28 شهریور 1400
مراد عليزاده

مراد علیزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / امار ریاضی
تلفن: 07731223362
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

معرفی

افتخارات علمی و پژوهشی: -کسب رتبه 5 در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1382 در گرایش آمار کاربردی -کسب رتبه 5 در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1382 در گرایش آمار نظری -پژوهشگر برتر بین المللی دانشگاه خلیج فارس در سال 1396 - پژوهشگر برتر دانشگاه خلیج فارس دارای بیشترین تعداد مقالات در سال 1397 - پژوهشگر برتر استان بوشهر در حوزه علوم پایه 1398 - پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده در سال 1399 -چاپ 130مقاله در مجلات معتبر علمی -داوری حدود 200 مقاله در بیش از 60 مجله معتبر علمی - داور برگزیده آی اس آی -عضو هیات تحریریه در چندین مجله معتبر علمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آمار استنباط ، فردوسی مشهد ، ایران (1390 - 1397)
  • فوق لیسانس آمار ریاضی ، فردوسی مشهد ، ایران (1382 - 1384)
  • لیسانس آمار ، شهید چمران اهواز ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نظریه توزیعها- توزیع های طول عمر- استنباط آماری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Emrah Altun, Morad Alizadeh, Thiago Ramirez, Edwin Ortega (2021) Generalized Odd Power Cauchy Family and Its Associated Heteroscedastic Regression Model Statistics, Optimization and Information Computing: 9; 516-528statisti
2
Mahdi Rasekhi, Emrah Altun, Morad Alizadeh, Haitham Yousof (2021) The OddLog-Logistic Weibull-G Family of Distributions with Regression and Financial Risk Models Journal of the Operations Research Society of China: 1; 1-26
3
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، مراد علیزاده، هیثم یوسف (1400) TheOdd Log-Logistic Burr-X Family of Distributions:Properties and Applications JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: 20; 228-241
4
zohreh Zamani, Mahmoud Afshari, Hamid Karamikabir, Maryam Khanahmadi, Morad Alizadeh (2021) The New Extension of Odd Log-Logistic Chen Distribution: Mathematical Properties and Applications Thailand Statistician: 19(2); 317-338
5
Morad Alizadeh, Muhammad Nauman Khan, Mahdi Rasekhi, G.G Hamedani (2021) A New Generalized Modified Weibull Distribution Statistics, Optimization and Information Computing: 9; 17-34
6
, , Morad Alizadeh, Rasool Roozegar, Ahmed Afify (2021) The Exponential T-X Family of Distributions: Properties and an Application to Insurance Data Journal of Mathematics: 2021; 1-18
7
shahideh marganpour, vahid ranjbar, Morad Alizadeh, kamel Abdollahnezhad (2020) The Odd Log-Logistic Logarithmic Lindley Distribution: Properties And Applications APPLIED MATHEMATICS E-NOTES: 20; 545-563
8
, Fazlollah Lak, Morad Alizadeh, Mohammadesmail Dehghan Monfared (2020) The Alpha-Beta Skew Logistic Distribution: Properties and Applications Statistics, Optimization and Information Computing: ; 304،317
9
Morad Alizadeh, , , Seyed Morteza Najibi, G.G Hamedani (2020) The transmuted odd log-logistic-G family of distributions JOURNAL OF STATISTICS & MANAGEMENT SYSTEMS: ; 1،28
10
Ahmed Afify, Morad Alizadeh (2020) THE ODD DAGUM FAMILY OF DISTRIBUTIONS: PROPERTIES AND APPLICATIONS Journal of Applied Probability and Statistics: ; ،
11
Morad Alizadeh, farrukh jamal, , Maryam Khanahmadi, G.G Hamedani (2020) FLEXIBLE WEIBULL GENERATED FAMILY OF DISTRIBUTIONS: CHARACTERIZATIONS, MATHEMATICAL PROPERTIES AND APPLICATIONS University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics: ; ،
12
, , Morad Alizadeh (2020) Modelling insurance losses using a new beta power transformed family of distributions COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; ،
13
Saeid Tahmasebi, Maria Longobardi, Mohammad Reza Kazemi, Morad Alizadeh (2020) Cumulative Tsallis entropy for maximum ranked set sampling with unequal samples PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: ; ،
14
Gholamhossein Gholami, Ahmad Pourdarvish, , Morad Alizadeh, Ali Najibpoor Nashi (2020) On The Gamma Gumbel Distribution Applied Mathematics E - Notes: ; ،
15
, Muhammad Mansoor, Morad Alizadeh, Ahmed Afify, (2020) The Weibull-G Poisson Family for Analyzing Lifetime Data Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; 131،148
16
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, , Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2020) The Weibull Topp-Leone Generated Family of Distributions:Statistical Properties and Applications Journal of the Iranian Statistical Society: ; 121،161
17
Ahmed Afify, , Morad Alizadeh, , , (2020) The Marshall–Olkin Transmuted-G Family of Distributions Stochastics and Quality Control: ; ،
18
shahideh marganpour, vahid ranjbar, Morad Alizadeh, kamel Abdollahnezhad (2020) Generalised Odd Frechet Family of Distributions: Properties and Applications Statistics in Transition: ; ،
19
Morad Alizadeh, , , Mahdi Rasekhi (2020) A Study on A New Type 1 Half-Logistic Family of Distributions and Its Applications Statistics, Optimization and Information Computing: ; ،
20
Fazlollah Lak, Morad Alizadeh, Hamid Karamikabir (2020) The Topp-Leone odd log-logistic Gumbel Distribution: Properties and Applications Statistics, Optimization and Information Computing: ; 0،22
21
, Mahmoud Afshari, Morad Alizadeh, Hamid Karamikabir (2019) The Zografos-Balakrishnan Odd Log-Logistic Generalized Half-Normal Distribution with Mathematical Properties and Simulations Statistics, Optimization and Information Computing: ; 211،234
22
, Mahmoud Afshari, Hamid Karamikabir, , Morad Alizadeh (2019) The New Odd Log-Logistic Generalised Half-Normal Distribution: Mathematical Properties and Simulations Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
23
Morad Alizadeh, Saeid Tahmasebi, Mohammad Reza Kazemi, , G.G Hamedani (2019) THE ODD LOG-LOGISTIC GOMPERTZ LIFETIME DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATIONS STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA: 55(1); 55-80
24
, Morad Alizadeh, Emrah Altun, (2019) The exponentiated generalized power Lindley distribution: Properties and applications Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B: ; ،
25
G.G Hamedani, Mahdi Rasekhi, Seyed Morteza Najibi, , Morad Alizadeh (2019) Type II General Exponential Class of Distributions Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
26
Muhammad Mansoor, Muhammad Tahir, Gauss Cordeiro, Morad Alizadeh, , (2019) The Marshall-Olkin logistic-exponential distribution COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; ،
27
, Morad Alizadeh, farrukh jamal, , G.G Hamedani (2019) The Exponentiated Generalized Topp Leone-G Family of Distributions: Properties and Applications Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
28
Haitham Yousof, Emrah Altun, Mahdi Rasekhi, Morad Alizadeh, G.G Hamedani, (2019) A new lifetime model with regression models, characterizations and applications COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; ،
29
Morad Alizadeh, , Mahdi Rasekhi, (2019) The Odd Log-Logistic Generalized Gompertz Distribution: Properties, Applications and Different Methods of Estimatio Communications in Mathematics and Statistics: ; ،
30
, , , Morad Alizadeh, Haitham Yousof, G.G Hamedani (2019) THE ODD NADARAJAH-HAGHIGHI FAMILY OF DISTRIBUTIONS: PROPERTIES AND APPLICATIONS STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA: ; 185،210
31
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2019) A New Extended Generalized Gompertz Distribution with Statistical Properties and Simulations COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; ،
32
