زهرا ایزدی

خانه /زهرا ایزدی
نام و نام خانوادگی زهرا ایزدی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشجو
تحصیلات کارشناسی ارشد / رشته مدیریت بازرگانی - استراتژِیک - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک