28 شهریور 1400
امير فرخ نژاد

امیر فرخ نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
تلفن: 077333555034
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
امیر فرخ نژاد، رضا محمدی، اکبر خرسندی یامچی (1399) ارزشیابی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در زندانها پژوهش های انتظام اجتماعی: 4; 169-198
مقالات در همایش ها
1
آیت سعادت طلب ، امیر فرخ نژاد (1397) بررسی و ارزیابی عوامل مرتبط با کیفیت آموزش در پردیس فرهنگیان استان بوشهر چارمین همایش ملی تربیت معلم
2
احسان مقیمی، امیر فرخ نژاد (1396) اثر سازمان یادگیرنده بر چابکی سازمانی(مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی ) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد نوآوری های تحقیقاتی
3
امیر فرخ نژاد، حسین خمسه، پروین لیراوی زاده ، زهره سرخوش (1394) بررسی تاثیر آموزش های مهارتی بر توانایی های شناختی و حرکتی کودکان 3 تا 6 ساله جهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
4
امیر فرخ نژاد، محمد بهروزی، امیر فرخ نژاد (1394) بررسی ادراک رضایتمندی آموزش دیدگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای از کیفیت آموزش های ارایه شده و انطباق آن با اشتغال (مطالعه موردی: اداره کل فنی و حرفه ای استان بوشهر) چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزش و اشتغال
5
امیر فرخ نژاد، حسین خمسه، پروین لیراوی زاده ، زهره سرخوش (1394) طراحی نظام آموزش مهارت های فنی کودکان 3 تا 6 سال چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
امیر فرخ نژاد، آیت سعادت طلب (1399) نیازسنجی جامع آموزشی منابع انسانی استانداری بوشهر دانشگاه خلیج فارس
2
3
امیر فرخ نژاد، داریوش خورشیدیان (1394) نیازسنجی آموزشی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر بر مبنای الگوی شایستگی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!