زهرا پرهیزکار

خانه /زهرا پرهیزکار
نام و نام خانوادگی زهرا پرهیزکار
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت بازرگانی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!