هسته پژوهش و فناوری تاریخ شفاهی خلیج فارس

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری تاریخ ...

(-)


تاریخ تصویب : 12-12-1399

دبیر هسته پژوهش و فناوری : حسن الهیاری


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
1. تدوين و نگارش تاريخ شفاهي خليج فارس( محيط آبي، كرانه و پسكرانه) در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي 2. برگزاري نشست هاي علمي در حوزه تاريخ با محوريت تاريخ شفاهي خليج فارس. 3. برگزاري كارگاه هاي دانش افزايي در حوزه تاريخ شفاهي. 4. گردآوري و تدوين اسناد محلي موجود در آرشيوهاي شخصي كنشگران فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي حوزه خليج فارس و همچنين آرشيوهاي سازماني


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
1. سال اول: بررسي كارويژه تبعيدگاهي جزاير خليج فارس در تاريخ معاصر 2. سال دوم تا چهارم:مهاجرت و جابجايي اقوام از جنوب فارس به استان بوشهر در دوره قاجاريه و پهلوي


نام:  حسن الهياري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  ...
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  رسول بلاوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
نام:  سيدناصر جابري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس.
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي
نام:  محمد منصوري مقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  پژمان افخمي عمله قشقايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی: 
نام:  احمد زنگنه آبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی: 
نام:  محمدرضا عمراني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  بوشهر. دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی: 
نام:  طيبه ادريسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  مرضيه سعادتمند
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  اميرحسين حاتمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

 عنواننوع پژوهش
1 طرح پژوهشی خاتمه یافته
2 طرح پژوهشی خاتمه یافته
3 طرح پژوهشی خاتمه یافته