14 خرداد 1402
سيدشاكر هاشمي

سیدشاکر هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / عمران
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
عزی صابر ، سیدشاکر هاشمی، عبدالرضا فاضلی (1401) برآورد ضریب رفتار لرزه ای قاب خمشی بتن مسلح دارای میانقاب ساندویچ پانل با استفاده از بیان ژن علوم و مهندسی زلزله: 9(4); 133-148
2
فردوسی فریده ، سیدشاکر هاشمی، رحمن دشتی (1401) ارزیابی خرابی پیشرونده سازه دکل انتقال نیرو خط 230 کیلوولت علوم و فناوری های پدافند نوین: 13-3; 191-200
3
Shaker Hashemi, Saeid Javidi, Mehrnaz Chubineh, Mohammad Vaghefi (2022) Evaluating the effect of 3D sandwich infill panels on the progressive collapse potential of steel structures with extensive initial damage International Journal of Steel Structures: 22; 1200-1214
4
Mehran yaghoubi, reza Aghayari, Shaker Hashemi (2021) Investigation of progressive collapse in reinforced concrete buildings with slab-wall structural system journal of rehabilitation in civil engineering: 9; 40-60
5
Shaker Hashemi, , Mahmoud Malakouti Olounabadi (2020) Proposing a simplified and parametric numerical shear stress-strain model for RC deep beams International Journal of Structural Engineering: ; 254،270
6
7
Shaker Hashemi, , , Mahmoud Malakouti Olounabadi (2020) .Analysis of RC Deep Beams Considering the Shear Deformations and Bar-concrete Interaction Periodica Polytechnica-Civil Engineering: ; 1،10
8
سیدشاکر هاشمی، سعید جاویدی، حجت الله فرهادی ، علیرضا فیوض (1398) ارزیابی عملکرد سازه های فولادی با اتصال درختی در برابر خرابی پیشرونده فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل: ; 1،13
9
, Mohammad Vaghefi, Shaker Hashemi (2019) Bed topography variations in bend by simultaneous installation of submerged vanes and single bridge pier Arabian Journal of Geosciences: ; ،
10
Shaker Hashemi, , Mohammad Vaghefi, (2019) Evaluation of the response modification factor of RC structures constructed with Bubble Deck system Scientia Iranica: ; ،
11
Shaker Hashemi, , , Mahmoud Malakouti Olounabadi (2019) A parametric shear constitutive law for reinforced concrete deep beams based on multiple linear regression model Advances in Concrete Construction: ; 285،294
12
محمد واقفی، ندا صفری پور ، الهام زارعی، امین محمودی، سیدشاکر هاشمی (1397) مقایسه آزمایشگاهی تاثیر صفحات مستغرق بر توپوگرافی قوس توام با پایه پل منفرد مهندسی عمران مدرس: ; ،
13
سیدشاکر هاشمی، روح الله خسروی ، علیرضا فیوض (1397) ارزیابی خرابی پیش رونده در سازه های بتن مسلح با سیستم دال حبابی مهندسی عمران مدرس: ; ،
14
15
Shaker Hashemi, , Abdoreza Fazeli, (2018) Predicting the Weight of the Steel MomentResisting Frame Structures Using Artificial Neural Networks International Journal of Steel Structures: ; 1،13
16
سیدشاکر هاشمی، مسعود زارعی، عبدالرضا فاضلی (1396) بررسی اثر تعداد و ارتفاع طبقات اسکلت فلزی با سیستم قاب خمشی روی وزن سازه به روش شبکه عصبی مصنوعی مهندسی عمران شریف: ; ،
17
Mohammad Vaghefi, , Shaker Hashemi (2017) Effect of T-shaped Spur Dike on Flow Separation in a 90^ Bend Using SSIIM Model JOURNAL OF THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF SRI LANKA: ; ،
18
Shaker Hashemi, , Mohammad Vaghefi, (2017) Evaluation of ductility and response modification factor in moment-resisting steel frames with CFT columns Earthquakes and Structures: ; 643،652
19
Shaker Hashemi, , Mohammad Vaghefi, (2017) Evaluation of Ductility of RC Structures Constructed with Bubble Deck System International Journal of Civil Engineering: ; 1،16
20
محمد واقفی، ولی الله محسنی مهر ، سیدشاکر هاشمی (1395) مطالعه عددی الگوی جریان در کانال قوسی تحت تأثیر تغییرات پارامتر U/Uc با استفاده از نرم افزار Flow3d علوم و مهندسی آبیاری: ; 67،81
21
