05 مهر 1400

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: مدیریت بازرگانی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی- بازاریابی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران (1380 - 1385)
    عنوان رساله: ارائه مدلی جهت ارزیابی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان
  • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1377 - 1379)
    عنوان پایان‌نامه: تاثیر استراتژی های بازاریابی بر صادرات خرمای استان بوشهر
  • لیسانس مدیریت بازرگانی ، ُدانشگاه شیراز ، ایران (1369 - 1373)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
فاطمه زاهدی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1400) تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف کننده با نگرش به تبلیغ و برند کاوشهای مدیریت بازرگانی: 24; 347-368
2
Manijeh Bahrainizad, Majid Esmaeilpour, Kianoosh Moradi (2020) Brand Communications and Customer Equity: The Mediating Role of Brand Knowledge and Word of Mouth Ads Journal of Economics and Business: 15; 90-103
3
4
, Majid Esmaeilpour, Manijeh Bahrainizad (2020) The Effect of Customer Experiences on Purchase Intention through Mediator Variables of Mental Engagement and Visual Perception Global Business and Economics Review: ; 175،191
5
حمید ایزدی، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1398) بخش بندی مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی بر اساس انگیزه های اجتماعی مشارکت در ارتباطات دهان به دهان الکترونیک مدیریت بازرگانی: ; 201،218
6
بابک بوشهری سنگی زاد ، منیژه بحرینی زاد (1398) ارائه مدل بومی وفاداری به مقصد گردشگری با رویکرد کیفی مبتنی بر داده بنیاد: بندر بوشهر مقصد گردشگری مطالعات مدیریت گردشگری: ; 193،220
7
8
9
10
منیژه بحرینی زاد، مهدیه السادات علوی ، فریبا هاشمی فرد (1397) آیا نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات تأثیر دارند؟ (روشی آزمایشی) مدیریت بازرگانی: ; 278253
11
مجبوبه مقدم جزه ، منیژه بحرینی زاد، سوران رجبی (1396) تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روانشناختی، محیطی ، مادی گرایی و استفاده از کارت های اعتباری تحقیقات بازاریابی نوین: ; 21،40
12
منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور، مسعود حراقی (1396) ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبد أ بر ارزش ویژه برند (مطالعه در صنعت دارو) راهبردهای بازرگانی: ; ،
13
منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور، جمال الدین کبوتری (1396) ارزیابی و رتبه بندی مؤلفه های کیفیت خدمات الکترونیک مؤثر بر رضایتمندی و قصد استفاده مشتریان مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: ; 49،74
14
منیژه بحرینی زاد، بدریه رضایی (1395) فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف کنندگان پژوهش های مدیریت در ایران: ; ،
15
16
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، حسینعلی قائدی (1395) بررسی تاثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید از طریق متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار تحقیقات بازاریابی نوین: ; 87108
17
عبدالمجید مصلح، منیژه بحرینی زاد، سمیرا کریمی قهفرخی (1395) تأثیر ابعاد جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی استان بوشهر تحقیقات بازاریابی نوین: ; 125140
18
منیژه بحرینی زاد، محبوبه مقدم جزء (1395) تأثیر مادی گرایی مصرفکننده بر خرید وسواسی، خرید ناگهانی و استفاده نادرست از کارت اعتباری راهبردهای بازرگانی: ; 1،12
19
منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور، دنیا کبیری فرد (1395) بخش بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه های خودسازمان ده مدیریت بازرگانی: ; 745770
20
21
22
lمسعود حراقی، منیژه بحرینی زاد، مریم حراقی (1394) ارائه مدل ساختاری مدیریت دانش و انعطاف پذیری سازمانی( با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی و نوآوری) مطالعات رفتار سازمانی: ; ،
23
Abdolmajid Mosleh, Manijeh Bahrainizad, (2015) بررسی تاثیرهوش رقابتی بر نوآوری در شرکت های دانش بنیان شیراز مطالعات مدیریت بهبود و تحول: ; 18،41
24
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، محدثه زندوی (1394) بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری تحقیقات بازاریابی نوین: ; 161182
25
26
27
عبدالمجید مصلح، منیژه بحرینی زاد، سید جواد دوکوهکی (1394) بررسی تاثیرهوش رقابتی بر نوآوری در شرکتهای دانش بنیان شیراز پژوهش نامه مدیریت تحول: ; ،
28
29
مسلم زمانی، منیژه بحرینی زاد، عبدالکریم رضایی (1393) امکان سنجی استقرار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سازمان تامین اجتماعی حسابداری سلامت: ; 20،38
30
31
منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح، عادل پوردهقان (1393) محرک ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه ی کاربران تلفن همراه تحقیقات بازاریابی نوین: ; ،
32
منیژه بحرینی زاد، خداکرم سلیمی فرد، زینب زمانی (1393) XML تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی های مکان های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) تحقیقات بازاریابی نوین: ; 84،104
33
