خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ارزیابی ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری ارزیابی یکپارچگی و عمر سازه ها و سسیتم های مکانیکی

(Integrity and life assessment of structures and mechanical systems)

تاریخ تصویب : 27-03-1398

دبیر هسته پژوهش و فناوری : احسان بهمیاری

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- پايش وضعيت ماشين آلات و تجهيزات و پايش سلامت سازه اي
- تحليل قابليت اطمينان و كارايي سازه ها و سيستم هاي مكانيكي
- دستيابي به فناوري هاي مدرن تعمير و نگهداري سازه ها و تجهيزات مكانيكي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1. پايش وضعيت ماشين آلات و تجهيزات و پايش سلامت سازه اي
2. تحليل قابليت اطمينان و كارايي سازه ها و سيستم هاي مكانيكي
3. دستيابي به فناوري هاي مدرن تعمير و نگهداري سازه ها و تجهيزات مكانيكي
4. بررسي و ارتقا روشهاي ارزيابي يكپارچگي مبتني بر مكانيزمهاي شكست و خستگي
5. بومي سازي استانداردها براي پشتيباني و تخمين عمر باقيمانده تجهيزات و سازه ها
6. تدوين روش هاي طراحي و ساخت شناور ها و سازه هاي دريايي بر اساس ريسك
7. بازرسي مؤثر ومديريت ريسك

نام:  احسان بهمياري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  سعيد جامعي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  سيده نرجس حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  ياسين حيدرپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك