01 مرداد 1403
ابوالحسن رزمي نيا

ابوالحسن رزمی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 07731222164
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

علایق پژوهشی

  • سیستم های کنترل بهینه
  • کنترل فرایند
  • شناسایی سیستم
  • کنترل غیرخطی
  • کنترل تطبیقی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ebrahim Ghasemian, Abolhassan Razminia, Habib Rostami (2023) Quantum machine learning based on continuous variable single-photon states: an elementary foundation for quantum neural networks Quantum Information Processing: 22; 22
2
, Abolhassan Razminia (2021) Convolution integral for fractional diffusion equation CHAOS SOLITONS & FRACTALS: 155; 1-6
3
Mohammad Reza Satouri, arash marashian, Abolhassan Razminia (2021) Trajectory tracking of an autonomous vehicle using immersion and invariance control JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: 358; 8969–8992
4
Kumars Mahmoodi, Abolhassan Razminia, (2021) Optimal control of wave energy converters with non-integer order performance indices: A dynamic programming approach RENEWABLE ENERGY: 177; 1212-1233
5
Abolfazl Simorgh, Abolhassan Razminia, Vladimir Shiryaev (2021) Robust optimal proportional–integral– derivative controller design for a class of uncertain second-order delay-free and time-delay systems JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL: first online; 1-13
6
Mohammad Reza Satouri, Abolhassan Razminia, Saleh Mobayen, PAWEŁ SKRUCH (2021) Disturbance Decoupling and Tracking Controller Design for Lateral Vehicle Dynamics IEEE Access: 9; 40706 - 40715
7
Abolfazl Simorgh, Abolhassan Razminia, Saleh Mobayen, (2020) Optimal Control of a MIMO Bioreactor System Using Direct Approach INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS: 19; 1-16
8
, Abolhassan Razminia, Vladimir Shiryaev (2020) Conjugate-mixed convection of nanofluid flow over an inclined flat plate in porous media APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: ; 1،14
9
Abolfazl Simorgh, Abolhassan Razminia, Vladimir Shiryaev (2020) System identification and control design of a nonlinear continuously stirred tank reactor MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION: ; 16،31
10
, Abolhassan Razminia (2020) Selective nano-thermal therapy of human retinoblastoma in retinal laser surgery Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine: ; 1،11
11
12
, Abolhassan Razminia, Vladimir Shiryaev (2019) Application of fractal geometry to describe reservoirs with complex structures Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: ; 1،12
13
, Abolhassan Razminia, (2019) Fractal-fractional modelling of partially penetrating wells CHAOS SOLITONS & FRACTALS: ; 135،142
14
Abolhassan Razminia, , hamidreza shaaker (2019) Optimal trajectory tracking solution: Fractional order viewpoint JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: ; 1590،1603
15
, , Abolhassan Razminia (2019) Thermal analysis of a tumorous vascular tissue during pulsed-cryosurgery and nano-hyperthermia therapy: Finite element approach INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER: ; 1001،1013
16
Valiollah Ghaffari, Abolhassan Razminia, (2019) Improved Robust Adaptive Control Law for a Class of Uncertain Nonlinear Systems and Its Application to Chaotic Systems Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering: ; 1،16
17
Abolfazl Simorgh, Abolhassan Razminia, Vladimir Shiryaev (2019) Data-driven identification of a continuous type bioreactor Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects: ; 1،29
18
19
Abolfazl Simorgh, Abolhassan Razminia, (2019) Optimal control of nonlinear fed-batch process using direct transcription method COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING: ; 1،11
20
امین ادراکی، ابوالحسن رزمی نیا (1397) طبقه بندی گلبولهای سفید با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی طب جنوب: ; 65،80
21
, , , Abolhassan Razminia (2018) Designing a New Digital Modulator for Chaotic Secure Communication Systems Using Total Least Square Technique Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering: ; 314،323
22
Abolhassan Razminia, , (2018) Fractional Order Version of the Hamilton–Jacobi–Bellman Equation Journal of Computational and Nonlinear Dynamics: ; 1،6
23
