28 خرداد 1403
عليرضا ربيعي زاده

علیرضا ربیعی زاده

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / علوم ورزشی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حمیدرضا صادقی پور، محسن ثالثی، علیرضا ربیعی زاده (1397) تأثیر 4 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1 بافت چربی، غلظت سرمی ANGPTL8 و عملکرد سلول های بتای رت های نر دیابتی مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا: ; ،
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!