08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بخش بندی مشتریان بر پایه ارزش عمر آن ها با استفاده از نرخ ریزش، رگرسیون لجستیک، زنجیره مارکوف و شبکه های عصبی مصنوعی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
132
پژوهشگران فریبا هاشمی فر (دانشجو) ، سید یعقوب حسینی (استاد راهنما) ، مانی آرمان (استاد مشاور)

چکیده

0