06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تحولات و پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Marketing, Industrial Marketing, Industrial Marketing History, Industrial Marketing Research, Theoretical Advances in Industrial Marketing
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، طیبه قنبری (نفر دوم) ، حامد بحرانی (نفر سوم) ، زهرا پرهیزکار (نفر چهارم)

چکیده

بازاریابی اصول مهم تجارت است و بخش صنعتی به عنوان منشأ اولیه در شکل گیری و ایجاد بازاریابی محسوب می گردد. بازاریابی عامل کمکی و جانبی موفقیت شرکت‏ها نمی باشد بلکه یک امر ضروری برای تمامی شرکت‏ها در بازارهای رقابتی است. به طور کلی تحقیقات بازاریابی به عنوان یک رشته، و به ویژه بازاریابی صنعتی، بر شماری از دیدگاه های نظری مختلف از حوزه های مختلف مانند تئوری سازمانی، تجزیه و تحلیل سیستم، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و انسان-شناسی طراحی شده است. همانطوری که محققان بازاریابی ما نه تنها این دیدگاه های نظری گوناگون را طرح کردند، بلکه همچنین نیز به طور منظم ترکیب دیدگاه های نظری متفاوت، از داخل و خارج رشته های مدیریت و بازاریابی را، برای افزایش درک ما طراحی کرده اند. با این حال، برای ایجاد این درک نظری جدید و افزایش ارتباط تحقیقات بازاریابی، ما باید از مفروضات هستی شناختی و مواضعی که چنین دیدگاه های نظری استفاده می شود، آگاه باشیم. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. ما با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنایی این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهشی عمدتاً توصیفی را انجام داده ایم. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه بازاریابی صنعتی و روند تحقیقات در این حوزه می پردازد. این پژوهش چالش ها و جریان هایی که بازاریابی صنعتی در چند دهه اخیر با آن مواجه شده است، مورد بحث و بررسی قرار می‏دهد.