28 شهریور 1400
پرويز حاجياني

پرویز حاجیانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 09177743049
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقتصاد کشاورزی ، تربیت مدرس ، ایران (1377 - 1382)
    عنوان رساله: ارزیابی کارایی فنی و ظرفیت ناوگان صیادی
  • فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی ، تربیت مدرس ، ایران (1371 - 1374)
    عنوان پایان‌نامه: تحمین تابع تولید میگوی خلیج فارس( محدوده ابهای استان بوشهر)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
  • بهره وری و توسعه پایدار
  • اقتصاد انرژی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
پرویز حاجیانی، رضا جلالی، فرزانه خسروانی (1389) رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متوازن و با استفاده از تکنیک های MADM پژوهش های مدیریت عمومی: ; ،
2
پرویز حاجیانی، صادق خلیلیان (1383) اندازه گیری حد اکثر تولید پایدار ذخایر میگوی خلیج فارس (msy) پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): ; ،
3
پرویز حاجیانی، صادق خلیلیان (1383) اندازه گیری حداکثر تولید پایدار ذخایر میگوی خلیج فارس msy پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): ; ،
مقالات در همایش ها
1
محمد نیکبخت، پرویز حاجیانی، احمد قربان پور (1398) کارایی فنی و عوامل موثر بر آن در کشورهای حوزه ی خلیج فارس با با تاکید بر شاخص های توسعه ی پایدار چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
2
محمد باقر کرمی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1398) تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر شدت انرژی با رویکرد توسعه پایدار چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
3
محمد باقر کرمی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1398) تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر شدت انرژی با رویکرد توسعه پایدار چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
4
محمد نیکخت، پرویز حاجیانی، احمد قربان پور (1398) کارایی فنی و عوامل موثر بر آن در کشورهای حوزه ی خلیج فارس با با تاکید بر شاخص های توسعه ی پایدار چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
5
فاطمه پناهی، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1396) پیش بینی کیفیت محیط زیست در ایران: رویکرد خاکستری دومین کنفرانس بی المللی توسعه مدرن در اقتصاد، مدیریت و حسابداری
6
محسن توان، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1396) تخمین توابع تقاضای برق در بخشهای تولیدی و غیر تولیدی ایران چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت
7
محسن توان، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1396) تخمین توابع تقاضای برق در بخش های تولیدی و غیرتولیدی ایران چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8
محسن توان، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1395) بررسی عوامل مؤثر بر مصرف برق بخش های عمومی، خانگی، کشاورزی وصنىعتی ایران ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصا و حسابداری
9
پرویز حاجیانی، حجت پارسا، محسن توان (1395) ارزیابی الگوهای سری زمانی و فازی برای پیشبینی مصرف برق بخشهای مختلف ایران تا افق1410 ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10
پرویز حاجیانی، فهیمه توانگر، رضا روشن (1395) اندازهگیری کارایی انرژی کل عوامل پالایشگاههای نفت ایران با روش تابع مرزی تصادفی انرژی و پتروشیمی
11
پرویز حاجیانی، فهیمه توانگر، رضا روشن (1395) اندازه گیری کارایی انرژی کل عوامل پالایشگاه های نفت ایران با روش تابع مرزی تصادفی سمینارپتروشیمی و انرژی
12
فرزانه صیادی برازجانی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) پیشبینی تقاضای انرژی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و مدیریت
13
مرضیه حسن زاده ، پرویز حاجیانی، عبدالکریم حسین پور (1395) بررسی تأثیر گذاری عوامل اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب اسلامی نفت خیز دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
14
مرضیه حسن زاده ، پرویز حاجیانی، عبدالکریم حسین پور (1395) بررسی تاثیر گذاری عوامل اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در کشور های منتخب اسلامی نفت خیز مهندسی و مدیریت محیط زیست
15
فهیمه توانگر، پرویز حاجیانی، رضا روشن (1395) کارایی انرژی کل عوامل پالایشگاه های نفت ایران طی سال های 1392-1384 همایش ملی دانشگاه محور توسعه
16
فهیمه توانگر، پرویز حاجیانی، رضا روشن (1395) اندازه گیری و مقایسه انرژی کل عوامل بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها سومین کنفرانس مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصادمقاومتی
17
