29 مرداد 1401
حسين حسين زاده

حسین حسین زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 09171743770
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Hossein Hosseinzadeh, mehdi dehghan, zeinab Sedaghatjoo (2020) The stability study of numerical solution of Fredholm integral equations of the first kind with emphasis on its application in boundary elements method APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS: 158; 134-151
2
zeinab Sedaghatjoo, mehdi dehghan, Hossein Hosseinzadeh (2018) Numerical solution of 2D Navier–Stokes equation discretized via boundary elements method and finite difference approximation ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; 64،77
3
zeinab Sedaghatjoo, mehdi dehghan, Hossein Hosseinzadeh (2017) On uniqueness of numerical solution of boundary integral equations with 3-times monotone radial kernels JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: ; 681،664
4
zeinab Sedaghatjoo, mehdi dehghan, Hossein Hosseinzadeh (2017) Astable boundary elements method for magnetohydrodynamic channel flows at high Hartmann numbers NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS: ; 1،27
5
Hossein Hosseinzadeh, (2015) A New Extension of Boundary Elements Method for Classical Elliptic Partial Differential Equations with Constant Coefficients NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS: ; ،
6
Hossein Hosseinzadeh, mehdi dehghan (2014) A new scheme based on boundary elements method to solve linear Helmholtz and semi-linear Poisson's equations ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; ،
7
Hossein Hosseinzadeh, mehdi dehghan, (2013) The boundary elements method for magneto-hydrodynamic (MHD) channel flows at high Hartmann numbers APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: ; ،
8
mehdi dehghan, Hossein Hosseinzadeh (2012) Calculation of 2D singular and near singular integrals of boundary elements method based on the complex space APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: ; ،
9
mehdi dehghan, Hossein Hosseinzadeh (2012) Obtaining the upper bound of discretization error and critical boundary integrals of circular arc boundary element method Mathematical and Computer Modelling: ; ،
10
mehdi dehghan, Hossein Hosseinzadeh (2011) Development of circular arc boundary elements method ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; ،
11
, Abbas Dashtimanesh, Hossein Hosseinzadeh (2010) Solution of Poisson’s equation by analytical boundary element integration APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: ; ،
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
نظری زاده رضا ، حسین حسین زاده، احمد شیرزادی (1400) استفاده از شبکه های عصبی احتمالی پایه شعاعی در تشخیص شیء
2
3
نازیلا برقی نژاد، حسین حسین زاده، احمد شیرزادی (1399) بهبود تصویر با کمک انواع مدل پرونا-مالک با استفاده از توابع توقف مرزی مختلف
4
آرمان بژپور، حسین حسین زاده (1399) استفاده از توابع پایه ای شعاعی در شبکه های عصبی
5
معصومه آشنا، احمد شیرزادی، حبیب رستمی، حسین حسین زاده (1399) تشخیص عارضه در تصاویر اشعه ایکس استخوان با استفاده از شبکه عصبی عمیق
6
نسرین گودرزی، احمد شیرزادی، حبیب رستمی، حسین حسین زاده (1399) تشخیص نموتوراکس در تصاویر سی-ایکس-آر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
7
زینب محمدی، احمد شیرزادی، حبیب رستمی، حسین حسین زاده (1399) تخمین سن استخوانی از روی تصاویر رادیوگرافیک با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
8
طوبی باغبان، حسین حسین زاده، حجت قیمت گر (1398) فرآیند بازسازی تصویر به کمک تی-وی استوکس
9
فرزانه فرح بخش، حسین حسین زاده، علی باقری بردی (1397) پررسی جواب عددی معادله ی هلمهلتز با ضرایب متغیر به کمک روش عناصر مرزی
10
فرزانه فرح بخش، حسین حسین زاده، علی باقری بردی (1397) بررسی یکتایی جواب عددی معادلات انتگرال مرزی با هسته های سه بار یکنوا
11
مرجان راهداری، حسین حسین زاده، حسین شیرکانی (1397) مطالعه جواب عددی معادله ی دو بعدی ساین جردن با استفاده از روش عناصر مرزی
12
نیلوفر جمشیدی، علی باقری بردی، حسین حسین زاده (1397) تجزیه و تحلیل راس-فرکانس بروی گرافها
13
امین فرهادی زاده، حسین حسین زاده، علیرضا عطایی (1396) حل مستقیم معادله ناویر-استوکس با استفاده از توابع پایه ای شعاعی
14
فاطمه قدرتیان، حسین حسین زاده، سعید کریمی جعفر بیگلو (1396) استفاده از توابع پایه ای شعاعی برای حل مسئله مقدار مرزی غیرموضعی با شرایط مرزی نیومان
15
گلابی سینا، رضا شرف دینی، حسین حسین زاده (1396) گراف ناجابجاگر گروه ها
16
17
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

تصوير من