08 آذر 1401
سارا زارع كاريزك

سارا زارع کاریزک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: مقایسه دو برنامه تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر دستگاه PRO-BNP/CORIN،ساختار و عملکرد قلبی بیماران پس از عمل جراحی CABG
  • فوق لیسانس فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه: مقایسه اثر کشش ایستا، پویا و ترکیبی با وقفه های زمانی 2 و 5 دقیقه بر اجرا و فعالیت الکترومایوگرافی در پرش عمودی
  • لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی (مربی گری ورزش) ، دانشکده فنی دختران شریعتی، تهران ، ایران (1385 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Alireza Kashef, Sara Zare karizak, Alireza Sadeghi Nikoo, Majid Kashef (2022) Response of Some Hematologic Factors to Single Session of CrossFit Exercise in Professional Male Athletes zahedan journal of research in medical sciences: (3)24;2022; e116667
2
Sara Zare karizak, Majid Kashef (2021) Hematologic Disorders of Covid-19 and Appropriate Intensity of Exercise in Coronavirus Prevalence Period Asian Journal of Sports Medicine: Sep 2021, 12 (3); 1-4
3
4
علیرضا کاشف، سارا زارع کاریزک، علیرضا صادقی نیکو، مجید کاشف (1399) تاثیر یک جلسه فعالیت تناوبی شدید بر برخی عوامل ایمنی و التهابی در مردان ورزشکار و خطرابتلا به ویروس کرونا مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: دوره 28، شماره 12 - ( اسفند 1399 ); 3326-3337
5
سارا زارع کاریزک، مجید کاشف، عباسعلی گائینی، مصطفی نجاتیان (1396) مقایسه دو برنامه تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر میزان هایپرتروفی مرضی درون گرا و عملکرد قلبی بیماران پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش: دوره 5، شماره 9،بهار و تابستان 1396; 9-20
6
سارا زارع کاریزک، مجید کاشف، عباسعلی گائینی، مصطفی نجاتیان (1396) مقایسه هشت هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر دستگاه PRO-BNP/CORIN در بیماران شریان کرونر قلبی پس از عمل جراحی CABG فیزیولوژی ورزشی: شماره 32،بهار 1396; 137-154
مقالات در همایش ها
1
سارا زارع کاریزک (1401) تدوین نورم های ملی از شاخص های سلامت،آمادگی جسمانی و مهارتی زنان معلم تربیت بدنی پنجمین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر عدالت، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سارا زارع کاریزک (1401) تغذیه انسانی پیشرفته شابک:9789642867332
2
سارا زارع کاریزک (1401) تغذیه انسانی پیشرفته جلد دوم شابک:9789642867349
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!