07 آذر 1400
حسين مهتدي

حسین مهتدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 09177770016
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حسین مهتدی (1400) الحقول المعجمیة لعناصر الشعر الولائی فی ما قیل من الشعر فی الإمام الکاظم علیه السلام مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: المجلد1- العدد62; 377-408
2
حسین مهتدی، حسین لفته حافظ (1400) مظاهر النظرة الإیمانیة التوحیدیة فی أشعار العلّامة السیّد محمّدحسین فضل الله آداب الکوفة: العدد 488- ج 1; 321-346
3
عظیم طهماسبی، حسین مهتدی (1399) شیخو، لویس دانشنامه جهان اسلام: 28; 376-379
4
زینب فیضی، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) نام نگاشت های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی پژوهش های ادبی - قرآنی: 32; 141-160
5
حسین مهتدی (1399) تصویرسازی استعاره در دعاهای قرآنی کتاب قیم: 1; 165-184
6
7
حسین مهتدی، نوش آفرین مرسلی (1399) معنا شناسی توصیفی «عذاب» در قرآن کریم با تاکید بر رابطه هم نشینی تحقیقات علوم قرآن و حدیث: ; 205،238
8
9
حسین مهتدی (1398) شَنقیطی، احمد بن امین دانشنامه جهان اسلام: 27; 673-674
10
حسین مهتدی (1398) واکاوی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار فهد العسکر پژوهشنامه ادب غنایی: ; 217،236
11
12
نوش آفرین مرسلی ، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) معنا شناسی واژه «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 155185
13
خداداد بحری، حسین مهتدی (1397) تأثیر حیوانات اهلی بر شعر جاهلی؛ با تکیه بر کتاب «مفضلیّات» ادب عربی: ; 227 ،248
14
15
16
حسین مهتدی، موسی عربی، مهدی ترکاشوند (1396) بررسی سیمای زن قبل از اسلام در معلّقات سبع الاستاذ للعلوم الانسانیة و الاجتماعیة: ; 435460
17
18
19
20
حسین مهتدی (1396) سامی الدهان دانشنامه جهان اسلام: ; 624626
21
موسی عربی، حسین مهتدی، مهدی ترکشوند (1395) توضیف التجسیم الفنی فی أدعیة الإمام السجاد علیه السلام آداب الکوفة: ; 95،110
22
حسین مهتدی (1395) وجوه تمدن فارسی در میان عرب قبل از اسلام با تکیه بر اشعار عصر جاهلی الاستاذ للعلوم الانسانیة و الاجتماعیة: ; 57،76
23
24
حسین مهتدی، عبدالحسین فقهی (1395) زبان ها و لهجه های به کار رفته در «خلاصة اللغات» ابن ابوالمحسن جنابذی آینه میراث: ; 335،354
25
26
حسین مهتدی، خداداد بحری (1394) عاشورا در آیینه ی اشعار علامه سید محمد حسین فضل الله نقد ادب معاصر عربی: ; 145،167
27
حسین مهتدی (1394) جلوه های بلاغی آیات گفتگو در سوره ی اعراف پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 27،55
28
رسول بلاوی، حسین مهتدی (1394) Natural symbols and their implications in Yahya Samavi’s poems مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; 185،209
29
حسین مهتدی (1394) علی بن محمد رعینی دانشنامه جهان اسلام: ; 168169
30
حسین مهتدی (1393) Prophet Mohammad's Character in the Poetry of Allama Mohammad Hussein Fadlallah آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: ; 91،117
31
حسین مهتدی، رسول بلاوی (1393) تجلی بن مایه های شهید و شهادت در اشعار علامه سید محمد حسین فضل الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 119143
32
حسین مهتدی، رسول بلاوی (1393) تجلی بن مایه های شهید و شهادت در اشعار علامه محمد حسین فضل الله مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 119143
مقالات در همایش ها
1
2
حسین مهتدی، حسین فقیه، سید حسن الموسوی (1400) بررسی و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان ترجمه پذیری قرآن کریم اولین همایش ملی قرآن و ترجمه، ایران¡ قم
3
حسین مهتدی، خدیجه عبدالله شهاب (1400) بررسی معنای ظرفیت حرف «فی» در پنج جزء اول قرآن کریم (مطالعۀ موردی ترجمه های تحت اللفظی و جمله به جملۀ و تفسیری از آقایان معزی و آیتی و مشکینی) اولین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث، ایران¡ شاهرود
