05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش فرسودگی شغلی و تاثیر معنویت سازمانی برآن (مورد مطالعه:دانشگاه خلیج فارس)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
493
پژوهشگران فریبا حسن نیازی (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، مانی آرمان (استاد مشاور)

چکیده

0