گروه مهندسی کامپیوتر (جم )

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی کامپیوتر (جم )

نام:  مهدي آزادي مطلق
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي جم
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر (جم )
نام:  غلامرضا احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي جم
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر (جم )
نام:  سيدمحمد بيدكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي جم
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر (جم )
نام:  نيلوفر رنجبر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي جم
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر (جم )