4
حسین مهتدی (1399) بررسی تلاش های ادبی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اولین همایش بین المللی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، ایران¡ سنندج
5
6
حسین مهتدی، زهرا رنجبر (1399) تحلیل سبک شناسی سورۀ نجم اولین همایش ملی مطالعات سبک شناختی قرآن کریم، ایران¡ خوی
7
حسین مهتدی (1398) تصویر فارس ها در شعر جاهلی (صورة الفرس فی الشعر الجاهلی) المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة وآدابها (اولین همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان)
8
حسین مهتدی (1395) مظاهر الحضارة الفارسیة بین عرب قبل الاسلام من منظار الشعر الجاهلی المؤتمر الدولی الخامس للغة العربیة
9
حسین مهتدی (1394) راز ماندگاری اشعار پایداری ابو القاسم شابی همایش ملی ادبیات مقاومت وهنر
10
حسین مهتدی (1394) بینامتنیت قرآنی در اشعار امام خمینی (ره) همایش نامه قرآن و امام خمینی
11
حسین مهتدی (1394) بررسی دیدگاه های تفسیری فیروزآبادی در فرهنگ لغت «القاموس المحیط» جایگاه فارس در عرصه ی زبان و ادبیات عربی
12
حسین مهتدی (1393) جایگاه ایرانیان در مکاتب نحوی عراق همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
13
حسین مهتدی (1393) ادبیات تطبیقی و تأثیر آن بر فرهنگ و تمدن دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی
14
حسین مهتدی (1393) نقش دانشگاه های ایران در آموزش زبان عربی الاستثمار فی اللغة العربیة و مستقبلها الوطنی و العربی و الدولی
15
16
حسین مهتدی (1392) واژه های هندی در فرهنگ لغت «خلاصة اللغات» همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند
17
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زینب فیضی، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1400) استعاره مفهومی در قرآن کریم نمونه موردی آیات مربوط به زندگانی آخرت
2
سلیمه آقازری، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1399) المصاحبة اللفظیة فی الصحیفة السجادیة
3
سمیرا ابونجمی، خداداد بحری، حسین مهتدی (1399) سبک شناسی آیات دعوت به حفظ و پیمان در قرآن کریم
4
5
زهرا سعیدی فر ، حسین مهتدی، خداداد بحری (1397) جلوه های رمانتیسم در شعر فهد العسکر
6
نوش آفرین مرسلی ، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) معنا شناسی واژه عذاب در قرآن کریم بر اساس روابط هم نشینی و جا نشینی
7
زهرا سرخوش، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1396) سیمای پیامبر در مدائح ابوطالب
8
پورحکمتیان ارسلان، ناصر زارع، ناصر محمد پور ، حسین مهتدی (1396) حنین و غربت در شعر عبدالله البردونی
9
عبد الله هادیان ، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1395) بلاغت استفهام در تفسیر المیزان
10
نجمه ایزدی، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1395) بلاغت استعاره در تفسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)
11
12
سالم بوعذار، محمدجواد پورعابد، حسین مهتدی (1394) اسباب التزام وتعهد دینی ومظاهر آن در دیوان علی بن خلف حویزی
13
تمیمی حسین، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1393) شخصیت های غائب در داستان های قرآنی
14
تمیمی حسین، سیدحیدر فرع شیرازی، ابراهیم ستوده، حسین مهتدی (1393) الشخصیات الغائبة فی القصص القرآنیة
کتاب
1
حسین مهتدی (1398) مولودنامه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) شابک:9786008446170
2
3
حسین مهتدی (1398) پنج سال در کاخ شیشه ای شابک:9789643618889
4
حسین مهتدی (1396) خواب و شاهزاده طوفان ها شابک:978-600-96722-2-6
5
حسین مهتدی (1393) خلاصة اللغات شابک:9789649885568
6
حسین مهتدی (1392) خوشه های تشنه شابک:978-964-7712-98-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!