12 اسفند 1402
سيد احسان حبيبي

سید احسان حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
parastoo Gheisari, Ehsan Izadpanah, Seyed Ehsan Habibi (2023) Influence of cylinder rotation in close to a free surface on flow characteristics OCEAN ENGINEERING: 292; 116565
2
کشاورز مریم ، سید احسان حبیبی، Yasser Amini (1401) افزایش انتقال حرارت در یک میکروکانال با استفاده از یک مولد گردابه پیزوالکتریک مرتعش مکانیک سازه ها و شاره ها: 12-6; 191-204
3
Yasser Amini, Seyed Ehsan Habibi (2022) Effects of multiple flexible vortex generators on the hydrothermal characteristics of a rectangular channel INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 175; 14
4
Seyed Ehsan Habibi, (2019) Position and mass identification in nanotube mass sensor using neural networks PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE: ; 1،11
5
, Seyed Ehsan Habibi, Parviz Malekzadeh (2018) Physically consistent nonlocal kernels for predicting vibrational characteristics of single walled carbon nanotubes Materials Today Communications: ; ،
6
Yasser Amini, , , Seyed Ehsan Habibi (2017) Energy Harvesting from Vibrations of a Functionally Graded Beam due to Moving Loads and Moving Masses JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS: ; ،
7
Yasser Amini, , , Seyed Ehsan Habibi (2017) Piezoelectric energy harvesting from vibrations of a beam subjected to multi-moving loads APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: ; 1،16
8
Seyed Ehsan Habibi, Ehsan Izadpanah, Yasser Amini (2016) Applicability of continuum based models in designing proper carbon nanotube based nanosensors COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE: ; 322،330
9
, Seyed Ehsan Habibi, , (2016) Analysis of Residual Stresses and Angular Distortion in Stiffened Cylindrical Shell Fillet Welds Using Finite Element Method International Journal of Environment and Waste Management: ; ،
10
, Ehsan Izadpanah, , Seyed Ehsan Habibi (2015) Convective heat transfer enhancement in a parallel plate channel by means of rotating or oscillating blade in the angular direction APPLIED THERMAL ENGINEERING: ; 248،257
11
Seyed Ehsan Habibi, , , (2015) AN EXTENDED CONTINUUM MECHANICS FORMULATION ENHANCED BY DIRECT COUPLING WITH MOLECULAR DYNAMICS Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: ; 1،14
مقالات در همایش ها
1
پرستو قیصری، احسان ایزدپناه، سید احسان حبیبی (1401) شبیه سازی عددی جریان سیال همراه با انتقال حرارت از استوانه دایره ای نزدیک سطح آزاد سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، ایران، تهران
2
راضیه نامجو، روح اله فاتحی، سید احسان حبیبی (1395) روش هیدرودینامیک ذرات هموار اصلاح شده برای مسائل الاستودینامیک بیست و چهارمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران
3
سید احسان حبیبی، محمد امین نعمت الهی ، محمد علی منفرد (1393) مطالعه ارتعاشات آزاد طولی نانولوله های کربنی تک جداره و بررسی توانایی فرضیه مکانیک محیطهای پیوسته در پیشبینی پاسخ ارتعاشی بیست و دومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران
4
سید احسان حبیبی، محمد امین نعمت الهی (1392) محاسبه فرکانسهای طولی نانولوله های کربنی تک جداره هفتمین همایش ملی آمار دانشگاه پیام نور
5
محمد امین نعمت الهی ، سید احسان حبیبی (1392) تشخیص ترک در تیر تیموشنکو با استفاده از شبکه عصبی هفتمین همایش ملی آمار دانشگاه پیام نور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد کشاورز، حیدر کشاورز، سید احسان حبیبی (1398) طراحی و ساخت مکانیاب آکوستیکی لوله های پلی اتیلن گاز شهری دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
شنبدی اشکبوس، رضا دیانت، سید احسان حبیبی، احمد کشاورز (1399) تخمین احتمال پارگی همانژیوم کبد
5
فرناز بانشی، سید احسان حبیبی، پرویز ملک زاده، سعیدرضا محب پور (1396) بررسی چند مقیاسی رفتار مکانیکی استخوان
6
احمدرضا معشوری، سید احسان حبیبی، پرویز ملک زاده، روح اله فاتحی (1395) شبیه سازی چند مقیاسی مواد مرکب نانوساختار تقویت شده پایه پلیمری
7
راضیه نامجو، روح اله فاتحی، محسن نوری نژاد ، سید احسان حبیبی، حسین اسکندری (1395) توسعه یک روش هیدرودینامیک ذرات هموار سازگار به مسائل الاستودینامیک دو بعدی
8
9
سجاد حمادی، سید احسان حبیبی، پرویز ملک زاده، سعیدرضا محب پور (1392) ارزیابی روش های بنا نهاده شده بر تئوری مکانیک محیط پیوسته در پیش بینی رفتار مکانیکی نانو تیرها
10
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!