هسته پژوهش و فناوری ورزش ، تغذیه و تندرستی خلیج فارس

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ورزش ، ...

(Persian Gulf Sports, Nutrition and Health)


تاریخ تصویب : 15-07-1399

دبیر هسته پژوهش و فناوری : عبدالصالح زر


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
- مطالعه در زمينه گياهان دارويي و ورزش بر سلامت انسان - مطالعه در زمينه مزاج و عملكرد ورزشي - مطالعه در زمينه اثر ورزش بر سلامت جامعه


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
1) مطالعه در زمينه تاثير ورزش و تغذيه بر سلامت انسان 2) مطالعه در زمينه گياهان دارويي و ورزش بر سلامت انسان 3) مطالعه در زمينه مزاج و عملكرد ورزشي 4) مطالعه در زمينه اثر ورزش بر سلامت جامعه


نام:  عبدالصالح زر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~AZar/
نام:  حميدرضا صادقي پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
نام:  محمد مسافري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  فاطمه احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  محمدامين صفري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!