28 مهر 1400

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: تاریخ
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
زینب قنبری نژاد ، حبیب اله سعیدی نیا (1400) کنگرۀ دهقانان: تلاش دولت برای مشروعیت بخشیدن به اصلاحات ارضی گنجینه اسناد: سال 31، دفتر 2; 42-86
2
حیدر بابلی نیا، حبیب اله سعیدی نیا (1400) نقش روشنفکران بهبهان در انقلاب مشروطه پژوهشهای علوم تاریخی: سال 13، شماره1; 215-227
3
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، الهام ملک زاده (1399) تآسیس سازمان زنان بوشهر، مطالعه پژوهی: فعالیت های اجتماعی فرهنگی مراکز رفاه خانواده ( 1357-1345 هجری شمسی/1978-1966میلادی) پژوهش های تاریخی: شماره 4(پیاپی 48); 55-70
4
زینب قنبری نژاد ، حبیب اله سعیدی نیا (1399) چال شهای اجرای اصلاحات ارضی در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس ) 1341 - 1350 ش( گنجینه اسناد: پیاپی 30/2; 6-35
5
... ..., Habibollah Saeidinia, Mohmmad Reza Gholizadeh, Ali Rasoli (2020) Investigating the insight and method of historiography of Sadid al-Saltaneh Kababi Bandar Abbasi (1870-1941) TURISMO-ESTUDOS E PRATICAS: 3; 1-12
6
علی شهوند، حبیب اله سعیدی نیا (1399) خوانشی نو از علل تعلیق برنامة هفت سالة اول تاریخ اسلام و ایران: ; 143،175
7
8
عبدالرزاق ملکی، حبیب اله سعیدی نیا (1397) دراسة فی نشأة و توغل نشاط صوفی البستک و الجهانغیریة مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: 42; 455-469
9
10
محمدرضا قلی زاده، حبیب اله سعیدی نیا، علی شهوند (1397) یک نمونه از موانع بر سر راه اصلاحات ارضی: قتل رئیس اصلاحات ارضی فیروز آباد در آبان1341 گنجینه اسناد: ; 52،87
11
حبیب اله سعیدی نیا، احمد لعبت فرد (1395) تاثیر پیدایش نفت بر مناطق نفت خیز جنوب ایران : مطالعه موردی گچساران (57-1332ش/ 79-1953م) تاریخ اسلام و ایران: ; 121149
12
13
حبیب اله سعیدی نیا، عبد الرزاق ملکی (1395) پیامدهای جنگ جهانی دوم بر مناطق کرانه ای و پس کرانه ای خلیج فارس مطالعات تاریخی جنگ: ; 73،94
14
حبیب اله سعیدی نیا، عبدالرزاق ملکی (1391) مهاجرت تجار بستکی به دبی و تشکیل بستکیه (دوران قاجار و پهلوی) پژوهش های تاریخی: شماره 3 (پیا پی 15); 27-42
15
حبیب اله سعیدی نیا (1390) تجارت تریاک در بنادر شمالی خلیج فارس (1291-1343/1874-1924) تاریخ اسلام و ایران: شماره 9، پیاپی 91; 93-120
16
حبیب اله سعیدی نیا (1390) علل افول علمی تمدن اسلامی پژوهشنامه تاریخ اسلام: سال اول، شماره دوم; 93-118
17
حبیب اله سعیدی نیا (1388) تحولات تاریخی گمرک ایران و رونق اقتصادی در دورۀ قاجاریه تاریخ ایران: 63/5; 103-127
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
حیدر بابلی نیا، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، حمیدرضا پیغمبری (1400) بررسی نقش و عملکرد نماینـدگان بهبهـان و کهگیلـویه در مجلس شورای ملی از مجلس سوم تـا پایـان دوره پهلوی
3
سعید کبگانی، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1399) تاریخ سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر و تحولات آن در دوره پهلوی
4
حسین زارعی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده (1399) بررسی بینش و روش تاریخ نگاری سدیدالسلطنه کبابی بندرعباسی (1249 ش. 1320 ش.)
5
6
زارعی غلامحسن ، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1398) اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناحیه ماندستان در دوره قاجار و پهلوی
7
8
9
زینب زمردین، علی رسولی، سید حسین حسینی فر ، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1398) نقش زنان در فعالیت های اقتصادی در فارس (1332ش – 1285ش )
10
زینب قنبری نژاد ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1398) اصلاحات ارضی و مهاجرت در فارس و بوشهر (1340-1357)
11
عبدالرزاق ملکی، حبیب اله سعیدی نیا، حسن الهیاری، علی رسولی (1398) بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستک (1334- 1356 ه.ش)
12
13
زهره مهتدی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1397) بررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دالکی در دوره پهلوی (1375-1304)
14
15
16
هاجر خلیفه، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1397) تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر سیاست های آمریکا در منطقه خلیج فارس (1370- 1357ش/ 1991- 1978م)
17
18
حمید احمدی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1396) بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بندر دیر در دوره پهلوی
19
ام البنین پروانه ، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1396) بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی بندر کنگ در دوره قاجار و پهلوی اول
20
سمیه شریف، حبیب اله سعیدی نیا، محمدرضا قلی زاده (1396) نقش پایگاه دریایی بوشهر در استقرار امنیت و رونق تجارت خلیج فارس در دوره پهلوی
21
ذاکری یاسر، حبیب اله سعیدی نیا، رحیم قاسمیه، محمدرضا قلی زاده (1394) بررسی اوضاع اقتصادی اجتماعی گناوه با تاکید بر پدیده قاچاق در دوره پهلوی
22
خلفات فاطمه، حبیب اله سعیدی نیا، رضا داوودی، محمد منصوری مقدم (1394) تجارت تریاک در خلیج فارس در دوره پهلوی
23
بهاره پاهنگ، علی رسولی، مهدی بنایی، حبیب اله سعیدی نیا (1394) قاچاق کالا در بنادر شمالی خلیج فارس (1320-1304ه ش)
24
اسلام دوست علیرضا ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1394) بررسی نقش پایگاه ششم شکاری بوشهر در 8 سال جنگ عراق و ایران
25
دهقانی سیروس، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1394) روابط بوشهر و کویت
26
صادقی عبدالحسین، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1394) نقش شرکتهای خارجی بر وضعیت اقتصادی بوشهر در دورخ قاجار
27
هاشمی سیده رباب ، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1394) تررسی شکل گیری تشکیلات اتاق اص اٌف ت شَ رْ در د رٍ پ لْ یَ
28
سعیده نظری، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1393) اتاق بازرگانی بوشهر و نقش آن در تجارت خلیج فارس در دوره پهلوی
29
30
31
32
33
زنده بودی فریبا ، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1392) پدیده مهاجرت و تحولات آن در منطقه خلیج فارس در قرن بیستم
34
35
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1391) مهاجرت تجار دهدشتی به بوشهردر عصر قاجار
36
لیلا عالیشوندی، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1391) نقش بندر لنگه در تجارت خلیج فارس در عصر قاجار
کتاب
1
2
حبیب اله سعیدی نیا (1392) کشتی رانی کارون شابک:978-600-121-365-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!