عبدالمجید مصلح، منیژه بحرینی زاد، سید جواد دوکوهکی (1393) تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت های دانش بنیان تحقیقات بازاریابی نوین: ; ،
34
منیژه بحرینی زاد، خداکرم سلیمی فرد، زینب زمانی (1393) تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی های مکان های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان تحقیقات بازاریابی نوین: ; 85104
35
منیژه بحرینی زاد (1393) تبیین شاخص ها و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه خلیج فارس بوشهر مطالعات برنامه ریزی آموزشی: ; ،
36
37
38
39
عبدالمجید مصلح، منیژه بحرینی زاد، احمد اله یاری بوزنجانی (1392) تاثیر بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در موسسات فناور پژوهش های مدیریت منابع انسانی: ; 31،52
40
عبدالمجید مصلح، منیژه بحرینی زاد، مهدی الهیاری (1392) تأثیر بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در مؤسسات فناور پژوهش های مدیریت منابع انسانی: ; ،
41
Seyed Yaghoub Hosseini, Manijeh Bahrainizad, (2013) Providing a multidimensional measurement model for assessing mobile telecommunication service quality (MS-Qual) Iranian Journal of Management Studies: ; 7،29
42
منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور، عیسی شهنیانی (1391) بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش های شغلی(مطالعه: بانک های تجاری شهر بوشهر) تحقیقات بازاریابی نوین: ; 149166
43
سید یعقوب حسینی، منیژه بحرینی زاد، علیرضا ضیایی بیده (1391) تحلیل اهمیت - عملکرد ویژگی های خدمت بر پایه بخش بندی مشتریان با رویکرد داده کاوی (پژوهشی در بازار خدمات تلفن همراه در استان یزد) Journal of Information Technology Management: ; 45،70
44
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، کورش زارعی (1386) بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ تحقیقات بازاریابی نوین: ; 1،22
مقالات در همایش ها
1
سیده حدیث موسوی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1399) روابط بین کیفیت ارتباط برند و وفاداری به برند هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران، ایران¡ تهران
2
نسیم کریم زاده ، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1398) بررسی تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت برند چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
3
نسیم کریم زاده ، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1398) بررسی تاثیر ایفای نقش ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجی-گری اعتماد به برند چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
4
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، فاطمه زاهدی (1397) بررسی تاثیر ابعاد تاییدکننده مشهور بر نگرش به برند اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری
5
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، زهرا محسنی (1397) ارائه مدلی جهت تأثیر بازاریابی حسی بر قصد خرید مصرف کننده سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
6
آزاده جمالی، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1395) مروری بر قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری و اهمیت آن در عملکرد سازمانی کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
7
آزاده جمالی، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1395) ارائه مدل مفهومی از ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
8
بدریه رضایی، منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح (1394) اهمیت فرا تحلیل در مطالعات رفتار خرید سبز سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
9
منیژه بحرینی زاد، بدریه رضایی (1394) اتأثیر بسته بندی محصولات غذایی بر ترجیحات کودکان و نفوذ آنها بر رفتار خرید خانواده سیزدهمین کنفرانس مدیریت
10
منیژه بحرینی زاد، صاحبه برجویی مجرد (1394) بررسی تأثیر فعالیت های رسانه ای بر رفتار خرید محصولات سبز سیزدهمین کنفرانس مدیرین
11
منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح، آزاده رجبی (1394) بررسی تأثیر ابعاد بسته بندی محصول بر ادراک مصرف کننده در مورد قابل استفاده بودن بسته بندی اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
12
منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح، آزاده رجبی (1394) ررسی تأثیر بسته بندی محصول بر تصمیم خرید ناگهانی: با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر خلقیات و سطح درگیری مصرف کننده و فشار زمانی اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
13
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، کورش زارعی (1394) بررسی تاثیر جذابیت تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات تلویزیونی بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
14
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، حسینعلی قائدی (1393) بررسی ارتباط بین بازارمحوری و موفقیت محصولات جدید در موسسات دانش بنیان با توجه به نقش مدیریت دانش مشتری و دانش بازار کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
15
منیژه بحرینی زاد، سعید نصرت آبادی ، سعید شکری (1393) نقش بازاریابی سبز در مسئولیت اجتماعی سازمان:توسعه یک مدل مفهومی همایش بین المللی مدیریت
16
منیژه بحرینی زاد، نازنین خلقی (1393) عوامل موثر بر انتخاب برند محصولات لوازم خانگی توسط مصرف کننده با استفاده از مدل AHP کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
