هسته پژوهش و فناوری تولید فرآورده های طبیعی و دارویی گیاهی - جانوری دریایی

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری تولید ...

(-)


تاریخ تصویب : 16-01-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : فرشته بیات شاه پرست


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
- استفاده از روشهاي زيست فناوري در توليد ميكرووزيكل هاي مهندسي شده جانوري-گياهي دريا - استخراج و بررسي ميكرووزيكل هاي جانوري-گياهي دريا و كاربرد در پزشكي بازساختي


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
1- كشت بافت درون شيشه اي سلولهاي مريستمي ماكروجلبك ها و حرا 2- كشت سلولي بي مهرگان دريايي خليج فارس 3- تحريك توليد ميكرووزيكل هاي سلولي توسط سلولهاي جانوري يا گياهي در محيط كشت 3- جداسازي ميكرووزيكل ها و بررسي خصوصيات آنها 4- ارزيابي تاثير ميكرووزيكل هاي سلولي جانوري - گياهي دريايي در مدل هاي بيماري هاي مرتبط با پزشكي بازساختي


نام:  فرشته بيات شاه پرست
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~FBayat/
نام:  حسن حبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
نام:  امين تمدن
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  غلامحسين محبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  ندا باغبان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :