نخستین فراخوان طرح نامه های پژوهشی دانش شهر در گستره مدیریت شهری

دوشنبه / 26 تیر 1402

مهلت ارسال طرح ها و پیشنهادها بخش مطالعات پژوهشی و کتاب تالیف/ترجمه تا پایان مردادماه سال 1402 بخش پایان نامه/رساله تا پایان آذرماه سال 1402

جایگاه دانشگاه خلیج فارس در نظام رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز 2023

سه‌شنبه / 20 تیر 1402

دانشگاه خلیج فارس رتبه 401+ را در میان دانشگاه های دنیا و رتبه 30+ را در میان دانشگاه های ایران کسب نموده است.

دومین حضور موفقیت آمیز دانشگاه خلیج فارس در نظام رتبه بندی دانشگاه های آسیایی مؤسسه آموزش عالی تایمز

چهارشنبه / 07 تیر 1402

در آخرین فهرست رتبه بندی دانشگاه های آسیایی که از سوی موسسه آموزش عالی تایمز اعلام شد دانشگاه خلیج فارس حایز رتبه 401 تا 500 گردید.

حضور دانشگاه خلیج فارس در بین دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایرانی پراستناد برتر دنیا

سه‌شنبه / 23 خرداد 1402

براساس آخرین گزارش پایگاه شاخص های اساسی علم (مربوط به بازه زمانی 2022-2012)، دانشگاه خلیج فارس در بین دانشگاه ها و موسسات پژوهشی پر استناد برتر ایرانی حضور دارد.

مدیریت طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشی

سه‌شنبه / 12 اردیبهشت 1402

راهنمای گردش کار مدیریت طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشی

نتایج رتبه بندی ISC سال 1399-1400

پنجشنبه / 19 آبان 1401

طبق رتبه بندی ISC در سال 1399-1400 دانشگاه خلیج فارس رتبه 43 را درمیان 100 دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی (با عنوان رتبه درهمکرد) و رتبه 34 را از میان 74 دانشگاه جامع (رتبه میان دانشگاهای جامع) کسب کرده است.

بایگانی خبرها