28 شهریور 1400
رسول بلاوي

رسول بلاوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 09166230498
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
عبدالعزیز حمادی، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1400) بنیة التعبیر فی روایة عازف الغیوم لعلی بدر فی ضوء نظریة التواصل اللغوی لجاکبسون بحوث فی اللغة العربیة: جلد13 شماره 25; 43-58
2
نجاتی حسین، رسول بلاوی، علی خضری (1400) نقد فمینیستی رمان های «بنات الریاض» اثر رجاءالصانع و «عادت می کنیم» اثر زؤیا پیرزاد Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji: 1; 192-215
3
رسول بلاوی، رحیم رویضی، جمال غافلی (1400) تجلیات الشّهید والشّهادة فی شعر الشاعر العراقی محمد حسین آل یاسین حولیات جامعة قالمة: 15; 287-303
4
رسول بلاوی، زینب دریانورد (1400) المؤثرات السمعبصریة فی دیوان "تجاعید الماء" لمهدی القریشی لسان مبین: 1; 19-34
5
زینب دریانورد، علی خضری، رسول بلاوی (1400) آلیات الربط السینمائی فی اشعار ورود الموسوی (دیوان وَشْم عَقارب نموذجاً) ادب عربی: 2; 25-45
6
معرفاوی سمانه ، علی خضری، رسول بلاوی (1400) ثُنائیة "التفاؤل والتشاؤم" فی شعر محمد حسین آل یاسین الاثر: 18; 46-58
7
زینب دریانورد، رسول بلاوی، علی خضری (1400) الوظائف الدلالیة للتولیف التکراری فی شعر عدنان الصائغ الأکادیمی: 3; 233-254
8
معصومه حاجی زاده ، رسول بلاوی، علی خضری (1400) بازتاب فرهنگ و ادب فارسی در شعر محمود سامی البارودی کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی): 1; 25-41
9
صادق البوغبیش، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1400) الواقعیة السحریة فی شعر سیف الرحبی (رأس المسافر أنموذدجاً) مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الانسانیة و الاجتماعیة: 3; 57-67
10
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش نقد ادب معاصر عربی: 1; 233-254
11
رسول بلاوی (1400) آنتولوژی کتاب "التفاعل فی الأجناس الأدبیة" در ترازوی نقد (ارتباط مندی در ژانرهای ادبی) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 1; 27-50
12
زهرا ماهوزی، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) واکاوی بحران هویت زنان زیر تیغ داعش در رمان الکافره بر پایه نظریه اریکسون جامعه شناسی هنر و ادبیات: 1; 244-264
13
ناصر زارع، رسول بلاوی، زهرا هاشمی تزنگی (1399) تحلیل گفتمان رمان "الحرب فی بر مصر" اثر یوسف القعید (براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) زبان و ادبیات عربی: 1; 147-160
14
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1399) آلیات البنیه الشعریّه فی الکتابه النسویّه عند ناریمان علّوش دراسات فی العلوم الانسانیة: 1; 1-22
15
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) واکاوی تطبیقی جلوه های پایداری افغانستان در شعر سید ابوطالب مظفری و جابر قمیحه ادبیات پایداری: 23; 229-256
16
17
محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی، رضا آنسته (1399) طبوغیرافیا السرد العربی والفارسی القصیر الباحث: جلد 11 شماره3; 79-94
18
رسول بلاوی (1399) بلاغة الصمت وإیحاءاتها الدلالیة فی دواوین حسن علی النجار مجلة الاکادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة: 13; 117-124
19
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1399) تجلیَّات الدیستوبیا و ملامحها فی شعر علی کنعان اضاءات نقدیة: 10; 129-152
20
رسول بلاوی (1399) أنماط التکرار وفاعلیته فی شعر حمید الحریزی مجلة اللغة العربیة و آدابها: 32; 185- 208
21
22
صادق البوغبیش، رسول بلاوی (1399) قصدیة الاغتراب وظواهره فی شعر عبدالرزّاق الربیعی پژوهشنامه نقد ادب عربی: 19; 35-64
23
