28 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباطات برند و ارزش ویژه مشتری: نقش میانجی گری دانش برند و تبلیغات دهان به دهان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
487
پژوهشگران کیانوش مرادی (دانشجو) ، منیژه بحرینی زاد (استاد راهنما) ، احمد آذری (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

0