16 آذر 1402
شهربانو يدالهي

شهربانو یدالهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
تلفن: 07731222110
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات درس

عنوان مدیریت استراتژیک
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است