صادق البوغبیش، رسول بلاوی (1399) رمزیة الشخصیة التراثیّة وفاعلیتها فی شعر محمّد عبدالله البریکی الاستاذ للعلوم الانسانیة و الاجتماعیة: 59; 181-200
24
عیدان جلالی، رسول بلاوی، علی خضری (1399) تجلیات السخریة وحقولها الدلالیة فی شعر حمید الحریزی التواصلیة: 6; 277-308
25
Rasoul Balavi, ٍSadek Alboghbeish (2020) جَدَلیّةُ الأنا والآخر فی شعرِ سالم أبی جُمهور القُبیسی “دراسة صورولوجیة” مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الانسانیة و الاجتماعیة: 55; 39-51
26
توفیق رضاپور محیسنی ، رسول بلاوی، عواد کاظم لفته الغزی (1399) صورة الآخر الأجنبی والعربی فی شعر فاضل العزّاوی آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 55،73
27
ناصر زارع، رسول بلاوی، علی عندلیب (1399) جمالیه الاستعارات المفهومیه فی دیوان «أثر الفراشه» لمحمود درویش دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 61،79
28
احمد عادل ساکی ، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی، علی خضری (1399) تکنیک مونتاژ در رمانهای سنان أنطون براساس نظریات سرگئی آیزنشتاین (مطالعه ی موردی به رمان «إعجام») ادب عربی: ; ،
29
زهره بهروزی، رسول بلاوی، علی خضری (1399) تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظری زبان شناختی تالمی پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 1،23
30
آمنه فروزان کمالی ، رسول بلاوی (1399) کارکرد تکنیک های نورپردازی سینمایی در آیات قرآن کریم (با تمرکز بر صحنه های پس از مرگ) پژوهش های علم و دین: ; 157،180
31
احمد جابری نصر ، رسول بلاوی (1398) مفهوم مدرنیسم و پست مدرنیسم بین قاعده مندی و بی قاعدگی مجلة المفکر: ; 21،48
32
احمد جابری نصر ، رسول بلاوی (1398) مؤلفه های بدبینی در شعر ابو العلاء المعری و ابو القاسم الشابی (خوانشی تطبیقی) علوم اللغة العربیة و آدابها: ; 11081124
33
34
رسول بلاوی (1398) فرهنگ پذیری سنتی در دیوان روحه البحر والریح اثر یونس البوسعیدی مجلة التراث العلمی العربی: ; 147172
35
36
37
رسول بلاوی، صادق البوغبیش (1398) مرگ و دلالتهای آن در شعر یونس البوسعیدی (مطالعه موردی محترقا أغنی) علوم اللغة العربیة و آدابها: ; 16051623
38
رسول بلاوی (1398) کارکردهای ارتباطی سکوت در شعر طلال سعید الجنیبی الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه: ; 65،87
39
40
41
رسول بلاوی، ندا بنی تمیم (1398) رمزیة المرأة ودلالاتها فی شعر سید سعید أبی سامر التعلیمیة: ; 54،65
42
ناصر زارع، رسول بلاوی، علی عندلیب (1398) أدلجة الخطاب الاشتراکی فی شعر عبدالوهاب البیاتی التعلیمیة: ; 79،90
43
رسول بلاوی (1398) الدلالات الرمزیة للقنفذ فی شعر محمد عبدالله نورالدین حولیات جامعة قالمة: ; 111،126
44
توفیق رضاپور محیسنی ، رسول بلاوی، عواد کاظم لفته الغزی (1398) مثاقفة التراث الشعبی العراقی فی شعر فاضل العزاوی مجلة الاکادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة: ; 43،50
45
46
رسول بلاوی، علی خضری، خلیل حمداوی (1398) تحلیل پراگماتیسمی فابل های احمد مطر لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة: ; 447460
47
مهتاب دهقان، رسول بلاوی (1398) روایت شناسی در قصیده الأطفال یحملون الرایة اثر سلیمان عیسی اضاءات نقدیة: ; 107124
48
رسول بلاوی، زینب دریانورد (1398) تقنیّة السیناریو السینمائی فی قصیدة شِعابٌ جَبَلِیّةٌ للشاعر سعدی یوسف دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 15،66
49
50
لیلا یادگاری، ناصر زارع، رسول بلاوی (1398) تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه: ; 1،20
51
رضا آنسته، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، ناصر زارع (1398) مرایا البولیفونیة فی روایة الزمن الموحش علی ضوء نظریة باختین السردیة ادب عربی: ; 49،70