موسی صاحبی، سیدهژیر کوزانی، طه تیموری، سیدشاکر هاشمی (1395) ارزیابی پایداری قاب های خمشی فولادی در برابر خرابی های پیشرونده مهندسی عمران و محیط زیست: ; 59،67
22
, Shaker Hashemi, Mohammad Vaghefi (2016) Cyclic Analysis of RC Shear Walls, Considering Bar -Concrete Interaction Journal of Seismology and Earthquake Engineering: ; 81،89
23
Shaker Hashemi, , Mohammad Vaghefi (2016) A New Approach for Numerical Analysis of the RC Shear Walls Based on Timoshenko Beam Theory Combined with Bar-Concrete Interaction journal of rehabilitation in civil engineering: ; 79،92
24
25
Mohammad Vaghefi, , Shaker Hashemi (2016) Effects of distance between the T-shaped spur dikes on flow and scour patterns in 90 bend using the SSIIM model Ain Shams Engineering Journal: ; 31،45
26
Mohammad Vaghefi, , Shaker Hashemi (2016) Effect of Sediment Density on the Bed Topography in a Channel Bend Using Numerical Modeling Journal of Engineering Research: ; 22،23
27
Shaker Hashemi, Mohammad Vaghefi, , (2016) Comparison the Capacity of Box Steel Columns, Fabricated with Groove and Fillet Welds International Journal of Steel Structures: ; 373،382
28
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1394) تحلیل غیرخطی لرزه ای دیوار برشی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر اندرکنش بتن و میلگرد پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله: ; 69،80
29
محمد واقفی، یاسر صفرپور بالاجورشری ، سیدشاکر هاشمی (1394) تعیین میزان آبشستگی و مولفه های سه بعدی سرعت پیرامون آبشکن سرسپری در کانال قوسی با روش عددی و دادههای آزمایشگاهی مهندسی آبیاری و آب: ; 109،124
30
ولی الله محسنی مهر ، محمد واقفی، سیدشاکر هاشمی (1394) بررسی عددی اثر موقعیت آبشکن های T شکل بر قدرت جریان ثانویه با استفاده از نرم افزار سیم علوم و مهندسی آبیاری: ; 166175
31
Mohammad Vaghefi, , Shaker Hashemi (2015) Effects of relative curvature on the scour pattern in a 90° bend with a T-shaped spur dike using a numerical method International Journal of River Basin Management: ; ،
32
Shaker Hashemi, Mohammad Vaghefi (2015) Investigation of bond slip efect on the P-M interaction surface of RC columns under biaxial bending Scientia Iranica: ; 388،399
33
موصی محمودی صاحبی ، طه تیموری، سیدهژیر کوزانی، سیدشاکر هاشمی (1393) ارزیابی زمان تناوب قائم ارتعاش سازه ناشی از حذف ستون و تاثیر آن بر پاسخ سازه در خرابی پیشرونده مکانیک سازه ها و شاره ها: ; 35،43
34
محمد واقفی، ولی الله محسنی مهر ، سیدشاکر هاشمی (1392) مطالعه عددی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه با بستر تعادل یافته هیدرولیک: ; 67،74
35
, Shaker Hashemi, Mohammad Vaghefi (2013) Seismic Evaluation of Steel Frames Subjected to Decaying Sinusoidal Records through IDAMethod Journal of Seismology and Earthquake Engineering: ; 207،222
مقالات در همایش ها
1
عباس عطارزاده، سیدشاکر هاشمی (1401) بررسی خرابی پیشرونده در سازه های فولادی 3 طبقه با مقاطع ستون CFT و میانقاب های ساندویچ پانل بتنی نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ بابل
2
عباس عطارزاده، سیدشاکر هاشمی (1401) ارزیابی خرابی پیشرونده سازه های فولادی با مقاطع ستون CFT سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران¡ اصفهان
3
عباس عطارزاده، سیدشاکر هاشمی (1400) ارزیابی خرابی پیشرونده در قاب های خمشی فولادی ویژه با مقاطع ستون CFT به روش دینامیکی غیرخطی نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، ایران¡ تهران
4
محسن متین، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1398) بررسی آزمایشگاهی استفاده از مش الیاف شیشه در مقاومت فشاری بتن سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر
5
محسن متین، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، سجاد موسوی (1398) بررسی اثر محصورکنندگی مش الیاف شیشه روی رفتار فشاری بتن در حضور نانو سیلیس کلوئیدی سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر
6
