دومین نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر

یکشنبه / 05 آذر 1402

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری، دومین نشست کمیته علمی پژوهش و فناوری استان بوشهر در محل معاونت پژوهشی دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

استادیار گروه آمار دانشگاه خلیج فارس دانشمند پر استناد جهان شد

شنبه / 04 آذر 1402

جناب آقای دکتر مراد علیزاده استادیار گروه آمار دانشگاه خلیج فارس با 1552 استناد جز پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر جهان شد.

نشست شورای سیاست گذاری هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر

دوشنبه / 29 آبان 1402

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری، نشست شورای سیاست گذاری هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر در استانداری بوشهر برگزار شد.

اولین نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر

یکشنبه / 14 آبان 1402

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری، اولین نشست کمیته علمی پژوهش و فناوری استان بوشهر در محل معاونت پژوهشی دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

حضور دو عضو هیات علمی از دانشگاه خلیج فارس در فهرست پژوهشگران پراستناد برتر جهان

شنبه / 29 مهر 1402

پروفسور پرویز ملک زاده و پروفسور خدابخش نیکنام در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا در سال 2023 قرار گرفتند.

جایگاه دانشگاه خلیج فارس در نظام رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز 2023

سه‌شنبه / 20 تیر 1402

دانشگاه خلیج فارس رتبه 401+ را در میان دانشگاه های دنیا و رتبه 30+ را در میان دانشگاه های ایران کسب نموده است.

دومین حضور موفقیت آمیز دانشگاه خلیج فارس در نظام رتبه بندی دانشگاه های آسیایی مؤسسه آموزش عالی تایمز

چهارشنبه / 07 تیر 1402

در آخرین فهرست رتبه بندی دانشگاه های آسیایی که از سوی موسسه آموزش عالی تایمز اعلام شد دانشگاه خلیج فارس حایز رتبه 401 تا 500 گردید.

حضور دانشگاه خلیج فارس در بین دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایرانی پراستناد برتر دنیا

سه‌شنبه / 23 خرداد 1402

براساس آخرین گزارش پایگاه شاخص های اساسی علم (مربوط به بازه زمانی 2022-2012)، دانشگاه خلیج فارس در بین دانشگاه ها و موسسات پژوهشی پر استناد برتر ایرانی حضور دارد.

مدیریت طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشی

سه‌شنبه / 12 اردیبهشت 1402

راهنمای گردش کار مدیریت طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشی

بایگانی خبرها