----

نام:  علي اكبر كياني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  پژوهشكده خليج فارس
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  ----
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~kiani/