الهام زارعی، محمد واقفی، سیدشاکر هاشمی (1398) بررسی کیفی خطوط جریان در قوس تند 180 درجه توام با پایه پل و صفحات مستغرق یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7
محمد دشت پور ، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1398) بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از مش الیاف شیشه مدفون، در رفتار خمشی تیرهای بتنی یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8
حسین عباسی، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1398) اثر درز میانقاب بر مقاومت سازه قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیش رونده یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
9
سعید جاویدی، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1396) رویکرد جدید عددی برای تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح بر اساس تئوری تیر تیموشنکو با درنظرگرفتن اندرکنش میلگرد و بتن پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10
حجت الله فرهادی ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1396) ارزیابی عملکرد سازه فولادی با اتصال ستون- درختی در برابر خرابی پیش رونده به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
11
سعید جاویدی، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1396) تحلیل غیرخطی تیرهای بتن مسلح با در نظر گرفتن اندرکنش بتن و میلگرد و تمرکز بر اثر تغییر شکل های برشی پنجمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
12
رکسانا محمدی، سیدشاکر هاشمی، مهرناز چوبینه (1396) اثر میانقاب های ساندویچ پانل در خرابی پیشرونده ی قاب های بتنی هفتمین کنفرانس بین المللی توسه پایدار و عمران شهری، ایران¡ اصفهان
13
رکسانا محمدی، سیدشاکر هاشمی، مهرناز چوبینه (1396) اثر میانقاب های ساندویچ پانل در خرابی پیشرونده با خرابی اولیه ی وسیع در قاب های بتنی هفتمین کنفرانس بین المللی توسه پایدار و عمران شهری، ایران¡ اصفهان
14
مهرناز چوبینه، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1396) ارزیابی اثر میانقاب های ساندویچ پانل در خرابی پیشرونده با خرابی اولیه وسیع قابهای فولادی سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، ایران¡ شیراز
15
احسان غلامی، سیدشاکر هاشمی، ایوب دهقانی (1394) ارزیابی مقاومت خرابی پیشرونده سازه دال- تیر با در نظر گرفتن اثرات شکل پذیری اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیرت شهری
16
رضوان مسیحی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1394) تحلیل ااتصالات قاب سبک فولادی ترکیب شده با قاب خمشی فولادی سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
17
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، علیرضا سیادت (1394) بررسی شکل پذیری در سازه های بتن مسلح دارای سیستم مقاوم ستون و سقف حبابدار سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
18
رضوان مسیحی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1394) تحلیل اتصالات قاب سبک فولادی (LSF) ترکیب شده با قاب خمشی فولادی سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
19
محمد واقفی، فرید صدیقی، مسعود موسایی، محمد جواد طبیب نژاد مطلق ، سید حامد معراجی، سیدشاکر هاشمی، امین محمودی (1394) بررسی ازمایشگاهی اثر پارامتر زمان بر روی ابشستگی در قوس تند دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، رسول عزیزی (1394) ارزیابی خرابی پیشرونده سازه های فولادی با مهاربند زانویی سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری
21
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، محمد خالدی (1394) ارزیابی خرابی پیشرونده سازه های فولادی مهاربندی شده دارای نامنظمی جرمی در پلان سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
22
احسان غلامی، سیدشاکر هاشمی، ایوب دهقانی (1394) ارزیابی اثر دال در برآورد ضریب افزایش بار تحلیل خرابی پیشرونده قابهای بتن مسلح چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین
23
روح الله خسروی ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1394) تاثیر نسبت طول به ارتفاع در ارزیابی خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن مسلح با سیستم دال حبابدار چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین
24
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، محمد خالدی (1394) بررسی خرابی پیشرونده قاب های فولادی مهاربندی شده هم محور با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین
25
رضوان مسیحی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1394) ارزیابی رفتار اتصالات سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی (LSF) با قاب خمشی فولادی کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
26
روح الله خسروی ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1394) بررسی رفتار قاب خمشی بتن مسلح تحت پدیده خرابی پیشرونده در اثر حذف ناگهانی ستون کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
27
رضوان مسیحی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1394) ارزیابی رفتار اتصالات سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی با قاب خمشی فولادی کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معامری و شهرسازی
28
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، روح الله خسروی ، علیرضا سیادت (1394) تحلیل غیر خطی سیستم سقف حبابدار بتن مسلح به روش لایه ای معادل دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
29
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1394) تحلیل غیرخطی لرزه ای دیوار های برشی بتن مسلح با درنظر گرفتن اثر پیوستگی-لغزش هفتمین کنفرانش بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1394) آنالیز لرزه ای غیرخطی دیوار برشی بتنی مسلح با در نظر گرفتن اثر لغزش هفتمین کنفرانس....
31
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، علیرضا سیادت (1394) مقایسه ی ضریب رفتار سیستم قاب خمشی بتن مسلح و ساختمان دارای سقف حبابدار دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32
سیدشاکر هاشمی، مسعود زارعی، عبدالرضا فاضلی (1393) بهینه سازی مصرف فولاد با نسبت طول دهانه به ارتفاع طبقه در سازه های با قاب خمشی به روش شبکه عصبی پازندهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
33
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1393) مدلسازی عددی غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح با اعمال اثر پیوستگی- لغزش همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
34
سیدشاکر هاشمی، سیده انسیه هاشمی ، محمد واقفی (1393) تاثیر کمانش میلگردهای فشاری در شاخص خرابی قابهای خمشی بتن مسلح همایش ملی معاری، عمران و توسعه نوین شهری
35
سیدشاکر هاشمی، مسعود زارعی، عبدالرضا فاضلی (1393) ارائه ی روش تخمینی به منظور برآورد وزن اسکلت ساختمان های فولادی با قاب خمشی هشتمین کنگره ملّی مهىدسی عمران
36
سیدشاکر هاشمی، مسعود زارعی، عبدالرضا فاضلی (1393) کاربرد شبکه های عصبی MLP و RBF در تخمیه وزن اسکلت سازه های فولادی اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
37
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1393) تحلیل استاتیکی غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح با در نظر گرفتن اندرکنش بین میلگرد و بتن اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
38
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، زری نگارستان (1392) بررسی چیدمان مناسب میراگرهای ویسکوز در سازه های فولادی بلند مرتبه دارای بادبند جناغی دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
39
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، زری نگارستان (1392) ارزیابی مقایسه ای تعداد و چیدمان میراگرها درعملکرد قابهای بادبندی بلند مرتبه مجهز به میراگر ویسکوز همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
40
کاوه شایان، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) ارزیابی مقایسه ای رفتار قاب خمشی فولادی دارای مقاطع مربع و دایره ای پرشده با بتن چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
41
کاوه شایان، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) ارزیابی مقایسه ای رفتار قاب خمشی فولادی دارای مقاطع مربع و دایره ای پر شده با بتن چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
42
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، کاوه شایان (1392) رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی با ستون لوله ای پر شده با بتن توسط تحلیل پوش آور دومین کنفرانس ملی صنعت بتن
43
عبدالهادی مرادی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) بررسی عددی رفتار غیر خطی اتصال سه بعدی تیر به ستون فولادی پرشده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاری دومین کنفرانس ملی صنعت بتن
44
عبدالهادی مرادی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) بررسی تنش در اجزاء اتصال سه بعدی تیر به ستون فولادی پرشده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاری دومین کنفرانس ملی صنعت بتن
45
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، مهدی همت (1392) تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی قاب خمشی فولادی با استفاده از شتابنگاشت شبیه سازی شده سینوسی میرا هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46
سیدشاکر هاشمی، سعید کراماتی، محمد واقفی (1392) ارزیابی لرزه ای سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی (LSF) با قاب خمشی فولادی هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، احسان شادمند (1392) کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در اتصالات سازه های فولادی هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48
سیدشاکر هاشمی، کاوه شایان، محمد واقفی (1392) بررسی ضریب رفتار قاب خمشی فولادی با ستون CFT هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49
سیدشاکر هاشمی، سعید کراماتی، محمد واقفی (1392) ارزیابی لرزه ای سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی LSF با قاب خمشی فولادی هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
50
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، زری نگارستان (1392) ارزیابی لرزه ای سازه های بادبندی با ستونهای cft مجهز به میراگر ویسکوز هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، زری نگارستان (1392) ارزیابی لرزه ای سازه های بادبندی با ستون های CFT مجهز به میراگر ویسکوز هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران
52
سیدشاکر هاشمی، افسانه یزدانپناهی، محمد واقفی (1392) تاثیر کمانش میلگرد بر شاخص خرابی دیوار برشی بتن مسلح چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
53
سیدشاکر هاشمی، افسانه یزدانپناهی، محمد واقفی (1392) تاثیر کمانش میلگردهای فشاری روی شاخص خرابی دیوارهای برشی بتن مسلح چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
54
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، مهدی همت (1392) تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی قاب خمشی فولادی بر مبنای تغییرات بیشینه سرعت در حوزه نزدیک گسل چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
55
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، احسان شادمند (1392) بررسی تاثیر محل قرارگیری اتصالات حافظه دار شکلی در ارتفاع بر رفتار قاب های خمشی فولادی چهارمین کنفرانس ملی سازه و زلزله
56
محمد واقفی، سینا سعادت، سیدشاکر هاشمی (1390) بررسی مشخصات عمومی و ساز و کار عمل فوق روان کننده ها اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا و مخازن ذخیره آب شرب
57
محمد واقفی، سینا سعادت، سیدشاکر هاشمی (1390) تاثیر عدم آگاهی کارگران بتن ریز و بتن ساز در افت دوام و افزایش نفوذ پذیری بتن اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا و مخازن ذخیره آب شرب
58
محمد واقفی، حسن باقری، سیدشاکر هاشمی (1390) مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از تزریق رزین اپوکسی اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب،
59
محمد واقفی، مرتضی خادمی بحرینی ، عبدالمهدی عباسی، سیدشاکر هاشمی (1390) ارزیابی بتن حاوی دوده سیلیس در مقابل نفوذ یون های کلر در سنین مختلف با استفاده از نتایج RCPT اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب،
60
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، سیدمحمد مهدی نوربخش (1390) رفتارسنجی سازه های مهم بتنی و بتن مسلح اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