Mustafa Korkmaz, Emrah Altun, Morad Alizadeh, (2019) A new flexible lifetime model with log-location regression modeling, properties and applications JOURNAL OF STATISTICS & MANAGEMENT SYSTEMS: ; ،
33
Morad Alizadeh, Emrah Altun, Ahmed Afify, (2019) THE EXTENDED ODD WEIBULL-G FAMILY: PROPERTIES AND APPLICATIONS COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS: ; ،
34
Morad Alizadeh, , (2019) A New Two-Parameter Lifetime Distribution: Properties, Applications and Different Method of Estimations Statistics, Optimization and Information Computing: ; ،
35
Morad Alizadeh, Thiago Ramirez, , , Edwin Ortega (2019) A new useful four-parameter extension of the Gumbel distribution: Properties, regression model and applications using the GAMLSS framework COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; ،
36
Mustafa Korkmaz, Haitham Yousof, Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2019) THE TOPP-LEONE GENERALIZED ODD LOG-LOGISTIC FAMILY OF DISTRIBUTIONS: PROPERTIES, CHARACTERIZATIONS AND APPLICATIONS COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS: ; ،
37
vahid ranjbar, Morad Alizadeh, Emrah Altun (2019) Extended Generalized Lindley Distribution: Properties and Applications Journal of Mathematical Extension: ; ،
38
, Fazlollah Lak, Mohammadesmail Dehghan Monfared, Morad Alizadeh (2019) The Alpha-Beta Skew Generalized t Distribution: Properties and Applications Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; 605،616
39
40
, , Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2019) Odd Hyperbolic Cosine-FG Family of Lifetime Distributions JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; ،
41
, , Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2019) A New Generalized Family of Lifetime Distributions Motivated by Parallel and Series Structures Statistics, Optimization and Information Computing: ; 801،779
42
43
Mustafa Korkmaz, Morad Alizadeh, , Nadeem shafigh butt (2018) The Generalized Odd Weibull Generated Family of Distributions:Statistical Properties and Applications Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; 541،556
44
Mahdi Rasekhi, Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2018) The Kumaraswamy Weibull Geometric Distribution with Applications Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; 347،366
45
, Emrah Altun, Morad Alizadeh, (2018) The Odd Log-Logistic Log-Normal Distribution with Theory and Applications ADVANCES IN DATA SCIENCE AND ADAPTIVE ANALYSIS: ; ،
46
Morad Alizadeh, , Mahdi Rasekhi, Emrah Altun (2018) The Odd Log-Logistic Poisson-G Family of Distributions Journal of Mathematical Extension: ; ،
47
G.G Hamedani, , Mahdi Rasekhi, Morad Alizadeh, Seyed Morteza Najibi (2018) Type I General Exponential Class of Distributions Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
48
, Ahmed Afify, Morad Alizadeh, G.G Hamedani, , Indranil ghosh (2018) The Generalized Transmuted Poisson-G Family of Distributions: Theory, Characterizations and Applications Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
49
, Morad Alizadeh, (2018) The beta Nadarajah-Haghighi distribution Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; ،
50
, Morad Alizadeh, farrukh jamal, (2018) The Topp Leone odd Lindley-G family of distributions : Properties and applications JOURNAL OF STATISTICS & MANAGEMENT SYSTEMS: ; ،
51
, Emrah Altun, Thiago Ramirez, Morad Alizadeh, Mahdi Rasekhi (2018) A new family of distributions with properties, regression models and applications JOURNAL OF STATISTICS & MANAGEMENT SYSTEMS: ; ،
52
vahid ranjbar, Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2018) EXTENDED EXPONENTIATED POWER LINDLEY DISTRIBUTION Statistics in Transition: ; ،
53
Fazlollah Lak, , Morad Alizadeh, (2018) The Odd Log-Logistic Generalized Half-Normal Lifetime Poisson Model Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
54