52
زینب دریانورد، رسول بلاوی (1398) أسلوب المونتاج السینمائی فی شعر عدنان الصائغ بحوث فی اللغه العربیه: ; 119،134
53
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1398) تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش لسان مبین: ; 81،96
54
زینب دریانورد، رسول بلاوی (1398) الکامیرا الشعریة فی قصائد عدنان الصائغ الملتزمة آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: ; 0،0
55
رسول بلاوی، زهرا ماهوزی (1398) تحلیل اقتصاد زبانی در نامه های نهج البلاغه بر اساس نظریة نقش گرایی هلیدی پژوهش نامه علوی: ; 1،2
56
قاسمی فرد هدیه ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1398) دگردیسی های سپهر گفتمان در ترجمه مفهومی محمد عبدالله نورالدین از رباعیات خیام نیشابوری پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی: ; 129،152
57
مریم ربیعی نژادیان ، رسول بلاوی (1397) فراخوانی سنت و دلالتهای آن در شعر شاکر هادی التمیمی مجلة القادسیة للعلوم الانسانیة: ; 28،42
58
رسول بلاوی (1397) فراخوانی شخصیتهای میراث دینی در شعر ادیب کمال الدین مجلة التراث العلمی العربی: ; 347372
59
جلیله شریفی، رسول بلاوی (1397) فراخوانی شخصیات سنتی در شعر اعتراض أیمن العتوم مجلة المفکر: ; 7،26
60
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1397) ظاهرة الاغتراب فی شعر علی کنعان مجلة الاکادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة: ; 10،20
61
رسول بلاوی، مهتاب دهقان (1397) المقاومة الفلسطینیّة فی شعر الأطفال مقاربة الشخوص ووظائفها فی نصوص المقاومة للشاعر السوری سلیمان العیسى مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: ; 254،270
62
زینب دریانورد، رسول بلاوی، علی خضری (1397) البنیة السینمائیة فی شعر عدنان الصائغ مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: ; 790،800
63
رسول بلاوی، توفیق رضاپور محیسنی (1397) النص الموازی فی مجموعة «بروفایل للریح...رسم جانبی للمطر» للشاعر جواد الحطّاب الدراسات اللغویة و الادبیة: ; 31،46
64
حسین طرفی علیوی ، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1397) المفارقة السیاقیة فی الطبیعة والزمان عند طالب عبدالعزیز دیوان طریقان على الماء، وواحد على الیابسة آنموذجاً مجلة جامعة الانبار للغات و الآداب: ; 72،85
65
66
توفیق رضاپور محیسنی ، رسول بلاوی (1397) تجلیات المثاقفة اللغویة فی شعر فاضل العزاوی حولیات جامعة قالمة: ; 49،74
67
رسول بلاوی، ناصر زارع، مینا غانمی اصل عربی (1397) سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان نوبات شعریة لصالح الطائی الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه: ; 59،76
68
علی خضری، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1397) توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیة فی شعر عبدالرحیم محمود لسان مبین: ; 51،70
69
رسول بلاوی، عبدالحسین کعب عمیر (1396) استظهار صورة الحاکم فی شعر أحمد مطر ابحاث میسان: ; 0،0
70
رسول بلاوی (1396) بررسی جامعه شناسی دیوان (نوبات شعریة) اثر دکتر صالح طائی لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة: ; 349362
71
رسول بلاوی، توفیق رضاپور محیسنی (1396) فراخوانی میراث تاریخی در شعر جواد الحطاب مجلة التراث العلمی العربی: ; 0،0
72
رسول بلاوی، زینب دریانورد (1396) بازتاب درد در دیوان أرجوحة الوجع اثر هبة یونس از دیدگاه نقد فمنیستی مجلة ابحاث البصرة (العلوم الأنسانیة): ; ،
73
مهتاب دهقان، رسول بلاوی، ناصر زارع (1396) بررسی شخصیتهای پویا و ایستا در شعر کودکانه سلیمان عیسی ابحاث میسان: ; 427442
74
سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1396) پژوهشی موضوعی در مرثیه های شعری اهل بیت (ع) مجلة دواة: ; 27،50
75
رسول بلاوی، هدی موسوی (1396) سبک شناسی قصیدة أغنیة الجندول اثر علی محمود طه الآداب: ; 0،0
76
ناصر زارع، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1396) تحول معناشاختی واژه آتش در شعر عبد الرحیم محمود مجلة البحوث و الدراسات الاسلامیة: ; 377396
77
رسول بلاوی، علی خضری، معصومه حاجی زاده (1396) تأثیر زبان و فرهنگ فارسی در شعر محمود سامی البارودی کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی): ; ،
78
رسول بلاوی، علی خضری، مهتاب دهقان (1396) بازنمود کهن الگوهای یونگ در قصیده ی "سرود باران" بدر شاکر السیاب مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 89108
79
علی خضری، رسول بلاوی، صغری بیاد (1396) البنیة الصوتیّة فی شعر توفیق زیّاد (قصیدة هنا باقون نموذجاً) بحوث فی اللغة العربیة: ; 37،50
80
رسول بلاوی، علی خضری، علیرضا شیخیانی (1396) ریخت شناسی قصّه ی حضرت موسی(ع) در قرآن کریم براساس نظریه ی ولادیمیر پراپ پژوهشنامه معارف قرآنی: ; 161177
81
علی خضری، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، زهره بهروزی (1396) أسلوب الاستفهام وتأثیره فی شعر سمیح القاسم المقاوم «دیوان شخص غیر مرغوب فیه نموذجاً» بحوث فی اللغة العربیة: ; ،
82
علی خضری، رسول بلاوی، خلیل حمداوی (1396) Study of Abd al-Sada al-Basri s poems due to the sociology of literature مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; ،
83
رسول بلاوی (1396) The Chronotopic Space in the poem "Swan Song" by Mamdouh Adwan لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة: ; 72،83
84
85
علی خضری، رسول بلاوی، صغری بیاد (1396) Investigating the Phonetic Structure of Tufq Zayys Poem: the Case Study of Hun Bqn Ode بحوث فی اللغة العربیة: ; 37،52
86
رسول بلاوی، ندا مراونی (1395) Take a look at the book mowazenah (Al-Amadi) from an adaptive critique آداب الکوفة: ; 365،394
87
رسول بلاوی، حسین طرفی علیوی (1395) The Time Base between Flshback and Flash forward in the Novel " Scorpion" of Hosein Mortezaian Abkenar آداب الکوفة: ; 285،306
88
سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1395) Poetic evidence and its semantic purposes in the interpretation of the balance of the sign Tabatabai آداب الکوفة: ; 295،310
89
رسول بلاوی (1395) Linguistic system in the ahvaz Arabic accent and we pointed out the vulnerability of classical Arabic and ancient dialects لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة: ; 73،85
90
رسول بلاوی (1395) انجازات السید محمد بن فلاح الواسطی مؤسس امارة المشعشعیین (اتجاهاته الفکریة واسهاماته الأدبیة) لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة: ; 204،215
91
حسین لفته حافظ ، رسول بلاوی (1395) فراخوانی شخصیت امام حسین (ع) ودلالتهای نمادین آن در شعر نزار قبانی مجلة ابحاث البصرة (العلوم الأنسانیة): ; 0،0
92
رسول بلاوی، عبدالحسین کعب عمیر (1395) سیمای قهرمان تراژدی در شعر مظفر نواب مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: ; 0،0
93
رسول بلاوی (1395) پدیده تکرار و دلالتهای هنری آن در شعر دکتر علی مجید بدیری الاستاذ للعلوم الانسانیة و الاجتماعیة: ; ،
94
سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1395) جزع و جنبه های ادبی آن در مرثیه های اسلامی مجلة دواة: ; 0،0
95
رسول بلاوی، عبدالعزیز حمادی (1395) رمزیة الحروف والنقاط وإیحاءاتها فی شعر أدیب کمال الدین مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: ; 232245
96
رسول بلاوی، علی اصغر قهرمانی مقبل، لیلا یادگاری (1395) نشانه شناسی رنگ سیاه ودلالت آن در شعر ادیب کمال الدین (بررسی موردی دیوان "الحرف والغراب") مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: ; 98111
97
رسول بلاوی، محمد غفوری فر (1395) الظواهر الأسلوبیة فی الخطبة الشقشقیة دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 49،68
98
99
علی خضری، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1395) لایه های سبک شناسی و تأثیر دلالتی آن بر قصیده أنشودة التحریر عبدالرحیم محمود مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; ،
100
رسول بلاوی (1395) جنبه های زیباشناختی تقدیم و تاخیر در سوره حمد مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: ; 121136
101
حسن خلف، رسول بلاوی (1395) دلالتهای مجازی اعداد اصلی در قرآن کریم دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 15،26
102
علی خضری، رسول بلاوی، هاجر زمانی (1395) Symbolism of Fire and Its Norm-Evading Implications in “Mihyar of Damascus, his Songs” by Adunis دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 21،36
103
رسول بلاوی (1395) Forming the narrative structure in Habib Alsamers the locust stick ode ادب عربی: ; 0،0
104
رسول بلاوی (1395) The image of palestinian prisoner in the Haroon Hashems divan " a flower on the forehead of Qods" آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: ; 1،21
105
علی خضری، رسول بلاوی، معصومه فتحی مقدم (1395) بررسی تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: ; 149،166
106
رسول بلاوی (1395) The language of voice-silence in Habib Alsamers book " the fingures of rain" بحوث فی اللغة العربیة: ; 19،31
107
رسول بلاوی (1395) Remember repetition and Mthirath style in Alsjadih newspaper آداب الکوفة: ; 215،232
108
علی خضری، رسول بلاوی، آمنه فروزان کمالی (1395) نگاهی سبک شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه های ساختار گرایی پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 87،114
109
رسول بلاوی، خلیل حمداوی (1395) The humanism in the poems of Nazik al-Malaika and Parvin's approach to the sociology of literature مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; 197،220
110
رسول بلاوی، عبدالعزیز حمادی (1395) Conflict between the rural and the city badr shaker al-sayyab`s poetry اللغة العربیة و آدابها: ; 149،172
111
112
رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی (1395) تحلیل أسلوب الخطاب القرآنی فی آیات الدعاء حسب السیاق زبان و ادبیات عربی: ; ،
113
رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی (1394) Dlalathay repeat style and sense it in the books Sajadieh مجلة جامعة الانبار للغات و الآداب: ; 102،123
114
رسول بلاوی، محمد غفوری فر (1394) ویژگی های سبکی در خطبه های نهج البلاغة مجلة العمید: ; ،
115
علی خضری، رسول بلاوی، زهره بهروزی (1394) شخصیت پردازی در رمان "الشحاذ" نجیب محفوظ لسان مبین: ; 23،43
116
علی خضری، رسول بلاوی، زهره بهروزی (1394) شخصیت پردازی در رمان "الشحاذ" نجیب محفوظ لسان مبین: ; 23،43
117
علی خضری، رسول بلاوی، آمنه آبگون (1394) تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 1،18
118
علی خضری، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1394) Lasting effects in the poetry of Abdurraym mamd آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: ; 1،22
119
رسول بلاوی، حسین مهتدی (1394) Natural symbols and their implications in Yahya Samavi’s poems مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; 185،209
