05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مسئولیتپذیری اخلاقی بر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با میانجیگری )متغیر اعتماد(
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اعتماد، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مسئولیت پذیری
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، زهرا ایزدی (نفر دوم) ، مهسا کرمی (نفر سوم)

چکیده

درجهان امروزی، ارتباط مشتریان با سازمان از طریق کانالهای ارتباطی مختلفی چون شبکه جهانی وب، مراکز تلفن، بازاریابها، فروشندهها و شبکه شرکاء صورت میگیرد. سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی مشتریان را به انجام کسب وکار با سازمانها ترغیب خواهد کرد و راهی را به وجود میآورد که درآن مشتری هر نوع کالایی را در هر زمانی و از طریق هر کانالی و در هر زبانی که میخواهد دریافت کند. برای دستیابی هر چه بهتر به نیاز مشتریان، باید با آنان ارتباط مناسب و باکیفیتی برقرار نمود. برای انجام این امر تنها نمیتوان به دستورالعملهای سازمانی اکتفا نمود بلکه با رعایت ابعاد مسئولیتپذیری و جلب اعتماد مشتری ارتباط موثرتری با او برقرار کرد. این پژوهش به روش توصیفی و با مطالعات کتابخانه ای به بررسی تأثیر مسئولیتپذیری اخلاقی بر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک از طریق متغیر میانجی اعتماد میپردازد. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که با رعایت ابعاد مسئولیتپذیری اخلاقی مانند حفظ حریم شخصی، امنیت، صداقت و عدم فریبکاری از طریق جلب اعتماد مشتری الکترونیک میتوان منجر به رضایت و وفاداری آنها گردید