08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان نقش كانون ارزيابي در برنامه هاي بهبود كاركنان با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
شناسه DOI
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، مانی آرمان (نفر دوم) ، زهرا محمدیزاده (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!