120
رسول بلاوی، علی خضری، آمنه آبگون (1394) The Aesthetics of the style of imagery creation in Adnan Al-Sayegh’s Poems دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 27،48
121
رسول بلاوی (1394) The Lightof "Al Mawal" and its Status in folk poetry in khozestan زبان و ادبیات عربی: ; 155173
122
رسول بلاوی، مرضیه آباد، علی خضری (1393) Recalling the Charismatic Characters in The Poetry of Yahya Samavi مجلة مجمع اللغة العربیة الاردنی: ; 69،96
123
رسول بلاوی، مرضیه آباد (1393) Resistance representations in Yahya Samavi’s poetry آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: ; 19،49
124
رسول بلاوی، علی خضری، مرضیه آباد (1393) Motif of Recalling the Charismatic Figures in the Poetry of Yahya Samavi ادب عربی: ; 51،70
125
علی خضری، رسول بلاوی، صدیقه انصاری (1393) عشق به وطن در اشعار «مهدی اخوان ثالث» و «احمد شوقی» مجله اللغه و الادب العربی: ; 93112
126
حسین مهتدی، رسول بلاوی (1393) تجلی بن مایه های شهید و شهادت در اشعار علامه سید محمد حسین فضل الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 119143
127
حسین مهتدی، رسول بلاوی (1393) تجلی بن مایه های شهید و شهادت در اشعار علامه محمد حسین فضل الله مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 119143
128
رسول بلاوی، علی خضری (1393) دراسة الظواهر الصوتیة للهجة العربیة الخوزستانیة فی ظل القراءات القرآنیة دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 105121
129
رسول بلاوی، علی خضری (1393) دراسة الظواهر الصوتیة للهجة العربیة الخوزستانیة فی ظل القراءات القرآنیة دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 105121
130
رسول بلاوی، عبدالرسول الهایی (1392) پژوهشی توصیفی در گویش عربی خوزستان ومقایسه آن با زبان عربی معیار مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات: ; 303322
مقالات در همایش ها
1
ناصر زارع، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1400) التوظیف الدلالی لمفردة "النار" ومرادفاتها فی شعر عبدالرحیم محمود القضایا التربویة والإنسانیة بین متغیرات الواقع وآفاق المستقبل، عراق - فرانسه¡ واسط - بوردو
2
علی حسین هوشمندی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1399) واکاوی مولفه های پایداری در شعر احمد سحنون اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اسلامی، ایران¡ همدان
3
کوثر جمری، رسول بلاوی، محمد سالم المعشنی (1399) التناص القرآنی ودوره الفاعل فی إثراء دلالات شعر سعید الصقلاوی اولین همایش بین المللی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، ایران¡ سنندج
4
الهام سالم زاده، رسول بلاوی، مجیب الرحمن (1399) مظاهر التناص القرآنی فی شعر یونس البوسعیدی اولین همایش بین المللی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، ایران¡ سنندج
5
طیبه علی خانی ، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1396) فرایند واجی ابدال در گویش عربی ایل خمسه شهرستان نی ریز چهارمین کنفرانس بین المللی زبان شناسی(زبان انگلیسی، فارسی و عربی)
6
رسول بلاوی (1396) بازتاب نمادهای پایداری در شعر سعید بو سامر مطالعه موردی دیوان عُد یا مطر نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی
7
رسول بلاوی (1396) فراخوانی سنت در شعر عبدالساده بصری الندوة البحثیة الموسّعة "التراث البصری بعیون آکادیمیة"
8
رسول بلاوی، مریم حاجی زاده (1395) بازتاب سیمای کودک انقلابی در شعر وفاء عبدالرزاق (مطالعه موردی دیوان "از خاطرات کودک جنگ") همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
