08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير سرمايه اجتماعي و بلوغ منابع انساني بر مديريت منابع انساني پايدار (مورد مطالعه: شركت هاي فعال در صنعت پتروشيمي)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدیریت سرمایه اجتماعی
شناسه DOI
پژوهشگران مانی آرمان (نفر اول) ، سید یعقوب حسینی (نفر دوم) ، الهام تنگستانی (نفر سوم)

چکیده

منابع انسانی و نقش منحصربه فرد آن به منزلة منبعی استراتژیک، باعث شده است در تفکر سازمانی پیشرفته انسان مهم ترین منبع و دارایی در نظر گرفته شود. امروزه رویکردهای نوین به مدیریت منابع انسانی تأکید می کنند که باید منابع انسانی با رویکردی پایدار، مدیریت شود. مدیریت منابع انسانی پایدار استراتژی مناسبی را برای مدیریت منابع انسانی و شیوه­های دستیابی به اهداف اجتماعی و زیست محیطی برای شرکت فراهم می­کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع­آوری داده ها، توصیفی است. جامعة آماری این پژوهش را شرکت­های فعال در صنعت پتروشیمی ایران تشکیل داده اند. برای آزمون فرضیه ها و مدل پژوهش نرم افزار Smart PLS به کار گرفته شد. یافته­های پژوهش نشان داد سرمایة اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر پایداری تأثیر مثبت و معناداری می گذارد، در فرضیه­های فرعی، در تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی پایدار، فقط تأثیر بعد سرمایة رابطه­ای معنادار، و دو بعد دیگر یعنی سرمایة ساختاری و شناختی بی تأثیر شناخته شدند. همچنین، در بررسی تأثیر ابعاد بلوغ منابع انسانی نیز، تصویر سازمانی و سلامت فردی بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت می گذارند، اما ابعاد همسوسازی اهداف سازمان و افراد و بهره­وری بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر نمی گذارند.