14 آذر 1401
امين اوجي فرد

امین اوجی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیلات
تلفن: 09173775889
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Freshteh Kianrad, Amin Oujifard, Ebrahim Sotoudeh, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, mansour tarfi (2022) Effects of dietary protein, lipid and carbohydrate levels on hematological parameters, intestinal histoarchitecture and digestive enzymes activities in orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) juvenile Iranian Journal of Fisheries Sciences: 5; 1223-1240
2
3
ایمان ناصری فرد ، ابراهیم ستوده، امین اوجی فرد، وحید مرشدی، شیرین حامدی (1400) اثرات متقابل درجه حرارت و نرخهای مختلف غذادهی بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: 9; 61-70
4
5
6
Amin Oujifard, Soottawat Benjakul, Nilesh Nirmal, Sirous Bashirzadeh (2021) Chemical, Nutritional, Microbial, and Sensory Characteristic of Fish Sauce Suragh from Hormozgan, Iran Journal of Aquatic Food Product Technology: 31; 201-210
7
8
9
امین اوجی فرد، سالم مرمضی (1398) تاثیر زمان و دفعات شستشو بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سوریمی سارم دهان بزرگ (Scomberoides commersonnianus) فرآوری و نگهداری مواد غذایی: ; 49،62
10
امین اوجی فرد، سالم مرمضی (1398) تاثیر زمان و دفعات شستشو بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سوریمی سارم دهان بزرگ (Scomberoides commersonnianus) فرآوری و نگهداری مواد غذایی: ; 49،62
11
منصور ولی پور حسنلویی ، امین اوجی فرد، عالی حسینی، ابراهیم ستوده، دارا باقری (1398) اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان مجله علمی شیلات ایران: ; 1،15
12
امین اوجی فرد، سیروس بشیرزاده (1398) مقایسه خصوصیات فیزیکو- شیمیایی، میکروبی و حسی سس ماهی سنتی سوراغ با سس بدون گِل سرخ بوم شناسی آبزیان: ; 46،56
13
14
, Amin Oujifard, Ahmad Shadi, Seyed Javad Hosseini (2019) Genetic Evidence for two undescribed species previously considered as Sillago sihama from Persian Gulf Indian Journal of Geo-Marine Sciences: ; 1864،1869
15
16
17
دارا باقری، شهربانو موسوی مطهر ، محمد محیسنی، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد (1397) تاثیر مواجهه 14 روزه با نفت خام و دوره بازیابی فیزیولوژیک بر تغییرات بیوشیمیایی خون در بچه ماهیان باس آسیایی شیلات: ; 22،30
18
شهربانو موسوی مطهر ، دارا باقری، محمد محیسنی، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد (1397) بررسی اثرات کوتاه مدت نفت خام ایران بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون بچه ماهی باس آسیایی پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 79،90
19
امین اوجی فرد، احمد شادی، الهه فاتح، سیدجواد حسینی (1397) بررسی ژنتیکی شوورت ماهی نقره ایSillago sihama درآب های شمال خلیج فارس برپایه توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیرواحدI علوم و فنون دریایی: ; 13،22
20
ابراهیم ستوده، ایمان ناصری فرد ، امین اوجی فرد، وحید مرشدی (1397) اثرات درجه حرارت های مختلف آب بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و شاخص های خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) علوم و فنون شیلات: ; ،
21
Ahmad Shadi, Amin Oujifard (2018) Antibacterial, cytotoxic and hemolytic activity of Holothuria parva sea cucumber from north Persian Gulf International Journal of Environmental Science and Technology: ; 1،7
22
امین اوجی فرد، دارا باقری، احمد شادی، سیدجواد حسینی، نرگس کیانی (1396) تنوع ریختی کفشک ماهی زبان گاوی درشت پولکCynoglossus arel (Bloch پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 19،30
23
24
مصطفی رمضانپور، عالی حسینی، امین اوجی فرد، اکبر عباس زاده (1396) بررسی برخی از فراسنجه های زیستی ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر) مجله علمی شیلات ایران: ; 37،46
25
26
27
راضیه غلامی، رضا داوودی، امین اوجی فرد، حمیدرضا نوریزدان (1395) تأثیر آزادیراختین (Azadirachtin indica) بر برخی پارامترهای رشد، بقا و بافت شناسی آبشش بچه ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) بوم شناسی آبزیان: ; 98،107
28
29
