هسته پژوهش و فناوری سیستم رانش

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری سیستم رانش

(Propulsion System)


تاریخ تصویب : 27-01-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : سجاد حاجی زاده

-


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
- محاسبه ويژگي هاي هيدروديناميكي پروانه هاي نيمه مغروق - محاسبه و شبيه سازي سيستم رانش واترجت - توسعه نرم افزار محاسبات رانش شناورهاي تندرو


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
1. طراحي و ساخت مكانيزمي جهت اندازه گيري تراست موتورهاي برون نصب و بهينه ياب موقعيت 2. طراحي سيستم رانش واترجت 3. محاسبه و شبيه سازي سيستم رانش واترجت 4. توسعه نرم افزار محاسبات رانش شناورهاي تندرو 5. محاسبه ويزگيهاي هيدروديناميكي پروانه هاي نيمه مغروق


نام:  سجاد حاجي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  عباس دشتي منش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  احمدرضا كهنسال
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :