08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بخشبندی مشتریان بر اساس مفهوم درگیری در رسانه های اجتماعی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
بخشبندی مشتریان-درگیری -رسانه های اجتماعی
پژوهشگران عاطفه جمهوری (دانشجو) ، مانی آرمان (استاد راهنما) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: با توجه به رشد روز افزون رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا، برندها به منظور دستیابی به مصرف کنندگان، بیش از پیش به تبلیغات و بازاریابی در رسانه های اجتماعی روی آورده اند. به منظور افزایش اثربخشی فعالیت های بازاریابی برندها در رسانه های اجتماعی، آگاهی از نحوه درگیری کاربران در رسانه های اجتماعی ضروری می باشد. از این رو برندها می بایست عوامل موثر بر درگیری کاربران در رسانه های اجتماعی را شناسایی و کاربران را بر اساس آن بخش بندی نمایند. هدف: هدف این پژوهش بخش بندی مشتریان بر اساس مفهوم درگیری در رسانه های اجتماعی و ارائه پیشنهادهای کاربردی متناسب با هر بخش می باشد. روش‏شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی اینستاگرام، واتس اپ، تلگرام و سروش تشکیل می دهند. شیوه نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. پرسشنامه در میان 385 نفر از کاربران شبکه های اجتماعی مذکور به صورت آنلاین توزیع شد. تحلیل داده های پژوهش و بخش بندی کاربران با استفاده از الگوریتم نقشه های خودسازمانده مبتنی بر روش شبکه های عصبی مصنوعی انجام شده است. یافته‏ها و نتیجه گیری: از میان کاربران شبکه های اجتماعی اینستاگرام، واتس اپ، تلگرام و سروش در مجموع سه بخش شناسایی شد. این سه بخش با عناوین دارای درگیری بالا، دارای درگیری پایین و نوجوانان دارای درگیری بالا نام گذاری شدند. در نهایت پیشنهادهای کاربردی متناسب با هر یک از بخش های شناسایی شده ارائه گردید.