24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات مکمل های دانشی بر عملکرد زنجیره تامین در شرکت های تولیدی (یک مدل ساختار یافته)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
471
پژوهشگران محمدی راضیه (دانشجو) ، رحیم قاسمیه (استاد راهنما) ، غلامرضا جمالی (استاد مشاور)

چکیده

0