هسته پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و مهار بیولوژیک آفات و بیماری ها

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری گیاهان ...

(-)


تاریخ تصویب : 27-04-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : محمدامین کهن مو

-


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
كاربرد تركيبات گياهان دارويي در غذاي دام و طيور و آبزيان با هدف توليد غذاي پروتئيني سالم.


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
تهيه فرآورده از اسانس و عصاره ي تام گياهان دارويي براي كاربردهاي مختلف روي موجودات زنده شامل: 1. توليد تركيب هاي مناسب از سموم گياهي با استفاده از روغن، عصاره تام و اسانس هاي گياهان دارويي مختلف براي كنترل آفات مهم كشاورزي مانند كنه تارتن خرما و آفات انباري. 2. توليد پماد دافع پشه با استفاده از تركيب اسانس و عصاره هاي گياهان دارويي. 3. استفاده از تركيبات گياهان دارويي به عنوان نگهدارنده طبيعي مواد غذايي پروتئيني. 4. معرفي تركيب گياهي جهت كاهش شروع زمان تخمگذاري و افزايش توليد تخم در طيور تخمگذار صنعتي. 5. معرفي يك تركيب گياهي جهت افزايش قدرت سيستم ايمني طيور، ماهي و زنبور عسل. 6. تهيه فرمولاسيون خوراكي از اسانس گياهان دارويي براي پيشگيري و درمان بيماري نوزما در زنبور عسل. 7. توليد پوشش خوراكي براي افزايش عمر و كيفيت انبارماني و قفسه اي ميوه هاي تازه با استفاده از موسيلاژهاي گياهان دارويي.


نام:  حسن حبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
نام:  ابراهيم ستوده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم شيلاتي
نام:  فريبا سهرابي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
نام:  محمدامين كهن مو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
نام:  سالم مرمضي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!