, , Ahmed Afify, Morad Alizadeh, Indranil ghosh (2018) The Odd Log-Logistic Dagum Distribution: Properties and Applications Revista Colombiana de Estadistica: ; ،
55
Ahmed Afify, Morad Alizadeh, , Thiago Ramirez, (2018) The Odd Log-Logistic Exponentiated Weibull Distribution: Regression Modeling, Properties, and Applications Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: ; ،
56
Morad Alizadeh, , Haitham Yousof, , G.G Hamedani (2018) EXTENDED EXPONENTIATED NADARAJAH-HAGHIGHI MODEL: MATHEMATICAL PROPERTIES, CHARACTERIZATIONS AND APPLICATIONS STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA: ; ،
57
Morad Alizadeh, Mahmoud Afshari, , , (2018) A New Odd Log-Logistic Lindley Distribution with Properties and Applications Sankhya A: ; 1،24
58
Morad Alizadeh, , Haitham Yousof, G.G Hamedani (2018) The transmuted Weibull-G family of distributions Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; ،
59
, Muhammad Nauman Khan, Morad Alizadeh, , (2018) Extended Half-Logistic Distribution with Theory and Lifetime Data Application Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
60
Pedro Rafael, , , Morad Alizadeh, (2018) The exponentiated logarithmic generated family of distributions and the evaluation of the confidence intervals by percentile bootstrap Brazilian Journal of Probability and Statistics: ; ،
61
Morad Alizadeh, Haitham Yousof, , , (2018) The Complementary Generalized Transmuted Poisson-G Family of Distributions AUSTRIAN JOURNAL OF STATISTICS: ; ،
62
, Mahmoud Afshari, Morad Alizadeh (2018) The Generalized Odd Gamma-G Family of Distributions: Properties and Applications AUSTRIAN JOURNAL OF STATISTICS: ; 69،89
63
Morad Alizadeh, Mahmoud Afshari, , Thiago Ramirez (2018) Extended exp-G family of distributions: Properties, applications and simulation COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; 0،0
64
Morad Alizadeh, , Edwin Ortega, Thiago Ramirez, Gauss Cordeiro (2017) The odd log-logistic logarithmic generated family of distributions with applications in different areas Journal of Statistical Distributions and Applications: 4; 1-25
65
Mahdi Rasekhi, Morad Alizadeh, Emrah Altun, G.G Hamedani, Ahmed Afify, munir ahmad (2017) THE MODIFIED EXPONENTIAL DISTRIBUTION WITH APPLICATIONS Pakistan Journal of Statistics: 33(5); 383-398
66
محمد عباس زاده ، روح الله عسکری ، مراد علیزاده، محمد امین بهرامی (1396) طراحی الگوی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان راهبردهای مدیریت در نظام سلامت: ; ،
67
, Edwin Ortega, , Morad Alizadeh (2017) A new log-location regression model: estimation, influence diagnostics and residual analysis JOURNAL OF APPLIED STATISTICS: ; 252،233
68
, , Morad Alizadeh, (2017) Topp–Leone generated family of distributions: Properties and applications COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; 2909،2893
69
, Morad Alizadeh, , G.G Hamedani, Edwin Ortega, (2017) The odd log-logistic Lindley Poisson model for lifetime data COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; 6537،6513
70
Morad Alizadeh, , , , Edwin Ortega (2017) Odd-Burr generalized family of distributions with some applications JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: ; 367،389
71
, Morad Alizadeh, , , Edwin Ortega, (2017) The generalized odd log-logistic family of distributions: properties, regression models and applications JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: ; 908،932
72
Morad Alizadeh, , , (2017) The odd power cauchy family of distributions: properties, regression models and applications JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: ; ،
73
, Morad Alizadeh, , Edwin Ortega (2017) The generalized odd half-Cauchy family of distributions: Properties and applications COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; 5705،5685
74