17
آزاده رجبی، منیژه بحرینی زاد (1393) رتبه بندی شاخص های بازاریابی رابطه مند بر مبنای تاثیر بر وفاداری مشتریان iهمایش بین المللی مدیریت
18
منیژه بحرینی زاد، جواد شکریان (1392) نقش مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
19
منیژه بحرینی زاد، یونس جعفرپور (1392) شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به فروشگاه های اینترنتی کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
20
عبدالمجید مصلح، منیژه بحرینی زاد، محمود رضا سعیدی (1392) کارکردها و قابلیت های شبکه ای بر عملکرد بین المللی شرکت ها کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
21
منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح، عادل پوردهقان (1392) تجارت و بازاریابی موبایلی: مزایا و قابلیت ها اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
22
منیژه بحرینی زاد، شهربانو یدالهی (1392) باورها و نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
23
منیژه بحرینی زاد، جمال الدین کبوتری (1392) عنوان مقاله: معرفی و آزمون مدل مفهومی پذیرش اینترنت بانک با رویکرد تلفیقی تئوریهای مبتنی بر قصد (مدل ترکیبی و اصلاح شده TTF و (TAM دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
24
منیژه بحرینی زاد، خداکرم سلیمی فرد، زینب زمانی (1392) شناسائی و اهمیت سنجی ویژگیهای مکانهای تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
25
منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح، عادل پوردهقان (1392) تبلیغات موبایلی و عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به آن: ارائه یک مدل مفهومی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
26
منیژه بحرینی زاد، خداکرم سلیمی فرد، زینب زمانی، ابراهیم زمانی (1392) یک مدل مفهومی برای عاملهای اثرگذار بر خرسندی جهانگردان دومین همایش جهانی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27
منیژه بحرینی زاد، رقیه ابراهیمی (1391) بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان از عملکرد اسلامی بانکهای دولتی: مطالعه موردی شهر کرمان بنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
طیبه قنبری، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1396) تعیین عوامل مؤثر بر عشق به برند و پیامدهای آن
10
11
12
13
14
کیانوش مرادی، منیژه بحرینی زاد، احمد آذری، مجید اسماعیل پور (1396) ارتباطات برند و ارزش ویژه مشتری: نقش میانجی گری دانش برند و تبلیغات دهان به دهان
15
میرزایی محمدابادی مهناز ، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1395) سنجش عوامل مؤثر بر رفتار خرید اینترنتی
16
شهین قاسمی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1395) سنجش تأثیر رعایت شاخص های اخلاق در آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند
17
18
19
بدریه رضایی، منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح (1394) فراتحلیل مطالعات رفتار خرید سبز
20
21
22
23
24
فرشاد آرام، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1393) بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی:شرکت های صادراتی بوشهر
25
26
علیرضا کامیاب کلاشمی ، منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح (1393) مدلی برای تبیین نگرش مصرف کننده نسبت به توسعه برند بر مبنای تصویر برند
27
28
محدثه زندوی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1393) بررسی تأثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری
29
30
نازنین خلقی، منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح (1392) مدل رفتار مصرف کننده نسبت به خرید محصولات ملی
31
محمد رضا سعیدی ، عبدالمجید مصلح، منیژه بحرینی زاد (1392) تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شرکت های صادراتی و وارداتی در استان بوشهر
32
محبوبه قریحه، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1392) بررسی نقش تبلیغات اینترنتی در فرایند تصمیم گیری خرید مشتریان در لوازم خانگی
33
34
35
مسعود حراقی، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1392) بررسی اثر کشور مبدا بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری در محصولات دارویی
36
عادل پوردهقان، منیژه بحرینی زاد، lمهدی صادقی، عبدالمجید مصلح (1392) ارائه مدل جامع پذیرش تبلیغات موبایلی: مطالع کاربران تلفن همراه
37
احمد اله یاری بوزنجانی ، عبدالمجید مصلح، منیژه بحرینی زاد (1392) تاثیر بازاریابی درونی بر هوش سازمانی و نوآوری فناورانه در موسسات دانش بنیان
38
سعید نصرت آبادی ، عبدالمجید مصلح، منیژه بحرینی زاد (1391) تأثیر اجزای مدل کسب و کار بر میزان عملکرد شرکت های گردشگری شهر تهران
39
لیلا توسلی، منیژه بحرینی زاد، عبدالمجید مصلح (1391) مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتری
40
عفت حاجی حسینی ، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1390) شناسایی انتظارات مشتریان بانک سپه و ارائه الگویی از انتظارات آن ها
41
حمیده افشارجهانشاهی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1390) تعیین جایگاه بانک سپه بوشهر با استفاده از نقشه ادراکی از دیدگاه مشتریان
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مدیریت بازرگانی (1396 - 1398)
  • مدیر گروه مدیریت بازرگانی (1390 - 1392)
بیشتر