علوم باغبانی ایران: ; 715،727
10
11
12
13
14
gholamreza Abdi, Mehdi Mohammadi, Mohammad Hedayat (2011) Effect of salicylic acid on Na+ accumulation in shoot and roots of tomato in different K+ status journal of biological and environmental sciences: 5; 4
15
مقالات در همایش ها
1
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر بستر کشت و عصاره بر روی فنل و فلاونوئید کل در گیاه نعناع فلفلی )piperita L. دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران¡ رفسنجان
2
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر کاربرد جلبک دریایی و گیاه مورینگا بر روی صفات کاروتنوئید و وزن تر و خشک گیاه )Mentha piperita L.( نعناع فل دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران¡ رفسنجان
3
هوشمندی دهنوی نیره ، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی، علی محمد صنعتی (1400) تأثیر مواد آلی و محلولپاشی نانوسیلیس بر صفات فیزیولوژیکی گل مغربی تحت تنش شوری هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
4
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر جلبک دریایی و عصاره برگ مورینگا بر درصد اسانس گیاه نعناع فلفلی هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
5
غلامرضا عبدی، احمد قاسمی (1398) سیستم گیاهی وتیور، معرفی پتانسیل ها و کاربردهای وتیور جهت حفاظت از محیط زیست ساحلی و خصوصیات دارویی آن اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
6
احمد قاسمی، غلامرضا عبدی (1398) کارایی بیان ژن CYP1A در ماهی زروک (Scatophagus argus) بعنوان بیومارکر اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
7
غلامرضا عبدی، محمد هدایت (1398) تاثیر فصول مختلف بر برخی متابولیت های گیاه استویا در استان بوشهر همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی
8
احمد قاسمی، غلامرضا عبدی، زهرا سیدی، حسین ذوالقرنین (1397) ساختار ژنتیکی جمعیت های جنگل های حرا (Avicennia marina) در هرمزگان اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های پایدار)
9
غلامرضا عبدی، احمد قاسمی (1397) اکوسیستم مانگرو: متابولیت های ثانویه گیاه حرا و استفاده های دارویی و سنتی آن ( Avicennia marina اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های پایدار)
10
لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1397) بررسی تاثیر تغییرات زیستگاهی بر ویژگی های مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه های دانه رست گیاه حرا در دو منطقه بردخون و عسلویه اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های پایدار)
11
احمد رضا موسوی ، غلامرضا عبدی، مهدی محمدی (1397) کاربردهای اقتصادی و صنعتی ریزجلبک ها اولین همایش توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
12
13
غلامرضا عبدی، مجید شکرپور، علیرضا سلامی (1397) تاثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای آنتی اکسیدانی، پروفایل متابولیت و غلظت فلاونوئید در پپرمینت هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
14
غلامرضا عبدی، مجید شکر پور ، سید علیرضا سلامی (1397) ترکیب اسانس و رشد نعناع فلفلی (Mentha × piperita L.) تحت کمبود آب هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علی دیندارلو، محمد هدایت، غلامرضا عبدی، مریم رحیمی، اسماء حسینی (1394) آبیاری گیاه Vetiveria zizanioides (L.) Nash بوسیله فاضلاب شهری به منظور کاهش آلودگی های محیطی دانشگاه خلیج فارس
2
غلامرضا عبدی (1391) بررسی سازگاری چند گیاه پوششی در منطقه عسلویه دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
زینب سعادت طلب ، ماندانا زارعی، غلامرضا عبدی، فاطمه محمدصالحی (1399) سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از سلول-های دیاتومه Chaetoceros sp. به منظور سنجش آمونیاک
2
کوثر شاه محمدی بیاتیانی، مریم عباسی طریقت، غلامرضا عبدی، خسرو محمدی (1399) دسته بندی گیاهان نعناعیان با استفاده از PLS-DA و PCA براساس طیف های ,FT-IR UV-Vis و CV براساس منشأ و نوع گیاه
3
افسانه توانگر، لیلا کرمی، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1398) بررسی درون شیشه ای تنحمل شوری و خشکی بدو توده شنبلیله ایرانی Trigonella foenum– graecum
4
نجمه قحطان، محمدامین کهن مو، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1397) کشت بافت گیاه جیکه
5
رباب ناطق زاده ، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1392) ریز پیوندی پرتقال واشنگتن ناول با پیوند نوک شاخساره
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!