11 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تبيين ابعاد و مؤلفه هاي الگوي ارزيابي نظام مديريت منابع انساني با رويكرد استراتژيك (مورد مطالعه: صنعت پتروشيمي ايران)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
نظام مدیریت منابع انسانی، الگوی ارزیابی منابع انسانی، دِلفی، آنتروپی شانون
مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی
شناسه DOI
پژوهشگران طیبه لیراوی (نفر اول) ، مانی آرمان (نفر دوم) ، سید یعقوب حسینی (نفر سوم)

چکیده

نظام منابع انسانی یکی از منابع مزیت­ ساز در سازمان ­ها به شمار می ­آید که برای تبدیل شدن به منبعی بالفعل باید مورد ارزیابی مستمر قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگویی برای ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک برای شرکت ­های پتروشیمی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده کیفی و از نظر روند اجرا میدانی محسوب می­ شود. جامعۀ آماری مورد بررسی شامل خبرگان حوزۀ منابع انسانی بوده است. با استفاده از روش نمونه ­گیری هدفمند، 20 خبره از مدیران سازمانی و اساتید دانشگاه به شیوۀ گلوله برفی انتخاب شدند و شناسایی ابعاد و مؤلفه­ ای الگوی ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی در سه مرحله انجام شد. داده­ های حاصل از اجرای دِلفی با روش آزمون آماری توافق ­سنجی کندال تحلیل شده است. درنتیجۀ اجرای تکنیک دِلفی، چهار بُعد و 28 مؤلفه به منظور ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک شناسایی شد