خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مدیریت ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری مدیریت منابع انسانی استراتژیک و پایدار

(-)

تاریخ تصویب : 06-07-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : ابراهیم رجب پور

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- همكاري و همراهي با سازمان هاي دولتي و خصوصي با تمركز بر استان بوشهر ‏
- شناسايي مسائل حوزه مديريت منابع انساني و رفتار سازماني و تلاش براي ارائه راهكارهاي علمي ‏به منظور حل اين مسائل
- جذب پروژه‏هاي تحقيقاتي در حوزه مديريت منابع ‏انساني استراتژيك و پايدار

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


- پروژه هاي پژوهشي داخلي و برون دانشگاهي
- مقاله هاي علمي پژوهشي داخلي
- مقاله ها و پروژه هاي بين المللي
- پايان نامه
- پايان نامه هاي مشترك بين المللي
- كتاب

نام:  ابراهيم رجب پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  استان بوشهر، شهر بوشهر، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار اقتصاد، گروه مديريت بازرگاني
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  ماني آرمان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر خيابان خليج فارس، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد- گروه مديريت بازرگاني كدپستي 7516913798
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~MArman/
نام:  حيدر احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، خيابان خليج فارس، دانشگاه خليج فارس- دانشكده كسب و كار و اقتصاد- گروه مديريت بازرگاني
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  شهربانو يدالهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر – خيابان خليج فارس-دانشگاه خليج فارس – دانشكده كسب و كار و اقتصاد – گروه مديريت بازرگاني – كد پستي 7516913798
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!