, , , Morad Alizadeh (2017) A new exponentiated class of distributions: Properties and applications COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; 6073،6054
75
, Morad Alizadeh, Haitham Yousof, G.G Hamedani (2017) The exponentiated transmuted-G family of distributions: Theory and applications COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; 10822،10800
76
, Morad Alizadeh, , , (2017) FORECASTING VALUE-AT-RISK WITH TWO-STEP METHOD: GARCHEXPONENTIATED ODD LOG-LOGISTIC NORMAL MODEL Romanian Journal of Economic Forecasting: ; ،
77
Morad Alizadeh, , G.G Hamedani (2017) Generalized transmuted family of distributions: properties and applications Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; ،
78
, Morad Alizadeh, Muhammad Nauman Khan, , (2017) Odd Log-Logistic Modified Weibull Distribution Mediterranean Journal of Mathematics: ; ،
79
Morad Alizadeh, Emrah Altun, (2017) Odd Burr Power Lindley Distribution with Properties and Applications Gazi University Journal of Science: ; ،
80
Morad Alizadeh, , , (2017) The Gompertz-G family of distributions JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE: ; ،
81
, , , Morad Alizadeh, (2017) The Transmuted Geometric-Weibull distribution: Properties, Characterizations and Regression Models Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
82
Morad Alizadeh, Fazlollah Lak, Mahdi Rasekhi, Thiago Ramirez, , Emrah Altun (2017) The odd log-logistic Topp–Leone G family of distributions: heteroscedastic regression models and applications COMPUTATIONAL STATISTICS: ; ،
83
farrukh jamal, Muhammad Tahir, Morad Alizadeh, arsalan nasir (2017) On Marshal-olkin Burr-X family of distribution TBILISI MATHEMATICAL JOURNAL: ; ،
84
Morad Alizadeh, , Emrah Altun, , G.G Hamedani (2017) The Odd Log-Logistic Marshall-Olkin Lindley Model for Lifetime Data JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; ،
85
, , , Morad Alizadeh (2017) Evaluation of Dialyses Patients by use of Stochastic Data Envelopment Analysi PUNJAB UNIVERSITY JOURNAL OF MATHEMATICS: ; ،
86
Morad Alizadeh, , Emrah Altun, Maryam Khanahmadi (2017) The odd log-logistic Marshall-Olkin power Lindley Distribution: Properties and applications JOURNAL OF STATISTICS & MANAGEMENT SYSTEMS: ; ،
87
, Morad Alizadeh, Indranil ghosh (2017) A new extension of power Lindley distribution for analyzing bimodal data CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS: ; ،
88
Ahmed Afify, Emrah Altun, Morad Alizadeh, , G.G Hamedani (2017) The Odd Exponentiated Half-Logistic-G Family: Properties, Characterizations and Applications CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS: ; ،
89
, Morad Alizadeh, , (2017) Odd Burr Lindley distribution with properties and applications Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; ،
90
, Morad Alizadeh, , (2017) A new wider family of continuous models: The Extended Cordeiro and de Castro Family Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; ،
91
Edleide Brito, , Haitham Yousof, Morad Alizadeh, (2017) The Topp–Leone odd log-logistic family of distributions JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: ; ،
92
, Mahdi Rasekhi, Ahmed Afify, Indranil ghosh, Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2017) THE BETA WEIBULL-G FAMILY OF DISTRIBUTIONS: THEORY, CHARACTERIZATIONS AND APPLICATIONS Pakistan Journal of Statistics: ; ،
93
, , Edwin Ortega, Morad Alizadeh (2017) The new family of distributions and applications in heteroscedastic regression analysis JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; 401،418
94
Cícero R. B. Dias, Gauss Cordeiro, Morad Alizadeh, Pedro Rafael, Hemílio Fernandes Campos Coêlho (2016) Exponentiated Marshall-Olkin family of distributions Journal of Statistical Distributions and Applications: 3; 1-21
95
Muhammad Tahir, Morad Alizadeh, Muhammad Mansoor, Gauss Cordeiro, Muhammad Zubair (2016) The Weibull-power function distribution with applications Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; 245،265
96
Gauss Cordeiro, Morad Alizadeh, Muhammad Tahir, Muhammad Mansoor, , G.G Hamedani (2016) The beta odd log-logistic generalized family of distributions Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; ،
97
Gauss Cordeiro, Morad Alizadeh, Edwin Ortega, (2016) The Zografos-Balakrishnan odd log-logistic family of distributions: Properties and Applications Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; ،
98
Ahmed Afify, Morad Alizadeh, , , munir ahmad (2016) THE TRANSMUTED GEOMETRIC-G FAMILY OF DISTRIBUTIONS: THEORY AND APPLICATIONS Pakistan Journal of Statistics: ; ،
99
Gauss Cordeiro, Morad Alizadeh, , Mahdi Rasekhi (2016) The Exponentiated Gompertz Generated Family of Distributions: Properties and Applications CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS: ; ،
100
, , , , Morad Alizadeh (2016) The Weibull–Dagum distribution: Properties and applications COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; ،
101
, Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2016) Another Generalized Transmuted Family of Distributions: Properties and Applications AUSTRIAN JOURNAL OF STATISTICS: ; ،
102
Hossein Haghbin, , Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2016) A New Generalized Odd Log-Logistic Family of Distributions COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; 0،0
103
, Morad Alizadeh, (2016) The type I half-logistic family of distributions JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: ; 707،728
104
, Morad Alizadeh, , Edwin Ortega (2016) The odd log-logistic generalized half-normal lifetime distribution: properties and applications COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; ،
105
Morad Alizadeh, Gauss Cordeiro, Edleide Brito, Clarice B. Demétrio (2015) The beta Marshall-Olkin family of distributions Journal of Statistical Distributions and Applications: 2; 1-18
106
Muhammad Tahir, Gauss Cordeiro, Morad Alizadeh, Muhammad Mansoor, Muhammad Zubair, G.G Hamedani (2015) The odd generalized exponential family of distributions with applications Journal of Statistical Distributions and Applications: 2; 1-28
107
Morad Alizadeh, , , Gauss Cordeiro, Edwin Ortega, (2015) A new family of distributions: the Kumaraswamy odd log-logistic, properties and applications Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; ،
108
Ali Akbar Jafari, Saeid Tahmasebi, Morad Alizadeh (2014) The Beta-Gompertz Distribution Revista Colombiana de Estadistica: ; 139،156
مقالات در همایش ها
1
فاطمه منصوری، سعید طهماسبی، مراد علیزاده، فرهاد فرخ سرشت ، صفیه دانشی (1398) کاربردی از اطلاع کولبک- لیبلر تجمعی در پردازش تصاویر پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
2
مراد علیزاده، سعید طهماسبی، محمد رضا کاظمی، حمیده سیامر عربی نژاد (1397) یک توزیع جدید طول عمر : خاصیت ها و کاربرد ان چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
علی اشرفی، سعید طهماسبی، مراد علیزاده (1398) آنتروپی مانده و گذشته در بیمه و مدل های بقا
3
راضیه بازیاری، محمود افشاری، مراد علیزاده (1398) توزیع وایبل توسعه یافته مارشال -الکین و بررسی خواص آماری آن
4
زهره خلیلی، محمود افشاری، مراد علیزاده (1396) توزیع نمایی جدید با انعطاف پذیری بالا
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • عضویت در هیات تحریریه مجله آمار، بهینه سازی و محاسبات اطلاعاتی (اسکاپوس) (1399 - 1400)
  • عضویت در هیات تحریریه مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت (1395 - 1400)
  • عضویت در هیات تحریریه مجله آمار پاکستان(اسکاپوس) (1394 - 1400)
بیشتر

گالری تصاویر

پژوهشگر برتر بين المللي 1396 پژوهشگر برتر داراي بيشترين مفالات با همكاري هاي بين المللي 1397 پژوهشگر برتر استان بوشهر در حوزه علوم پايه 1398 مقاله داغ(پراستناد) 1399