مشخصات پژوهش

خانه /بررسی راهکارهای ...
عنوان بررسی راهکارهای مدیریتی-حفاظتی جهت کاهش تلفات جمعیت آهوی ایرانی بر اثر سیلاب‏های فصلی در منطقه حفاظت‏شده مند استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده سیلاب های فصلی هر ساله موجب خسارات جانی و مالی زیادی در مناطق مختلف استان بوشهر می گردد. براساس مطالعات انجام شده، این وقایع فرین جوی با توجه به حدوث تغییرات آب و هوایی روند رو به رشدی را در سال های آتی از خود نشان خواهد داد. بنابراین با توجه به کوتاه شدن دوره های بازگشت این وقایع (سیلاب-ها) و طبیعتا افزایش خسارات جانی و مالی ناشی از آن، لزوم هرچه بیشتر یافتن راه کارهای عملیاتی بهتر جهت کاهش و کنترل خسارات ناشی از آن را می طلبد. بطور کلی پژوهش حاضر در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول ابتدا به مطالعه و تحلیل شرایط کنونی منطقه مورد مطالعه (کل حوضه آبریز و منطقه حفاظت شده مند) یعنی شناخت تمامی خصوصیات طبیعی منطقه، پهنه‏بندی مناطق زیستگاهی آهو و پهنه بندی سیلاب در سطح حوضه آبریز و منطقه حفاظت شده پرداخته شده است و سپس در فاز دوم امکان‏سنجی روش‏های موجود برای کنترل سیلاب صورت گرفته است و نهایتا بهترین روش ها به ترتیب اولویت بندی گردید. طی بازدید های میدانی و نقشه تهیه شده از خطر رخداد سیلاب در منطقه حفاظت شده مند مشخص شد سه نقطه معروف به برید، رود بر و چم شیخ سه نقطه ورود آب به منطقه در صورت بروز سیلاب هستند. با توجه به نقشه های استخراج شده از مطالعه، بازدید های میدانی، مصاحبه و جلسه با کلیه محیط بانان منطقه حفاظت شده مند، گرفتن نظرات متخصصین این حوزه یکی از راهکارهای کاهش تلفات آهوان ایجاد سکوهای با ارتفاع کم در منطقه با حضور حداکثر آهوان می باشد.
پژوهشگران هانا اعتمادی (نفر اول)، اسماعیل عباسی (نفر دوم)، محمود رضا همامی (نفر سوم)، علی محمد صنعتی (نفر چهارم)، علی فخری (نفر پنجم)، حسین جعفری (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت پتروشیمی زاگرس
زمان شروع طرح 1398-10-20
زمان خاتمه طرح 1399-07-20
مدت‌زمان مصوب 9
فایل پوستر دانلود