11 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي نظام برنامه ريزي استراتژيك سازمان براساس رويكرد اقيانوس آبي (مطالعه موردي: شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی استراتژیک استراتژی اقیانوس آبی صنعت پتروشیمی
مجله مطالعات مدیریت راهبردی
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی جلالیون (نفر اول) ، مانی آرمان (نفر دوم) ، سید یعقوب حسینی (نفر سوم)

چکیده

اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در هر سازمانی غیرقابل چشم پوشی است و بحث ارزیابی آن دارای اهمیتی دوچندان. از آنجایی که در محیط پویای عصر حاضر رویکردهای سنتی به برنامه ریزی استراتژیک کارایی خود را از دست داده اند، توجه به رویکردهای نوین افزایش یافته است و یکی از این رویکردها، رویکرد اقیانوس آبی می باشد. پژوهش حاضر تحت حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده و با هدف ارزیابی میزان تطابق و هم راستایی نظام برنامه ریزی استراتژیک این شرکت با رویکرد اقیانوس آبی تدوین شده است. در این پژوهش که از نوع پژوهش های کیفی می باشد، پس از انتخاب مدل و شاخص های مناسب برای ارزیابی آن و سپس تأیید خبرگان، با استفاده از روش مطالعه موردی و مصاحبه های عمیق با 9 نفر از متخصصین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که در تدوین استراتژی ها نقش داشتند، به ارزیابی استراتژی های شرکت پرداخته شد. یافته های پژوهش، مطابقت 55 درصدی نظام برنامه ریزی استراتژیک شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را با رویکرد اقیانوس آبی بازگو می کند. همچنین در بین ابعاد مدل مورد نظر برای ارزیابی که شامل بینش اقیانوس آبی، انسانیت محوری و به کارگیری ابزارهای مناسب می باشد، بینش اقیانوس آبی در تدوین استراتژی های این شرکت از وضعیت بهتری نسبت به دو بعد دیگر برخوردار است.