61
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، سیدمحمد مهدی نوربخش (1390) ابزاربندی سازه های مهم بتنی و بتن مسلح اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
62
محمد واقفی، محمد پریش، سیدشاکر هاشمی (1390) کاربرد مواد نانو ساختار در بتن و بررسی و یژگی های آن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
63
محمد واقفی، حمید پریش، سیدشاکر هاشمی (1390) معرفی و بررسی خواص بتن خود متراکم و نقش افزودنی ها بر مقاومت و کارایی این نوع بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
64
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1390) ارزیابی اثر پیوستگی- لغزش در منحنی اندرکنشی لنگر-نیروی محوری ستونهای بتن مسلح ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
65
سیدشاکر هاشمی، عباسعلی تسنیمی، محمد واقفی، رضا خدادادیان (1390) اعمال اثر نقصان طول مهاری میلگرد ها در محل پای ستون در منحنی اندرکنشی لنگر-انحنا ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
66
سیدشاکر هاشمی، عباسعلی تسنیمی، محمد واقفی (1390) تحلیل حساسیت رفتار لرزه ای المان قابی سه بعدی بتن مسلح با درنظر گرفتن اندرکنش بتن و میلگرد. ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
میلاد جهانبازی گوجانی، محمود ملکوتی علون آبادی، سیدشاکر هاشمی (1400) بررسی خصوصیات عملکردی روسازی های بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالت بازیافتی و نانو سیلیس
2
فردوسی فریده ، سیدشاکر هاشمی، رحمن دشتی (1399) ارزیابی فروپاشی پیشرونده سازه دکل انتقال نیرو خط 230 کیلوولت
3
سجاد موسوی، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی، سیدشاکر هاشمی (1399) تأثیرنانو سیلیس کلوئیدی بر رفتار تنش-کرنش فشاری بتن
4
محسن متین، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1398) بررسی رفتار فشاری بتن محصور شده شامل مش الیاف شیشه مدفون
5
6
عباسی فاطمه ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1398) اثر وجود بازشوها در شکل پذیری قابهای فولادی با میانقاب ساندویچ پنل
7
سلمان فروزانفر، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1398) بررسی آزمایشگاهی اثر محصورشدگی با مش الیاف پلی اتیلن مدفون در رفتار فشاری بتن
8
نیما قانعی مقدم، سیدشاکر هاشمی، محمدرضا ماهینی (1398) بررسی اثر رواداریهای جان و بال تیرورقهای فولادی روی ظرفیت خمشی آنها
9
محمود دشت پور ، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1397) بررسی مقاومت خمشی تیرهای بتنی مسلح شده با مش الیاف شیشه مدفون در بتن
10
11
12
سعید جاویدی، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1396) تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر پیوستگی-لغزش
13
14
15
فریبا سرشار، محمد واقفی، سیدشاکر هاشمی (1395) تاثیر تعداد و فاصله نقص های اولیه بر کمانش عمودی و جانبی خط لوله
16
17
18
روح الله خسروی ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1394) ارزیابی خرابی پیش رونده در ساختمان های بتن مسلح با سیستم سقف حبابدار
19
20
21
مسعود زارعی، سیدشاکر هاشمی، عبدالرضا فاضلی (1393) برآورد وزن قاب های خمشی فولادی به روش شبکه عصبی
22
محمدعلی صدری پور ، محمد واقفی، علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی (1392) تأثیر هندسه چاله آبشستگی زیر لوله های دریایی مارپیچ بر کمانش جانبی
23
محمد صدری پور ، محمد واقفی، علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی (1392) تأثیر هندسه چاله آبشستگی زیر لوله های دریایی مارپیچ بر کمانش جانبی
24
25
سعید کراماتی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) ارزیابی لرزه ای سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی (LSF) و اتاق پله فولادی
26
سعید کراماتی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) ارزیابی لرزه ای سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی (LSF) و اتاق پله فولادی
27
رامین مقدمی، علیرضا فیوض، امین کشاورز، سیدشاکر هاشمی (1391) بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر هم زمان مؤلفه های افقی و قائم
28
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت