خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری گیاهان ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و مهار بیولوژیک آفات و بیماری ها

(-)

تاریخ تصویب : 27-04-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : محمدامین کهن مو

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


كاربرد تركيبات گياهان دارويي در غذاي دام و طيور و آبزيان با هدف توليد غذاي پروتئيني سالم.

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


تهيه فرآورده از اسانس و عصاره ي تام گياهان دارويي براي كاربردهاي مختلف روي موجودات زنده شامل:
1. توليد تركيب هاي مناسب از سموم گياهي با استفاده از روغن، عصاره تام و اسانس هاي گياهان دارويي مختلف براي كنترل آفات مهم كشاورزي مانند كنه تارتن خرما و آفات انباري.
2. توليد پماد دافع پشه با استفاده از تركيب اسانس و عصاره هاي گياهان دارويي.
3. استفاده از تركيبات گياهان دارويي به عنوان نگهدارنده طبيعي مواد غذايي پروتئيني.
4. معرفي تركيب گياهي جهت كاهش شروع زمان تخمگذاري و افزايش توليد تخم در طيور تخمگذار صنعتي.
5. معرفي يك تركيب گياهي جهت افزايش قدرت سيستم ايمني طيور، ماهي و زنبور عسل.
6. تهيه فرمولاسيون خوراكي از اسانس گياهان دارويي براي پيشگيري و درمان بيماري نوزما در زنبور عسل.
7. توليد پوشش خوراكي براي افزايش عمر و كيفيت انبارماني و قفسه اي ميوه هاي تازه با استفاده از موسيلاژهاي گياهان دارويي.

نام:  محمدامين كهن مو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
نام:  حسن حبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
نام:  ابراهيم ستوده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم شيلاتي
نام:  فريبا سهرابي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
نام:  سالم مرمضي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!