25 تیر 1403
فرخنده مظفري

فرخنده مظفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

  • فوق لیسانس شیمی فیزیک ، دانشگاه شیراز ، ایران (1378 - 1380)
  • لیسانس شیمی محض ، دانشگاه خلیج فارس ، ایران (1374 - 1378)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Farkhondeh Mozaffari, Zahra Sharafi (2022) Volumetric Properties of Nanofluids by a Perturbed Hard-sphere Chain Equation of State Physical Chemistry Research: 11; 735-745
3
4
Farkhondeh Mozaffari, (2019) Molecular Dynamics Simulation of Nanoconfined Ethanol Water Mixtures INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: ; A،N
5
فرخنده مظفری (1397) شبیه سازی دینامیک مولکولی نفوذ گاز هیدروژن و اکسیژن در پلی استایرن شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; ،
6
, Farkhondeh Mozaffari (2018) Structure and the dynamics of nano-confined water in the vicinity of functionalized graphene FLUID PHASE EQUILIBRIA: ; 160،171
7
8
Farkhondeh Mozaffari (2016) Modeling the volumetric properties of metals from heat of vaporization JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; 452،456
9
Farkhondeh Mozaffari, Mohammad Reza Moosavi (2016) PVT properties of imidazolium-, phosphonium-, pyridinium- and pyrrolidinium-based ionic liquids using critical point constants PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS: ; ،
10
11
12
Farkhondeh Mozaffari (2015) Improved equation of state for metals from surface tension PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS: ; 481،489
13
Farkhondeh Mozaffari (2015) Volumetric properties of imidazolium-based ionic liquids using Song and Mason equation of state JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; 657،661
14
15
Farkhondeh Mozaffari (2014) Song and Mason Equation of State for Refrigerants Journal of the Mexican Chemical Society: ; 235،238
16
Farkhondeh Mozaffari, Hossein Eslami (2013) Equation of state for mercury: revisited PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS: 51; 517-523
مقالات در همایش ها
1
Hamideh Basouli, Farkhondeh Mozaffari (2019) Molecular Dynamics Simulation of Ionic Liquid 1-Ethyl-3-Methyl Imidazolium Methyl Sulfate , Iran, Zanjan
2
فرخنده مظفری (1393) خواص ترمودینامیکی فلزات: تشخیص از کشش سطحی هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
3
فرخنده مظفری (1393) شبیه سازی دینامیک مولکولی آب بین صفحات گرافیت هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
سید رضا موسوی ، فرخنده مظفری، لیلا مفتون آزاد (1397) معادله حالت اختلال یافته زنجیره کره سخت با استفاده از آنتالپی تبخیر
4
5
6
محدثه بلندهمت، حسین اسلامی، فرخنده مظفری (1394) شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه بندی درشت پلی اتیلن ترفتالات
7
فرخنده مظفری، لیلا رضایی، منیژه پورنعمت رودسری (1394) تحلیل سبک شناسانه ی داستان های کوتاه علی صالحی (با محوریت دفاع مقدس)
8
9
زهرا نیک فرجام، حسین اسلامی، فرخنده مظفری (1392) شبیه سازی دینامیک مولکولی حلالیت گازها در پلی اتیلن ترفتالات
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!