08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تسهیلات مالی موثر بر جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مشوق های سرمایه گذاری، تامین مال، جذب سرمایه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
پژوهشگران مانی آرمان (نفر اول) ، سید یعقوب حسینی (نفر دوم)

چکیده

برنامه ریزی برای رسیدن به توسعه پایدار در راستای استقلال اقتصادی و اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد و در این میان انتخاب راهبردی مناسب برای بکارگیری ظرفیت ها و استعدادهای درونی جامعه با توجه به ساختار اقتصادی اهمیت خاصی دارد. ایجاد مناطق ویژه افقتصادی نیز شاید یکی از راهکارهایی باشد که در این راستا موثر واقع شده و بر پایه اهدافی نظیر جذب سرمایه و افزایش رفاه اقتصادی شکل می گیرد. ای این رو سالهاست که بسیاری از کشورهای در حال توسعه بمنظور جذب سرمایه گذار، اقدام به تاسیس مناطق ویزه اقتصادی را نیز هوار سازند. این پژوهش به صورت توصیفی پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده که برای یافتن پاسخ پرسش های علمی در آن از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش معادلات ساختاری بهره گیری شده و مدل ارائه شده توسط نسخه2 اسمارت پی ال اس مورد سنجش قرار گرفته است که نتایج حاصل از آن حاکی از معناداری بودن نقش تسهیلات مالی بر جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بعنوان پایتخت انرژی ایران داشته است.