امین اوجی فرد، جواد پاپری، رضا داوودی، عالی حسینی (1395) پاسخ رشد و آسیب های بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض سم زیستی نییم آزال (Azadirachtin indica) علوم و فنون شیلات: ; 51،64
30
31
32
امین اوجی فرد، عالی حسینی، مهرداد محمدی دوست ، عماد سعدونی (1394) ارزیابی پتانسیل پرورش ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) در استخرهای خاکی چوئبده، آبادان بوم شناسی آبزیان: ; 41،50
33
مهدی سلطانی، امین اوجی فرد، سمیرا جلالی نژاد ، بهنام مظفری (1394) بررسی خصوصیتآنتی اکسیدانیدو نوع پروتئین آبکافت حاصل ازصدف اویستر مجله دانشگاه علوم پزشکی قم: ; 60،68
34
امین اوجی فرد، اسماعیل ظریف فرد ، ابراهیم ستوده (1394) تاثیر نوکلئوتید جیره بر رشد و ترکیب اسیدهای چرب هامور پرورشی (Epinephelus coioides) علوم و فنون شیلات: ; 11،25
35
36
37
38
, Reza Davoodi, Amin Oujifard, Hamidreza Nooryazdan (2015) Chronic effects of NeemAzal on biochemical parameters of grass carp, Ctenopharyngodon idella AQUACULTURE RESEARCH: ; 1،6
39
40
41
امین اوجی فرد، محمد عابدیان، مهدی سلطانی (1392) بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین علوم و فنون دریایی: ; 4،14
42
43
44
45
46
47
48
49
50
امین اوجی فرد، عبدالمحمد عابدیان کناری ، مهدی سلطانی، انسیه غنی زاده (1390) تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد، و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) مجله علمی شیلات ایران: ; 1،10
مقالات در همایش ها
1
مهرداد محمدی دوست ، فاطمه حکمت پور ، امین اوجی فرد (1397) کارایی رشد، ماهی سی باس آسیایی در استخرهای خاکی با اب لب شور همایش ملی منطقه ای ابزی پروری-مدیریت و ارتقا بهره وری منابع اب
2
مرضیه قیصری، امین اوجی فرد، حسن حبیبی (1397) بررسی تاثیر گیاه دارویی موشکورک بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی، هماتولوژی و سیستم ایمنی ماهی شانک هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی
3
مرضیه قیصری، امین اوجی فرد، حسن حبیبی (1397) تاثیر درصدهای مختلف اسانس گیاه زنیان بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی، خونی و پاسخ ایمنی ماهی شانک زرد باله هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
4
منصور طرفی موزان زاده، خالق مانعی، امین اوجی فرد، احمد قاسمی (1397) اثرات لستین سویا جیره غذایی بر عملکرد رشد و رسیدگی جنسی مولدین میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
5
امین اوجی فرد، ابراهیم ستوده، رقیه امیری (1395) اشعه گاما ناهنجاری های گلبول قرمز را در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحریک می کند دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
6
احمد شادی، امین اوجی فرد، الهه فاتح (1395) آنالیز ژنتیکی و فیلوژنتیکی Sillago sp.از شمال خلیج فارس همایش بین المللی علوم آبزیان و شیلات
7
امین اوجی فرد، احمد شادی، یاسمن گندمی (1395) ویژگیهای زیست پزشکی خیار دریایی همایش بین المللی علوم شیلاتی و آبزیان
8
جعفر سیف آبادی ، امین اوجی فرد، محمد عابدیان (1395) جایگزینی پودر برنج بجای پودر ماهی در جیره میگوی وانامی سومین کنفرانس بین المللی شیلات و آبزی پروری
9
امین اوجی فرد، مهدی سلطانی، سید ولی حسینی (1394) تاثیر پروتئین ایزوله گیاهی بر اتولایزیز، ویژگی های بافتی و ریز ساختار ژل سوریمی کیجار (Saurida spp.) دومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
10
سکینه غلامی، امین اوجی فرد، ابراهیم ستوده (1394) اثرات ماکروجلبک های دریایی در تغذیه و شاخص های ایمنی میگو فناوری محور پیش رو در حوزه جلبک های دریایی
11
امین اوجی فرد (1394) اثرات ماکروجلبک ها به عنوان مکمل غذایی در جیره آبزیان پرورشی اولین جلسه هم اندیشی ایجاد ظرفیت های علم و فناوری در حوزه جلبک های دریایی
12
عالی حسینی، امین اوجی فرد، مصطفی رمضانپور، اکبر عباس زاده (1394) برخی از ویژگی های زیست شناسی تولید مثل ماهی گوازیم دم رشته ای(Nemipterus japonicus) در آب های خلیج فارس (بوشهر) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
13
فاطمه عوض پور ، امین اوجی فرد، احمد شادی، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) بررسی خصوصیات مرفومتریک و مریستیک ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در آب های خلیج فارس چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
14
