16 آذر 1402
عباس عباسي

عباس عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان انگلیسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
A Corpus-based Study of Discourse Markers in the Oral Communication of Iranian EFL Learners
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
EFL learners, English native speakers, corpus, discourse markers, oral presentations
پژوهشگران الهام کوهی (دانشجو) ، عباس عباسی (استاد راهنما) ، فاطمه نعمتی (استاد مشاور)

چکیده

بر طبق روش ارتباطی آموزش زبان، توانش کاربرد شناختی به فهم بهتر معنی جملات مخصوصا در گفتار شفاهی می‎انجامد. در این میان نشانه‎ها یا نقش نماهای گفتمان واستفاده صحیح از آنها عوامل مؤثر و مهمی هستند که به گویشوران در سازماندهی و انسجام بخشی قسمت های مختلف گفتار، بیان منظور و احساسات خود در قالب ساختارهای گرامری صحیح کمک می‎کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی کاربرد این نقش نماها توسط زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی است. بدین منظور 120 نفر زن ومرد ( 18 تا 28 ساله) که در کلاسهای آمادگی IELTSشرکت میکردند برای این پژوهش انتخاب شدند. مکالمه این زبان آموزان برای تحلیل‎های بعدی ضبط و سپس تبدیل به نوشتار شد. با مقایسه این پیکره با پیکره شفاهی OANC سه نتیجه مهم حاصل شد: 1) گویشوران بومی زبان انگلیسی به صورت معناداری بیشتر از نقش نماهای گفتمان استفاده میکنند 2) در هر دو پیکره نقش‎نماهای اندیشه ای بیشترین کاربرد را داشته است و 3) در هر دو پیکره بیشتر نقش نماها در وسط جمله به کار رفته‎اند.