Abolhassan Razminia (2017) Optimal regulation problem with fractional order performance index NONLINEAR DYNAMICS: ; 1،12
24
ابوالحسن رزمی نیا (1395) ورود به دنیای حرفه ای دانش: توصیه هایی به دانشگران جوان ریاضی و جامعه: ; 63،69
25
, Abolhassan Razminia, (2016) Fractional-Calculus-Based Formulation of the Fractured Wells in Fractal Radial Composite Reservoirs Environmental Earth Sciences: ; 1،12
26
, Abolhassan Razminia, (2016) A Comprehensive Solution for Partially Penetrating Wells with Various Reservoir Structures Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 40،56
27
ابوالحسن رزمی نیا (1394) یادداشتی بر مجموعه های حدی در دستگاه های دینامیکی فرهنگ و اندیشه ریاضی: ; 49،68
28
, Abolhassan Razminia, (2015) Analysis of Radial Composite Systems Based on Fractal Theory and Fractional Calculus SIGNAL PROCESSING: ; ،
29
, Abolhassan Razminia, (2015) Investigation of the Fractional Diffusion Equation Based On Generalized Integral Quadrature Technique APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: ; 86،98
30
, Abolhassan Razminia, (2015) Analytical Solution of Fractional Order Diffusivity Equation with Wellbore Storage and Skin Effects Journal of Computational and Nonlinear Dynamics: ; 1،8
31
Abolhassan Razminia, , (2015) Pressure Responses of a Vertically Hydraulic Fractured Well in a Fractal Reservoir APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: ; 374،380
32
ابوالحسن رزمی نیا (1393) مروری بر نگاشت پوانکاره فرهنگ و اندیشه ریاضی: ; 77،99
33
, Abolhassan Razminia, (2014) Analysis of Diffusion Process in Fractured Reservoirs using Fractional Derivative Approach Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: ; 3161،3170
34
, Abolhassan Razminia, (2014) Control of a Novel Fractional Hyperchaotic System via Located Control Technique OPTIMIZATION: ; 1219،1233
35
, Abolhassan Razminia, , (2014) Analysis of Diffusivity Equation using Differential Quadrature Method Romanian Journal of Physics: ; 233،246
36
, , Abolhassan Razminia (2013) A Least Squares Approach to Estimate the Average Reservoir Pressure Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology: ; 22،32
37
38
39
Abolhassan Razminia, (2013) Fractional Hyperchaotic Telecommunication Systems: A New Paradigm Journal of Computational and Nonlinear Dynamics: ; ،
40
Abolhassan Razminia, , (2013) Conditional Optimization Problems: Fractional Order Case JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS: ; 45،55
41
42
Abolhassan Razminia, (2012) Fractional Synchronization of Chaotic Systems with Different Orders Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science: ; 314،321
43
Abolhassan Razminia, , (2012) Solution Existence for Non- Autonomous Variable Order Fractional Differential Equations Mathematical and Computer Modelling: ; 1106،1117
44
45
Abolhassan Razminia, , (2011) Chaotic Incommensurate Fractional Order Rssler System: Active Control and Synchronization Advances in Difference Equations: ; ،
مقالات در همایش ها
1
غلامرضا جمالی، ابوالحسن رزمی نیا (1395) شناسایی پارامترهای موتور DC با روش حداقل مربعات بر اساس الگوریتم تکرار شونده و پیش گویی خطا با مجموعه داده اندازه گیری محدود سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق کنترل و الکترونیک
2
حمید زارعی، ابوالحسن رزمی نیا (1394) مدل سازی و کنترل یک سلول فتو ولتائیک متصل به یک اینورتر سه سطحی هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی برق ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
نصراله اسماعیلی، حبیب رستمی، حامد گرگین پور، ابوالحسن رزمی نیا (1395) یک روش نوین کنترلی برای بهبود افت و نوسان ولتاژ در شبکه توزیع با استفاده از جبرانساز D-STATCOM
5
6
7
محمد شهریارزاده، ابوالحسن رزمی نیا، خدابخش نیکنام (1394) کنترل بهینه باتری های لیتیوم یون با مدل سازی مرتبه کسری
8
علیرضا روزی طلب ، ابوالحسن رزمی نیا، امین ترابی جهرمی (1394) کاهش سطح مقطع راداری با استفاده از تغییر شکل و فیلترهای تطبیقی
9
صدیقه حسن ابراهیمی ، احمد کشاورز، ابوالحسن رزمی نیا (1392) بهبود الگوریتم تشخیص تصویر SAR با استفاده از الگوریتم CSA و تبدیل فوریه کسری
10
کامبیز رزمی نیا ، ابوالحسن رزمی نیا، عبدالنبی هاشمی (1392) تحلیل داده های چاه آزمایی مغشوش شده توسط اثرات ولبور با استفاده از روش دکانولوشن صریح
کتاب
1
ابوالحسن رزمی نیا، الهام پولادی (1397) نخستین درس در سیستم های دینامیکی گسسته زمان شابک:978-600-7544-19-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده (1399 - اکنون)
بیشتر