فاطمه عوض پور ، امین اوجی فرد، احمد شادی، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم اکسیداز در شانک زرد باله چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
15
محمد جواد پاپری مقدم ، امین اوجی فرد، رضا داوودی، عالی حسینی (1393) تعیین LC5096h سم نییم آزال (Neem Azal) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) چهرمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
16
محمد جواد پاپری مقدم ، امین اوجی فرد، رضا داوودی، عالی حسینی (1393) تاثیر غلظت غیرکشنده سم نییم آزال (Neem Azal) بر بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
17
عالی حسینی، امین اوجی فرد، مصطفی رمضانپور، اکبر عباس زاده (1392) مطالعه رابطه طول-وزن و عادات تغذیه ای ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicas) در سواحل خلیج فارس 4هجری شمسی. سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذاایرانبوشهرمطالعه رابطه طول-وزن و عادات تغذیه ای ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicas) در سواحل خلیج فارس.حسینی، ع.، اوجی فرد، ا.، رمضان پ
18
عالی حسینی، امین اوجی فرد، مصطفی رمضانپور، اکبر عباس زاده (1392) بررسی فراوانی طولی و فاکتور وضعیت در ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicas) خلیج فارس. سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
19
رقیه امیری، امین اوجی فرد، غلامرضا شاه حسینی (1392) تاثیر پرتو گاما بر برخی پارامترهای رشد و بقا لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
20
محمد عابدیان، امین اوجی فرد (1392) تاثیر نوکلئوتید بر میگو همایش بین المللی مالزی
21
امین اوجی فرد، عالی حسینی، مصطفی رمضانپور، اکبر عباس زاده (1392) مطالعه برخی از ویژگی های تغذیه ای ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus)در سواحل خلیج فارس. اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
مرضیه قیصری، امین اوجی فرد، حسن حبیبی، محمدنبی شهیکی تاش، محمود نفیسی بهابادی، سالم مرمضی (1397) تاثیر اسانس زنیان بر پارامترهای رشد، ساختاربافتی و جمعیت باکتریهای روده در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)
8
خالق مانعی، امین اوجی فرد، احمد قاسمی، منصور طرفی موزان زاده (1397) اثر لستین سویای جیره غذایی بر عملکرد تولید مثل و رسیدگی جنسی مولدین میگوی پاسفید غربی
9
منصور ولی پور حسنلویی ، عالی حسینی، امین اوجی فرد، ابراهیم ستوده، دارا باقری (1396) تاثیر جایگزینی پودر لارو سوسک تنبریو مولیتور با پودر ماهی بر عملکرد رشد و ایمنی قزل آلای رنگین کمان
10
11
12
شهربانو موسوی مطهر ، دارا باقری، محمد محیسنی(دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان) ، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد (1396) بررسی اثرات نفت خام ایران بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی کبد بچه ماهیان سی باس آسیایی(Lates calcarifer)
13
کیانی هرچگانی نرگس ، امین اوجی فرد، دارا باقری، سیدجواد حسینی، احمد شادی (1395) تمایز ژنتیکی و ریخت شناسی گونه های کفشک ماهیان زبان گاوی در آبهای خلیج فارس(بوشهر)
14
15
16
جمشیدی مکیه، امین اوجی فرد، محمد رضا محمدی زاده، نجمه نوروزی (1394) مطالعه ی واکنش آمین ها با 2-هیدروکسی-2-(3-اکسوبوت-1-ان-2-ایل)-H1 -ایندن-3،1(H2)-دی اون
17
18
مریم باقری، امین اوجی فرد، نجمه نوروزی، علیرضا حسنی نژاد (1394) سنتز استرها و تیواسترها از طریق اکسایش هوازی آلدئیدها کاتالیز شده با مس
19
مرضیه جعفری، امین اوجی فرد، علیرضا حسنی نژاد، نجمه نوروزی (1394) سنتز مشتقات جدید اسپیرو اکسینول محلول در اب و کاربرد انها به عنوان بازدارنده انزیم فسفولیپاز A2
20
21
فاطمه عوض پور ، احمد شادی، امین اوجی فرد، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) تمایز ژنتیکی و ریخت شناختی گونه های خانواده شانک ماهیان در بوشهر
22
23
24
ناصر وجدی، امین اوجی فرد، احمد شیرزادی، مجتبی صداقت جو (1393) جواب های کسری و شیبه سازی عددی معادلات کسری - زمان پخش
25
سید بهمن دشتی نژاد ، علی پاکیزه، امین اوجی فرد، سوران رجبی (1393) تعالی شخصیت، پیش بینی کننده دلیل گریه و نگرش نسبت به گریه دیگران
26
27
28
زهرا رضایی، امین اوجی فرد، شهریار عصفوری، عباس خاکسار منشاد (1392) توسعه مدل های ترمودینامیکی برای پیش بینی غلظت بحرانی میسلی معکوس
کتاب
1
امین اوجی فرد (1397) بیشینه سازی ارزش فراورده های جنبی دریایی شابک:978-600-7544-27-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!