20 مرداد 1401
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مشاوره خانواده ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1386 - 1391)
    عنوان رساله: بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی دیالکتیکی در کاهش نشانه ها و کیفیت روابط زناشویی زوجین دارای اختلال شخصیت مرزی
  • فوق لیسانس مشاوره ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1381 - 1383)
    عنوان پایان‌نامه: مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه کتاب درمانی و مشاوره تلفنی
  • لیسانس روان شناسی بالینی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1377 - 1380)
    عنوان پایان‌نامه: شیوع اختلال افسردگی در دانشجویان
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Soran Rajabi, , Mahnaz Joukar (2022) Epidemiology of body dysmorphic disorder among adolescents: A study of their cognitive functions Brain and Behavior: 12; e01710
2
مهناز جوکار، سوران رجبی، فاطمه ثوابت (1399) تأثیر آموزش شناختی رفتاری به کمک فضای مجازی در کاهش کمال گرایی و اضطراب دانش آموزان نخبه پژوهش های کاربردی روان شناختی: 11 دوره; 317-336
3
4
فرزاد کریمی پور زارع ، مهناز جوکار، فریده السادات حسینی (1396) پیش بینی طلاق عاطفی براساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر فرهنگی تربیتی زنان و خانواده: ; 93،112
5
فاطمه محمدی، مهناز جوکار، سید موسی گلستانه (1396) ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده: ; ،
6
یوسف دهقانی، مهناز جوکار، عباس فاضلی (1395) مقایسه اختلالات اضطرابی و مدرسه هراسی در دانش آموزان نارساخوان و عادی کودکان استثنایی: ; 75،84
7
مقالات در همایش ها
1
مهناز جوکار، سوران رجبی، فاطمه ثوابت (1396) بررسی و مقایسه کمال گرایی و اضطراب در دانش آموزان عادی و نخبه دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین ایران و جهان در روان شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
2
سوران رجبی، مهناز جوکار، ندا نیک پور (1395) بررسی شدت نشانگان ضربه عشق بر اساس نوع رابطه و مهارت های زندگی دانشجویان سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3
مهناز جوکار، سیده زحل قانعیان ، شیلا بیرانوند (1394) بررسی رابطه اقتدار والدینی و پیوند خانوادگی با سبک دلبستگی دانش آموزان دوره متوسطه اولین کنگره ملی خانواده سالم
4
مهناز جوکار، مریم رضایی مقدم ، فریده السادات حسینی (1394) رابطه سبکهای هویت با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس اولین کنگره ملی خانواده سالم
5
علی پاکیزه، مهناز جوکار، قدرت الله موسوی ، نوذر عسکریان، زهرا شیروانی (1394) بررسی اثربخشی آموزش شیوه های تعالی بخشی شخصیت بر خودکنترلی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس اولین کنگره ملی خانواده سالم
6
یاسر امیدوار، مهناز جوکار، علی پاکیزه، سولماز عماری (1394) مقایسه منبع کنترل در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی شهر بوشهر اولین کنگره ملی خانواده سالم
7
مهناز جوکار، فریده السادات حسینی، مریم رضایی (1394) ملاکهای همسر گزینی با توجه به ویژگیهای جامعه شناختی در دانشجویان دومین همایش ملی روانشناسی کاربردی
8
یاسر امیدوار، مهناز جوکار، علی پاکیزه (1393) مقایسه ویژگی های شخصیتی در زوجین متقاظی طلاق و عادی همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فروغ زبیدی، مهناز جوکار، مصطفی دهقانی (1400) بررسی ابعاد تعهد در روابط عاشقانه در جوانان مجرد
2
3
4
مریم حمید، مهناز جوکار، سید یعقوب حسینی (1399) بررسی مولفه های صمیمیت زناشویی زوج های جوان شهر بوشهر
5
6
7
8
9
10
سارا خیراندیش، علی پاکیزه، مهناز جوکار (1397) تعالی شخصیت و تنظیم هیجانی پیش بینی کننده افکار خودکشی دانشجویان
11
12
13
فارسی اسما، مهناز جوکار، سوران رجبی (1396) مقایسه عملکردهای شناختی در افراد با عشق آتشین و افراد عادی
14
15
16
17
18
19
فاطمه محمدی، مهناز جوکار، سید موسی گلستانه (1394) ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی
20
مریم رضایی مقدم ، مهناز جوکار، فریده السادات حسینی (1394) بررسی رابطه سبک های دل بستگی و ابعاد هویت با ملاک های همسرگزینی در دانشجویان
21
22
23
مریم محمدی، فریده السادات حسینی، ملک حسین شهریاری، مهناز جوکار (1394) پیش بینی صمیمت زناشویی در دوران میانسالی: نقش ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی زوجین
کتاب
1
مهناز جوکار، فریده السادات حسینی، راضیه خرم آبادی (1394) مهارت های رفتاردرمانی دیالیکتیک شابک:978-600-7544-09-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!