فرزانه صیادی برازجانی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1395) پیش بینی تقاضای انرژی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده سومین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد- محوریت اقتصاد مقاومتی
18
فهیمه توانگر، پرویز حاجیانی، رضا روشن (1395) اندازه گیری و مقایسه کارایی انرژی کل عوامل بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد (سال: 1395 )
19
پرویز حاجیانی، وحید محمد تقوایی (1395) برسی رابطه محیط زیست، انرژی و رشد اقتصادی در ایران: مدل معادلات همزمان چهارمین کنفرانس اروپایی پژوهش اکادمیک در کسب و کار جهانی، اقتصاد، مالیه و بانکداری
20
ندا دریسی نژاد ، پرویز حاجیانی (1394) رابطه مصرف حامل های انرژی و رشد اقتصادی در ایران اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
21
ابراهیم حیدری، پرویز حاجیانی، نوشین بردبار (1394) بررسی اثر متقابل نوسانات قیمت جهانی نفت و بازده سهام صتایع فرآورده های نفتی در ایران دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
22
پرویز حاجیانی، مهرنوش ریشهری (1394) بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی و شدت انرژی در ایران با استفاده از علیت تودا یاماموتو چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک
23
پرویز حاجیانی، مهرنوش ریشهری (1394) بررسی رابطه بین متغیر های جمعیتی و صنعتی با شدت انرژی در ایران کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24
پرویز حاجیانی، مهرنوش ریشهری (1394) تخمین تابع تقاضای برق در بخش صنعت دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
25
پرویز حاجیانی، سید یعقوب حسینی (1383) ارزیابی نظام حاکم بر رفتار صادرکنندگان استان بوشهر . کنفرانس تولید ملی ، تجارت جهانی
26
پرویز حاجیانی، اسماعیل احمدی (1383) عرضه و تقاضا برای سرویس پهنای باند در شرکت خدمات اینترنتی شاتل خادمی سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
حجت پارسا، رضا جلالی، احمد قربان پور، پرویز حاجیانی (1399) بررسی اقتصادی و طرح توجیهی ایجاد ترمینال کانتینری در شرکت مروارید صبای جنوب دانشگاه خلیج فارس
3
4
پرویز حاجیانی (1393) اندازه گیری کارایی نسبی بانک صمعت و معدن دانشگاه خلیج فارس
5
6
داریوش محمدی زنجیرانی، پرویز حاجیانی، سید یعقوب حسینی (1389) تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
7
8
پرویز حاجیانی، عبدالمجید مصلح (1388) پیش درآمدی بر ایجاد پارک علم و فناوری خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
9
پرویز حاجیانی (1386) برنامه آمایش استان بوشهر، بخش اقتصادی ( تولیدی) دانشگاه خلیج فارس
10
پرویز حاجیانی (1382) بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
حسین محمدی باغملائی، حجت پارسا، پرویز حاجیانی، سعید طهماسبی (1399) مقایسه روش های اندازه گیری ریسک نوسانات قیمت سهام شرکت های پتروشیمی
3
4
نیک بخت حاج عباس علیخانی محمد ، پرویز حاجیانی، احمد قربان پور (1398) اندازه گیری کارایی انرژی و عوامل موثر بر ان در کشورهای حوزه خلیج فارس
5
6
7
صیادی برازجانی فرزانه ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) مدلسازی و پیشبینی تقاضای انرژی در ایران، مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوهای سری های زمانی
8
صیادی برازجانی فرزانه ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) مدلسازی و پیش بینی تقاضای انرژی در ایران: مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوهای سری زمانی
9
10
11
12
نوشین بردبار، ابراهیم حیدری، پرویز حاجیانی (1394) بررسی اثار متقابل نوسانات قیمت جهانی نفت و بازده بازار سهام در ایران
13
ندا دریسی نژاد ، پرویز حاجیانی، پرویز حاجیانی، ابراهیم حیدری (1394) بررسی تاثیر مصرف حامل های انرژی، تورم و تجارت آزاد بر رشد اقتصادی درایران
14
نوشین بردبار، ابراهیم حیدری، پرویز حاجیانی (1394) بررسی آثار متقابل نوسانات قیمت جهانی نفت و بازده بازار سهام در ایران
15
16
17
18
19
20
21
عبدالرسول فخرایی، پرویز حاجیانی، مریم عباسی طریقت، محمد رضا محمدی زاده، محمود پاک نیت جهرمی (1393) اندازه گیری اسپکتروفتومتری همزمان فلزات سنگین در برخی گیاهان دارویی توسط یک باز شیف سنتزی
22
اذر جمشیدی، ابراهیم حیدری، پرویز حاجیانی (1393) تأثیر شوک های قیمت نفت و گاز بر اشتغال صنایع منتخب انرژی بر ایران
23
سیده زهرا سجادی ، پرویز حاجیانی، احمد شیرزادی (1393) بررسی تأثیر شوک قیمت انرژی و بهره وری نیروی کار بر تورم در ایران
24
فراز پنجوینی، پرویز حاجیانی، رضا داوودی، سهیل ایگدری، قدرت میرزاده (1393) مطالعه ساختار مورفولوژیک و تاثیر pH، فشار اسمزی و برخی از یون ها بر پارامترهای حرکتی اسپرم ماهی هامور معمولی
25
مجتبی دارائی، پرویز حاجیانی، پرویز ملک زاده، سعیدرضا محب پور (1392) رفتار دینامیکی پوسته های مخروطی ناقص هدفمند مدرج تحت بار دینامیکی متحرک
26
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس