09 خرداد 1403
شهربانو يدالهي

شهربانو یدالهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
تلفن: 07731222110
دانشکده:

مشخصات پژوهش

عنوان
کارکردهای جدید بسته بندی هوشمند در صنعت مواد غذایی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بسته بندی هوشمندانه، بسته بندی فعال، بسته بندی تعاملی، بسته بندی ارگونومیک، کارکردهای بسته بندی، مصرف کننده، بسته بندی مواد غذایی
پژوهشگران شهربانو یدالهی (نفر اول)

چکیده

بسته بندی محصولات غذایی نقش مهمی در نگهداری، محافظت و شناساندن یک محصول از تولید تا مصرف ایفا می کند. از یک سو، به دلیل تغییرات اخیر در شیوه زندگی مصرف کنندگان، نگرانی های زیست محیطی، قوانین بسته بندی مواد غذایی، افزایش ایمنی و کیفیت مواد غذایی، بسته بندی های سنتی دیگر نمی توانند به خوبی انتظارات مصرف کنندگان را برآورده سازند. از سوی دیگر، همگام با موج چهارم انقلاب صنعتی، توسعه فناوری های پیشرفته و گسترش بیماری ها و اپیدمی های مانند کووید19، کارکردهای اصلی بسته بندی سنتی نیاز به تغییر دارد. بنابراین پژوهش حاضر، به بررسی کارکردهای جدید بسته بندی هوشمند در صنعت مواد غذایی می پردازد و مدلی از کارکردهای جدید بسته بندی مواد غذایی را ارائه می دهد. .یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر نوع از بسته بندی های هوشمند، کارکردی از بسته بندی سنتی مواد غذایی را بهبود می بخشد. بدین گونه که بسته بندی فعال، بسته بندی هوشمندانه، بسته بندی تعاملی و بسته بندی ارگونومیک به ترتیب کارکرد محافظتی، کارکرد ارتباطی، کارکرد تعاملی و کارکرد راحتی را بهبود می بخشند. بنابراین، در شرایط ایده آل اگر کارکردهای جدید بسته بندی های هوشمند به صورت هم افزایی عمل نمایند، شرکت ها از مزایای یک سیستم بسته بندی جامع برای مواد غذایی بهره مند می شوند که می تواند انتظارات ذینفعان زنجیره تامین و به خصوص مصرف کنندگان را برآورده سازد.