9
رسول بلاوی (1395) پژوهشی توصیفی در شعر زجلی معاصر (تاریخ پیدایش و تغییر وتحول آن) میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
10
علی خضری، رسول بلاوی، پروانه داشاب (1394) جلوه های ادبیات پایداری در شعر ابراهیم نصرالله مطالعه موردی دیوان «نعمان یستِردُّ لونه» همایش ملی ادب مقاومت و هنر
11
رسول بلاوی (1393) التشکیل بالتناص فی شعر مصطفی جمال الدین همایش ملی بینامتنیت
12
رسول بلاوی (1393) التناص مع القرآن الکریم فی شعر أدیب کمال الدین همایش ملی بینامتنیت
13
رسول بلاوی (1393) دور المشعشعیین فی إنتعاش الحیاة الثقافیة والأدبیة فی جنوب إیران والعراق نخستین همایش بین المللی «میراث مشترک ایران و عراق»
14
رسول بلاوی، عبدالعزیز حمادی (1393) الأغراض المشترکة فی الشعر العامی لدی شعراء العراق وخوزستان همایش بین المللی «میراث مشترک ایران و عراق»
15
علی خضری، رسول بلاوی (1393) نگرشی بر سبک ابن مقفّع در ترجمه کلیله و دمنه همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی
16
محمد پرویز، رسول بلاوی، علی خضری (1392) تأثیر نظم آهنگ واژگان قرآن کریم بر القای معانی دومین همایش ملی اعجاز قرآن
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
لیلا یادگاری، ناصر زارع، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، حمیدرضا پیغمبری (1400) صورة الفرس فی آثار ابن قتیبة الدینوری
2
رضا آنسته، رسول بلاوی، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع (1400) البنیَّة السردیَّة ودلالاتها السوسیو- سیکولوجیَّة فی روایة "الزمن الموحش"لحیدر حیدر
3
ایاد نیسی، رسول بلاوی، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد (1400) مضامین المقاومة الأفغانیة وأسالیبها فی شعر السَیِّد أبوطالب مظفری وجابر قمیحة: دراسة مقارَنة
4
5
شفیعی نیا خاتون ، ناصر زارع، رسول بلاوی (1399) بررسی جلوه های رمانتیسم در اشعار بشاره الخوری
6
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1399) ایدئولوژی نقد زن محور در شعر شاعر لبنانی ناریمان علّوش
7
فاطمه حمیداوی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1398) بسبک شناسی صلوات برمحمد و آل محمد (ص) در صحیفه سجادیه
8
9
توفیق رضاپور محیسنی ، رسول بلاوی، عواد الغزی (1398) جلوه های فرهنگ پذیری در شعر فاضل العزاوی
10
علیخانی طیبه، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1397) گویش عربی ایل خمسه شهرستان نی ریز از جنبه صوتی و صرفی و ترکیبی
11
زینب دریانورد، رسول بلاوی، الهه توکل، علی خضری (1397) ساختار سینمایی در اشعار عدنان الصائغ
12
شریفی جلیله، رسول بلاوی، مسلم زمانی (1397) بازتاب اعتراض در شعر أیمن العتوم
13
مهتاب دهقان، رسول بلاوی، ناصر زارع (1396) روایت گری شعر کودک سلیمان عیسی بر اساس نظریه پراپ
14
خلیل حمداوی، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی (1396) بررسی رویکردهای انسانی در شعر معروف رصافی و پروین اعتصامی
15
زهرا کوثری، ناصر زارع، رسول بلاوی (1395) تکرار در شعر عبدالوهاب بیاتی
16
لیلا یادگاری، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی (1394) دلالات الألوان فی شعر أدیب کمال الدین
17
آمنه آبگون، علی خضری، رسول بلاوی (1394) الغُربةُ وَالحَنین فِی شِعْر عَدْنان الصائِغ
کتاب
1
رسول بلاوی، مینا غانمی اصل عربی (1398) گلستانی از شکوفه ها شابک:978-600-8985-44-0
2
رسول بلاوی، مینا غانمی اصل عربی (1398) گلستانی از شکوفه های کلمات شابک:978-600-8985-44-0
3
رسول بلاوی، مریم حاجی زاده (1395) از خاطرات کودک جنگ شابک:978-600-7114-30-8
4
رسول بلاوی (1393) آلیات التعبیر فی شعر أدیب کمال الدین شابک:978-614-02-1236-7
5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!