28 مهر 1400

حمید اسدپور

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 09173714520
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حمید اسدپور (1400) ظهور و سقوط خاندان حیات داوودی در بوشهر پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: 28; 37-62
2
مرضیه سعادتمند، حسن الهیاری، حمید اسدپور (1400) انتخاب جزیرۀ خارک به عنوان تبعیدگاه در دهۀ 20 و 30ش گنجینه اسناد: دوره 31، شماره2; 6-25
3
4
حمید اسدپور، حسینقلی بهادرپور (1400) بررسی اوضاع بهداشتی و درمانی بوشهر در دوره ی پهلوی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی: 2; 5 الی 26
5
6
محمد حسن انصاری، حمید اسدپور (1399) نقش علمای مهاجر بحرینی در گسترش تشیع در ایران؛ از صفویه تا پایان قاجار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: 40; 119-142
7
محمد حسن انصاری، حمید اسدپور (1399) نقش علمای مهاجر بحرینی در گسترش تشیع در ایران از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجار(1344-907 ه .ق تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: 11; 119-142
8
حمید اسدپور (1398) موانع تاریخی توسعه بوشهر در دوران معاصر پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: ; 47،67
مقالات در همایش ها
1
حمید اسدپور، حسین اسکندری (1400) خلیج فارس شناسی مقدمه ایران شناسی اولین همایش بین المللی ایران شناسی: تجربه دیروز، وضعیت حال، نگاه به آینده، ایران¡ تهران
2
حسین سلیمی، حمید اسدپور (1398) تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در سروده های سلمان هراتی چهاردمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
3
حسین سلیمی، حمید اسدپور (1398) کردان شبانکاره در بوشهر دومین همایش مشترک بین المللی مطالعات زبان و ادبیات کردی و فارسی( زبان شناسی و بوطیقا)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
حیدر بابلی نیا، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، حمیدرضا پیغمبری (1400) بررسی نقش و عملکرد نماینـدگان بهبهـان و کهگیلـویه در مجلس شورای ملی از مجلس سوم تـا پایـان دوره پهلوی
2
بحرانی فرد محمدعلی ، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1400) بررسی فعالیت احزاب سیاسی دراستان بوشهر با تأکید بر دشتستان در یک صد سال اخیر. (1385-1285)
3
نجفی یاسمن ، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1400) تاریخ وقف در استان بوشهر
4
محمد حسن انصاری، حمید اسدپور، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده (1399) بررسی نقش علمای بحرین در گسترش تشیع در ایران از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجار (1344-907 ه .ق)
5
سعید کبگانی، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1399) تاریخ سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر و تحولات آن در دوره پهلوی
6
7
مسعود ولی عرب، حمید اسدپور، حمیدرضا پیغمبری، علی رسولی (1399) بررسی عوامل تاثیرگذار بر رونق و افول شوشتر از صفوی تا پهلوی اول
8
9
10
مریم پورشیرمحمدی رودسری ، علی رسولی، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1398) تجارت میان خلیج فارس و شمال غرب ایران در عصر ایلخانان (736-654)ه. ق.
11
امید دادخواه تهرانی ، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1398) تاریخچه تاسیس و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و پیامدهای آن در منطقه خلیج فارس
12
مرضیه سعادتمند، حسن الهیاری، حمید اسدپور (1398) کارویژه تبعیدگاهی جزیره خارک در تاریخ معاصر ایران(1337 ـ 1327)
13
زینب قنبری نژاد ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1398) اصلاحات ارضی و مهاجرت در فارس و بوشهر (1340-1357)
14
15
16
عباس رایان پور ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1397) تحولات ترکستان و شکل گیری مرزهای شمال شرق ایران
17
18
19
حسین اسکندری، حمید اسدپور، مهرداد زمان پور ، حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1396) ارتش ایران و تحولات آن در عصر صفوی
20
عباس دشتی نجار ، حمید اسدپور، حمیدرضا پیغمبری (1396) بررسی سیر تاریخی تحول بلدیه و شهرداری در بوشهر
21
غلامرضا پرتو، حمید اسدپور، پرویز فرزادی نیا ، محمد منصوری مقدم (1396) اوضاع اجتماعی و فرهنگی بوشهر و نقش آن در آثار و اندیشه های صادق چوبک
22
مصطفی کمالی مطلق ، محمدرضا قلی زاده، حمید اسدپور (1396) تأثیر سیاست های آل بویه بر تحولات اقتصادی سواحل شمالی خلیج فارس
23
24
سالار احمدی مهربان ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) تحولات اجتماعی کشورهای عربی خلیج فارس در قرن بیستم میلادی (با تأکید بر تحولات کویت و بحرین)
25
سالار احمدی مهربان ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) تحولات اجتماعی کشورهای خلیج فارس در قرن بیستم میلادی (با تاکید بر تحولات کویت و بحرین)
26
اسلام دوست علیرضا ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1394) بررسی نقش پایگاه ششم شکاری بوشهر در 8 سال جنگ عراق و ایران
27
فاطمه حسینی، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1394) تحولات ساختار سیاسی - اداری کرانه های شمالی خلیج فارس
28
حسین تنگکیان، حمید اسدپور، مهدی سلطانی، علی رسولی (1394) بررسی مناسبات سیاسی اجتماعی بندر بوشهر با بحرین
29
دهقانی سیروس، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1394) روابط بوشهر و کویت
30
صادقی عبدالحسین، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1394) نقش شرکتهای خارجی بر وضعیت اقتصادی بوشهر در دورخ قاجار
31
32
طیبه ادریسی، حمید اسدپور، رضا آذین، علی رسولی (1393) تاریخ تحولات سیاسی و اقتصادی بندر بصره (از دوره صفویه دوره پهلوی)
33
34
35
36
37
زنده بودی فریبا ، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1392) پدیده مهاجرت و تحولات آن در منطقه خلیج فارس در قرن بیستم
38
39
40
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1391) مهاجرت تجار دهدشتی به بوشهردر عصر قاجار
41
لیلا عالیشوندی، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1391) نقش بندر لنگه در تجارت خلیج فارس در عصر قاجار
کتاب
1
حمید اسدپور (1399) نان وجان شابک:9786226607629
2
حمید اسدپور، حسین اسکندری (1399) کارنامه احزاب سیاسی در مجلس چهارم شورای ملی شابک:9786226607612
3
4
حمید اسدپور (1399) احیای سلطنت شابک:9786226607599
5
6
حمید اسدپور (1392) تاریخ شبانکاره شابک:9786009245659
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!