بایگانی خبرها

خانه /بایگانی خبرها

شنبه، 06 دی 1399

» راهنمای سامانه

یکشنبه، 16 آذر 1399

» از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر تجلیل شد

پنجشنبه، 20 آذر 1399

» حضور مجدد پروفسور ملک زاده در میان یک درصد پژوهشگر پر استناد جهان

دوشنبه، 17 آذر 1399

» رشد همکاری های بین المللی دانشگاه خلیج فارس

دوشنبه، 26 آبان 1399

» 2 مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در لیست مقالات پر استناد (Highly Cited Paper) قرار گرفت

شنبه، 22 آذر 1399

» حضور سه استاد دانشگاه خلیج فارس در بین 2 درصد دانشمندان برتر جهان

یکشنبه، 30 آذر 1399

» راه اندازی سامانه پژوهشی جدید و برگزاری کارگاه آموزشی سامانه

یکشنبه، 31 مرداد 1400

» ثبت فعالیت های پژوهش و فناوری در سامانه پژوهشی

یکشنبه، 07 شهریور 1400

» لیست مراجع تایید کننده اختراع،تولید محصول و تجاری سازی از طرف وزارت علوم اعلام شد

چهارشنبه، 14 مهر 1400

» دانشگاه خلیج فارس در رتبه بندی مهندسی تایمز در جایگاه 800 الی 1000 قرار گرفت

سه‌شنبه، 09 آذر 1400

» بازدید عمومی از مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

شنبه، 20 آذر 1400

» بازدید معاونت پژوهشی دانشگاه خلیج فارس از مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس در هفته پژوهش و فناوری

یکشنبه، 21 آذر 1400

» برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس در سال 1400 مشخص شدند

یکشنبه، 28 آذر 1400

» نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری با دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

سه‌شنبه، 23 آذر 1400

» نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری با پژوهشکده خلیج فارس

دوشنبه، 29 آذر 1400

» نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری با دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

سه‌شنبه، 30 آذر 1400

» نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری با دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چهارشنبه، 01 دی 1400

» نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری با دانشکده مهندسی

یکشنبه، 19 دی 1400

» نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری با دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

دوشنبه، 20 دی 1400

» گزارشی از شاخص های پژوهشی تعدادی از دانشگاه های کشور
12