هسته پژوهش و فناوری ارزیابی یکپارچگی و عمر سازه ها و سسیتم های مکانیکی

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ارزیابی ...

(Integrity and life assessment of structures and mechanical systems)


تاریخ تصویب : 27-03-1398

دبیر هسته پژوهش و فناوری : احسان بهمیاری

-


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
- پايش وضعيت ماشين آلات و تجهيزات و پايش سلامت سازه اي - تحليل قابليت اطمينان و كارايي سازه ها و سيستم هاي مكانيكي - دستيابي به فناوري هاي مدرن تعمير و نگهداري سازه ها و تجهيزات مكانيكي


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
1. پايش وضعيت ماشين آلات و تجهيزات و پايش سلامت سازه اي 2. تحليل قابليت اطمينان و كارايي سازه ها و سيستم هاي مكانيكي 3. دستيابي به فناوري هاي مدرن تعمير و نگهداري سازه ها و تجهيزات مكانيكي 4. بررسي و ارتقا روشهاي ارزيابي يكپارچگي مبتني بر مكانيزمهاي شكست و خستگي 5. بومي سازي استانداردها براي پشتيباني و تخمين عمر باقيمانده تجهيزات و سازه ها 6. تدوين روش هاي طراحي و ساخت شناور ها و سازه هاي دريايي بر اساس ريسك 7. بازرسي مؤثر ومديريت ريسك


نام:  احسان بهمياري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  سعيد جامعي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  سيده نرجس حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  ياسين حيدرپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :